Copy
Vi vill ha kvar dig som prenumerant! 
Enligt dataskyddsförordningen GDPR måste du lämna samtycke till att vi sparar dina kontaktuppgifter för att skicka ut nyhetsbrevet till dig. Utan ditt samtycke - inget nyhetsbrev. 
Klicka här för att läsa mer och lämna ditt samtycke!

NYHETSBREV
Nr 1  2018

Syns inte bilder i nyhetsbrevet? Klicka här för att öppna det  i din webbläsare.
Save the date: 4 till 5 december!
Vård- och omsorgscollege årliga rikskonferens blir i år en jubileumskonferens för att fira de 10 år som gått sedan konceptet bildades och de första regionala VO-College certifierades. Detta innebär två dagar fyllda med omvärldsbevakning, nätverkande, föreläsningar, valbara seminarier och en jubileumsmiddag. Arbetsliv och utbildning tillsammans, för attraktiva och moderna verksamheter!
LÄS MER
TEMADAG:
Kompetens inom äldreomsorgen

Den 12 juni bjuder Föreningen Vård- och omsorgscollege in chefer och andra nyckelpersoner inom äldreomsorgen för en dag med omvärldsbevakning och föreläsningar kring temat kompetensförsörjning inom äldreomsorgen! 
LÄS MER
Projekt för språkutveckling
Vård- och omsorgscollege har via SKL fått projektmedel för att utveckla konceptet ”Språkombud”. Vård- och omsorgscollege ska under 2018 bland annat anpassa innehållet i utbildningen till fler verksamheter, uppdatera lärar- och studiehandledningar och följa upp språkombud som arbetssätt. Till uppdraget har två personer anställts under projekttiden: Kerstin Sjösvärd och Olga Orrit.
LÄS MER
ESF-projektet ”Fokus Yrkesutbildning VO”
VO-College driver sedan förra året ett ESF-projekt som arbetar för att utveckla metoder som skapar effektivare strukturer för en bättre yrkesutbildning. Det pågår ett intensivt arbete kring frågor om attraktion till yrket, språk och kommunikationskompetens och handledning. Arbetplatslärande finns med som en viktig grund i projektet. Arbetplatslärande ökar möjligheten både till yrkesutveckling för medarbetare i stort och för att stödjande funktioner i form av handledare och språkombud får en ”mylla” att verka i. Du kan följa projektets utveckling via hemsidan. 
LÄS MER
Yrkes-SM i Uppsala
Välkommen till Yrkes-SM i Uppsala den 25–27 april! Här tävlar hundratals ungdomar i ett 50-tal yrken, bland annat inom vård och omsorg. I rollspel gestaltas olika vård- och omsorgssituationer som de tävlande ska hantera. Hur de löser uppgifterna poängsätts utifrån givna kriterier. Tävlingscasen växlar mellan tävlingsdagarna och omfattar både praktiska och teoretiska moment.
LÄS MER
VO-College 10!
År 2008 certifierades det första regionala Vård- och omsorgscollege och under det kommande decenniet skulle det bildas totalt 22 regionala samverkansformer under VO-Collegeflaggan. Värmland, Skåne, Västmanland, Östergötland, Dalarna och Örebro län var först på bollen och i år fyller de 10 år, liksom konceptet. Detta firas hela året, både lokalt, regionalt och nationellt. Hurra!
TILL HEMSIDAN

Föreningen Vård- och omsorgscollege

Postadress
118 82 Stockholm
Besöksadress
Hornsgatan 15, Stockholm
Kontakt

info@vo-college.se
www.vo-college.se

Visa detta nyhetsbrev i webbläsaren
Share
Tweet
Forward


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vård- och omsorgscollege · Hornsgatan 15 · Stockholm 118 82 · Sweden