Copy
View this email in your browser
Nyhetsbrev nr 2 2020

På väg mot en efterlängtad sommar

Den ofattbara våren 2020 är på väg mot en efterlängtad sommar i senpandemins tecken. I tre månader har coronaviruset påverkat våra liv på alla sätt – både privat och yrkesmässigt. Tänk så snabbt vi anpassar oss och har tagit oss an alla nya utmaningar som också skapat många möjligheter. Inte minst alla nya sätt som vi kan mötas på och få jobbet gjort trots att vi inte kan sitta bredvid varandra.

Läs Zenita Ciders VD-ord på sajten 

Slutrapport från projektet Fokus Yrkesutbildning VO


Det nationella ESF-finansierade projektet Fokus Yrkesutbildning VO genomfördes under perioden september 2017 – april 2020. Fokus låg på metodutveckling och strategisk påverkan fördelat i tre delprojekt med olika teman. Attraktion till yrket, Språk och kommunikationskompetens samt Handledning och det arbetsplatsförlagda lärandet. Två övergripande områden i projektet handlade om metoder att stärka arbetsplatslärandet och att tillhandahålla verktyg för ökad jämställdhet och bättre könsbalans inom vård- och omsorgsbranschen.
Läs mer och ladda ner rapporten    Kontakt: Carin Bergström (bilden)

Yrkesambassadörer ökar intresset för vård- och omsorgsyrken


Över 70 personer i Kronoberg har nu deltagit i en yrkesambassadörsutbildning. Det nya utbildningsmaterialet som togs fram inom ESF-projektet Fokus Yrkesutbildning VO har visat sig fungera väl.
– Deltagarna gav både innehåll och materialet betyget 4,6 på en skala mellan ett och fem, säger Catarina Lindahl-Petäjä, regional samordnare för VO-College i Kronoberg.

Läs mer    Kontakt: Catarina Lindahl-Petäjä 

VO-College medverkar på TV-sänd temadag

 
”Se hela människan i krisen” är en digital temadag om värdig vård vid sjukdom och död, som sändes på Kunskapskanalen den 23 maj och finns att se på UR Play. Bland de medverkande är Olga Orrit (bilden), språkutvecklare på VO-College, som pratar om vikten av språkstöd och inkludering inom omsorgen.
Temadagen innehåller föreläsningar och samtal om närståendestöd, musik som mänsklig hand, kulturella skillnader vid kris och att finna rum att tala om det svåra. Deltar gör vård- och omsorgspersonal, präster, forskare och representanter för kulturen som belyser olika aspekter av vård och omsorg under coronapandemin.
Läs mer

Ändring i diplomregler och yrkespaketet för vuxenstuderande från 1 juli


Från den 1 juli 2020 kommer kursen vård och omsorg specialisering vara 100 poäng inom vuxenutbildningen. Kursen kommer ingå i det nationella yrkespaketet på 1500 poäng och Vård- och omsorgscollege diplom.
Kursen vård och omsorg specialisering har reviderats och poängen har utökats från 50 till 100. Den reviderade ämnesplanen får tillämpas inom vuxenutbildningen från och med den 1 juli 2020 och ersätter dagens 2 x 50 poäng vård och omsorg specialisering inom yrkespaketet på 1 500 poäng.
Läs mer    Kontakt: Ann Gripenlöf

Validering vård och omsorg


Analys- och planeringsfasen i det nationella ESF- projektet Validering vård och omsorg pågår t o m sista juni. En översiktlig kartläggning av arbetet i regionala VO-College har genomförts, där frågor ställts till regionala samordnare. Kartläggningen ger en bra utgångspunkt för fortsatt arbete i projektet och under hösten kommer yrkesverksamma inom validering (yrkeslärare inom vuxenutbildningen och studie- och yrkesvägledare framför allt) få möjlighet att besvara en enkät med frågor om bland annat kompetensbehov utifrån Vård- och omsorgscollege valideringsmodell. 
Två delprojektledare har just blivit rekryterade att arbeta i projektet, dessa kommer presenteras framöver. Att uppdatera metodmaterialet utifrån innehållet i det nya Vård- och omsorgsprogrammet, kommer vara en av delprojektledarnas första arbetsuppgifter i höst.
Mer info om projektet finns här    Kontakt: Carin Bergström

Introduktionspaket för ny personal inom äldre- och funktionshinderomsorgen


Socialstyrelsens presenterade den 8 april ett introduktionspaket som främst riktar sig till personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i kommunala och privata verksamheter.
Paketet är ett stöd för kommunala och privata arbetsgivare inom vård och omsorg under covid-19 pandemin. Utbildningen ger ny personal som kommer in i verksamheterna en baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshinderomsorgen. 
Läs mer

Äldreomsorgslyftet


Anställda inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre får möjlighet att utbilda sig till undersköterska och vårdbiträde på arbetstid. På vo-college.se samlar vi information löpande med pressmeddelanden och artiklar från relevanta hemsidor.
Läs mer

Ny webbsida om yrken inom vård och omsorg 


”Vill du också bli en hjälte i vården?” Så inleder Arbetsförmedlingen sin nya webbsida om framtidsutsikterna och utvecklingsmöjligheterna för den som vill arbeta som vårdbiträde eller undersköterska.
Arbetsförmedlingen skriver att efterfrågan på personal till vården ökar dramatiskt. Redan innan pandemin bredde ut sig, visade prognoserna att de flesta yrken inom vård och omsorg har mycket goda utsikter på både kort och lång sikt.
Bland innehållet på den nya webbsidan finns ett webbinarium med Zenita Cider, vd i Vård- och omsorgscollege, som berättar om olika verksamheter inom vård och omsorg samt utbildnings- och karriärvägar. Här finns också tips om en podd på temat ”Så är det att vara undersköterska” samt länkar om olika yrken och utbildningsvägar.

MYH har publicerat omvärldsanalys för 2020


Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har i uppdrag av regeringen att analysera arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan.
denna rapport presenteras en analys av de omvärldssignaler som identifierats för området och som kan komma att påverka kompetensbehoven inom området framöver.
Syftet med analyserna Områdesanalyserna syftar till att på ett övergripande sätt belysa och analysera faktorer som kan komma att påverka kompetensbehoven inom ett analysområde och att identifiera framtida kompetensbehov som efterfrågas från yrkeshögskolan.

Semesterstängt på kansliet

Vård- och omsorgscollege nationella kansli har stängt för semester under tre veckor, den 6 till 31 juli.
Vi önskar alla en glad midsommar och en härlig sommarledighet! 
Läs mer här.

Copyright © 2020 Vård- och omsorgscollege, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.