Copy
View this email in your browser
Nyhetsbrev nr 1 2020

Fantastiska insatser i vård och omsorg under coronatider

År 2020 inleddes som vanligt med intensiva planer och fulla kalendrar. Ingen av oss kunde tro att världen ett par månader senare skulle hamna i ett globalt krisläge som förändrar allt. De som har de viktigaste och svåraste jobben i denna kritiska tid är alla som arbetar inom vård och omsorg. De gör fantastiska insatser varje dag!

Läs Zenita Ciders VD-ord på sajten 

Vård- och omsorgscollege stödjer samordnare för äldreomsorgen

Regeringen har tillsatt en nationell samordnare med uppdraget att främja hållbar kompetensförsörjning i kommunalt finansierad vård och omsorg för äldre. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och hållbar kompetensförsörjning.
Vård- och omsorgscollege vd Zenita Cider tar plats i referensgruppen. 
Läs mer   Kontaktperson: Zenita Cider

Vård- och omsorgscollege  utbildningspartner i välfärdsteknik

Den särskilda utredaren Peter Larsson lämnade nyligen över sitt betänkande Framtidens teknik i omsorgens tjänst till socialminister Lena Hallengren (bilden). I rapporten nämner han Vård- och omsorgscollege på flera ställen. Bland annat skriver utredaren att ”huvudmännen inom området välfärdsteknik bedriver en framgångsrik samverkan inom ramen för Vård- och omsorgscollege. Verksamheten har en bred förankring inom såväl den offentliga som den privat tillhandahållna omsorgen.”
Läs mer   Kontaktperson: Zenita Cider

Hantering av apl och LIA under coronakrisen

Med anledning av regeringens rekommendation att förlägga studier i gymnasieskolan och vuxenutbildningen på distans uppstår många frågor om hur apl och LIA ska hanteras. VO-College hemsida uppdateras löpande med information från Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan.
Läs mer    Kontaktperson: Zenita Cider

Skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och personlig skyddsutrustning

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av socialdepartementet att ta fram information om skillnad mellan arbetskläder, skyddskläder och skyddsutrustning. De informerar om vilka regler som gäller och uppmanar till att ta reda på regionala bestämmelser för vårdhygienrutiner för covid-19. Inom kort kommer affischer riktade till anställda inom särskilt boende, LSS-boende och hemtjänsten.
Läs Socialstyrelsens information via denna länk 

Förändringar i VO- och BF-programmen

Förändringar i inriktningar, programfördjupningar och ämnesplaner i Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet träder i kraft den 1 juli 2021. Ämnet vård- och omsorgspecialisering ska tillämpas inom vuxenutbildningen från och med 1 juli 2020.
Läs mer    Kontakt: Zenita Cider 

Certifieringar inom samverkan 2019VO-College fem certifierare: Lena Hansson, Ingrid Säterberg, Ann Gripenlöf, Lena Jonsson och Catarina Lindahl-Petäjä.

Vård- och omsorgscollege fortsätter att växa. Nya aktörer ansöker om att bli del i samverkan och de som redan är med utvecklas och sätter upp nya mål i sin återcertifiering. Totalt genomfördes 27 certifieringar under förra året.
Läs mer   Kontakt: Ann Gripenlöf 

Fritt fram för folkhögskolor att ansluta sig till VO-College

Folkhögskolor är från i år välkomna att ansluta sig till certifierad samverkan inom Vård- och omsorgscollege om de erbjuder VO-College och Skolverkets gemensamma yrkespaket till undersköterska eller vårdbiträde.
Läs mer    Kontakt: Ann Gripenlöf

Testa nya succékonceptet för Skoltävlingar Skolor som vill arrangera en skoltävling kan använda ett nytt koncept. Materialet finns att ladda ner från VO-College hemsida. Det riktar sig till elever som går tredje året på Vård- och omsorgsprogrammet. Materialet är resultatet av ett ESF-projekt som WorldSkills genomfört i samarbete med VO-College. Materialet testades vid fyra skoltävlingar i samband med VO-Collegeveckan 2019.
Läs mer    Kontakt: Ann Gripenlöf 

Yrkes-SM inställt på grund av covid-19

Yrkes-SM i Helsingborg var planerat till april men är inställt till följd av riskerna med covid-19. Sex yrkesskickliga ungdomar har kvalificerat sig till tävlingen i vård och omsorg men får tyvärr inte möjlighet att tävla mot varandra i vår. Ungdomarna är goda ambassadörer för yrket och vi önskar dem lycka till i yrkeslivet och gratulerat till valet av en utbildning med många möjligheter.
Läs mer    Kontakt: Ann Gripenlöf

Årets handledare 2020 – Nominera en ambassadör

Nomineringen till utmärkelsen Årets handledare flyttas fram till hösten på grund av konsekvenser av covid-19. Då hoppas vi på många nomineringar av engagerade och kunniga handledare inom vård och omsorg. Vilken handledare någonstans i Sverige ska få utmärkelsen Årets handledare 2020? Det är femte året som Vård- och omsorgscollege delar ut utmärkelsen Årets handledare. Syftet är att premiera skickliga handledare inom vård och omsorg. De har en nyckelroll i lärandet på arbetsplatsen och i att slussa nyanställda och elever från gymnasiet och vuxenutbildningar in i vård- och omsorgsyrket.
Bilden visar fjolårets vinnare, Börje Nilsson.
Läs mer    Kontakt: Ann Gripenlöf

Främjandemedel för arbete med språkutvecklande arbetsplatser

I början av februari beviljade Arbetsförmedlingen 2,2 miljoner kronor i främjandemedel till VO-College för fortsatt stöd till arbetsgivarna i arbetet med utveckling av språklig kompetens.
Främjandemedlen ska bidra till att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och skapa möjligheter att anställa fler. 
Läs mer    Kontakt: Olga Orrit (bilden)
 

Nytt ESF-projekt Validering vård och omsorg

Vård- och omsorgscollege har beviljats medel för ännu ett nationellt ESF-projekt. Validering vård och omsorg som projektet heter startade sin analys- och planeringsfas 2 mars 2020 och pågår till 30 juni 2022. Vi ser projektet som en möjlighet att utveckla arbetet med validering utifrån VO-College valideringsmodell. 
Läs mer    Kontakt: Carin Bergström

Resultat av Fokus Yrkesutbildning VO

Det nationella ESF-finansierade projektet Fokus Yrkesutbildning VO är på väg mot avslut. Nu handlar det om att fortsätta arbetet med projektets resultat så att de ger effekter i VO-College.
Projektet som pågått sedan september 2017 avslutas den 30 april 2020. Projektet förlängdes inom ramen för befintlig budget. Det gjorde det möjligt för Olga Orrit, som är delprojektledare för Språk- och kommunikationskompetens, att besöka många VO-College under 2019. Under förlängningen har regionala VO-College också tagit del av projektets resultat i form av föreläsningar, workshops med mera.
Läs mer    Kontakt: Carin Bergström och Olga Orrit

Arbetet med förslag till yrkesprov

Vård- och omsorgscollege medverkar i Skolverkets försöksverksamhet med yrkesprov. Yrkesprovet ska testas inom gymnasieskolans yrkesprogram och vuxenutbildningens yrkesutbildning och kommer eventuellt ersätta gymnasiearbetet. Maria Dejevik och Helena Rehnberg (bilden) som är två vård- och omsorgslärare driver projektet på uppdrag av VO-College.
Läs mer    Kontakt: Ann Gripenlöf
Copyright © 2020 Vård- och omsorgscollege, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.