Copy

NYHETSBREV
Nr 3  2018

Syns inte bilder i nyhetsbrevet? Klicka här för att öppna det  i din webbläsare.
Årets VO-Collegevecka!

VO-Collegeveckan arrangeras lokalt och regionalt för att sätta vård- och omsorgsbranschen i strålkastarljuset. Runt om har VO-College funnits representerat på mässor, arrangerat föreläsningar samt temadagar för bransch och elever. Läs mer om vad som hände den här veckan på vår Facebook-sida eller hemsida!
TILL FACEBOOK
TILL HEMSIDAN
Nätverksdagar för regionala samordnare
Den 25 till den 26 september pågick två spännande nätverksdagar i Stockholm för regionala samordnare. Förutom presentationer och diskussioner med koppling till VO-College verksamhet, ESF-projektet och andra projekt kom två representanter från Myndigheten för Yrkeshögskolan och Skolverket och presenterade en omvärldsanalys om YH-utbildningar inom hälsa och sjukvård samt socialt arbete, respektive Skolverkets förslag på ändringar i VO-programmet.
LÄS MER
Planeringsdagarna i Värmland
I slutet av augusti begav sig ESF-projektgruppen och övriga kansliet till Värmland.
Tillsammans med representanter från Västra Värmlands styrgrupp diskuterades bland annat det lokala collegets tio år av samverkan. Därefter besöktes Taserudsgymnasiet och elever på barn- och fritidsprogrammet liksom vård- och omsorgsprogrammet. 
LÄS MER
Konceptet Språkombud utvecklas
VO-College har fått främjandemedel för att utveckla och sprida konceptet Språkombud. Ett nytt material för webbutbildningarna tas fram samt en handbok för arbetsplatser om hur man kan arbeta med språkutveckling. En pilotutbildning pågår och två utvärderare ser på språkombudsmodellen ur ett ekonomiskt- och ett språkligt perspektiv.

 
LÄS MER
Uppdaterade riktlinjer för validering
VO-College har uppdaterat riktlinjerna för validering. Riktlinjerna är framtagna av en arbetsgrupp med representanter från tre regionala VO-College, Validering Väst och VO-College kansli. Riktlinjerna är processade och remissade via regionala VO-College. 
LÄS MER
Metodmaterial för validering
Föreningen VO-College har beviljats 1,5 miljon kronor i främjandemedel från Arbetsförmedlingen för att ta fram ett metodmaterial för validering. En arbetsgrupp med fyra vårdlärare, representant från Validering Väst och VO-College kansli tar fram materialet. Arbetsgruppen består av Maria Dejevik, Catharina Olsson, Åse Holmberg, Gunilla Locksiö, Anne Sandstedt och Zenita Cider.
ESF-projektet ”Fokus Yrkesutbildning VO”
Sedan april har mycket hänt i ESF-projektet. Bland annat har Yrkesambassadörsutbildningen, där de horisontella principerna finns med, vidareutvecklats. En språkmodul och en film om inkludering, som YA- delegationen tagit fram kommer att ingå i VO-College handledarutbildning. Till filmen har processfrågor arbetats fram i delprojektet om handledning. Både workshop och pilotutbildning i språkutvecklande ledarskap har arrangerats som ett led i det metodutvecklande arbetet kopplat till språk och språkutveckling på arbetsplatserna. Under nätverksdagarna med de regionala samordnarna tillägnades halva tiden åt ESF-projektets olika delprojekt, som resulterade i intressanta dialoger om de olika delarna i projektet.
LÄS MER
Workshop om BOSS-projektet
På den första workshopen för Myndigheten för Yrkeshögskolans ESF-projekt, BOSS, fanns VO-College på plats som en av flera branschorganisationer. VO-College deltar för att kvalitetssäkra VO-College valideringsmodell utifrån Myndigheten för yrkeshögskolans Standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens.
LÄS MER
Jubileumskonferensen är fullbokad
Intresset för jubileumskonferensen är stort och den är redan fullbokad.

Just nu pågår förberedelserna för fullt inför jubileumskonferensen, då vi bland annat uppmärksammar 10 år av samverkan. Konferensen pågår den 4 till 5 december.
LÄS MER
TILL HEMSIDAN

Föreningen Vård- och omsorgscollege

Postadress
118 82 Stockholm
Besöksadress
Hornsgatan 15, Stockholm
Kontakt

info@vo-college.se
www.vo-college.se

Visa detta nyhetsbrev i webbläsaren
Share
Tweet
Forward


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vård- och omsorgscollege · Hornsgatan 15 · Stockholm 118 82 · Sweden