Copy
View this email in your browser

NYHETSBREV 2020

 

Distansen till trots – mycket på gång inom VO-College i höst

Det är redan slutet av september och vi befinner oss fortfarande i pandemins oberäkneliga tidevarv. Det märkliga är att det börjar kännas som det nya normala. Distansarbete i all ära, men jag saknar verkligen personliga möten med reflektion och diskussion, spontanitet och skratt.

Läs Zenita Ciders VD-ord på sajten.

VO-College nya logotyp

Den 17 augusti lanserade Vård- och omsorgscollege sin nya logotyp och grafiska form. Symbolen i logotypen bygger på två hjärtan i blått och grönt som hakar i varandra. De visar på den viktiga och starka samverkan mellan arbetsliv och utbildningar som är grunden för hela VO-College – nationellt, regionalt och lokalt.
Läs mer om formen och logotypen här

Nytt koncept förs skoltävlingar i årskurs 1, 2 och 3

Ett nytt koncept för skoltävlingar finns nu för skolor att använda i utbildningen för elever som läser Vård- och omsorgsprogrammet årskurs 1, 2 och 3. Materialet kan även användas för praktiska moment inom vuxenutbildningen. Konceptet är framtaget i samarbete med WorldSkills Sweden och finansierat av Europeiska Socialfonden ESF.
Läs mer om skoltävlingarna här

Certifieringar fram till september

Hittills i år har Vård- och omsorgscollege certifierat ett nytt lokalt college i Sigtuna som hör till Stockholmsregionen. Femton utbildare har anslutit sig till lokala college över landet och fler ansökningar bearbetas. Vård- och omsorgscollege i Sjuhärad blev återcertifierat vid årsskiftet och Kronoberg fick besök i förra veckan för sin återcertifiering. 
Läs mer här

Möt projektledarna i Validering vård och omsorg

ESF-projektet Validering vård och omsorg har gått in i genomförandefasen. Från den 1 september är projektledningen Maria Dejevik, Ingrid von Sydow och Carin Bergström på plats, om än digitalt. 
Under hösten uppdaterar Vård- och omsorgscollege metodmaterialet för validering utifrån innehållet i nya Vård- och omsorgsprogrammet. 
Läs mer här

VO-Collegeveckan 2020 – inspiration och yrkesmöjligheter

Under vecka 42 är det dags igen för VO-Collegeveckan ett återkommande evenemang runt om i hela Sverige. Årets datum är den 12–16 oktober. Det är sjätte året i rad som regionala VO-Collegen bjuder in till lokala och regionala aktiviteter för att berätta om alla möjligheter som finns inom vård- och omsorgssektorn. Det arrangeras allt från minimässor för elever och blivande elever, öppet hus på gymnasieskolor och skoltävlingar till inspirationsverkstäder, handledardagar och föreläsningar för yrkesverksamma.
Läs mer här

Årets handledare 2020

Regionala college kan nominera var sin handledare till den nationella utmärkelsen Årets handledare 2020. Handledarna som får den lokala eller regionala utmärkelsen firas något försenat under hösten på grund av pandemin. Det blir spännande att se vilka kreativa lösningar begränsningen i att mötas fysiskt har resulterat i, för vi hoppas att många skickliga handledare ändå blir uppmärksammade. Det jobb de gör är så viktigt för kvaliteten i utbildningen och på arbetsplatserna. Den nationella utmärkelsen för 2020 delas ut 2021. 
Läs mer här.

Statsbidrag för utveckling av branschvalidering

Vård- och omsorgscollege har beviljats statsbidrag på 1 450 000 kronor från Myndigheten för yrkeshögskolan för att digitalisera det valideringsmaterial som föreningen tagit fram och som används av utbildare i vård och omsorg. Parallellt med digitaliseringen kommer valideringsmaterialet att revideras och uppdateras utifrån de nya kursplanerna för Vård- och omsorgsprogrammet som träder i kraft 1 juli 2021.

Läs mer här.

Undersköterskans yrkesroll och möjliggörande faktorer i arbetet

Aisha Amin är regional samordnare i Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen. Hon har skrivit en masteruppsats om Undersköterskans yrkesroll och möjliggörande faktorer i arbetet.  
Läs mer här.

Från vikarie till fast anställning genom Äldreomsorgslyftet

Genom Äldreomsorgslyftet i Fyrbodal får outbildade vikarier inom hemtjänsten utbildning och tillsvidareanställning i kommunen. Hutham Hussain på Orust är en av dem som bytt en otrygg anställning som vikarie mot en tillsvidareanställning samtidigt som hon utbildar sig till undersköterska.
Läs mer här.

Korta utbildningar i yrkeshögskolan

Regeringen har gett Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att införa korta utbildningar i yrkeshögskolan. Utbildningarna kan bestå av enstaka kurser eller sammanhållna kurspaket. Avsikten är att utbildningarna ska kunna erbjudas i syfte att ytterligare utveckla yrkeshögskolans flexibilitet och utbildningsformens möjlighet att svara mot behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet.

Läs mer här.

KFO och Idea går samman i Arbetsgivarföreningen Fremia

Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivarförbundet Idea går samman och bildar Fremia. Sammanslagningen sker vid årsskiftet 2020/2021. Fremia företräder kooperativa, värdestyrda företag, idéburen välfärd och civilsamhället organisationer. De blir Sveriges största oberoende arbetsgivarförening.
Fremia kommer initialt att omfatta 150 000 anställda i 5 600 medlemsföretag. Sammanslagningen görs för att ge större medlemsnytta med ett bredare serviceutbud och konkurrenskraftiga avgifter med nya möjligheter för tillväxt och utveckling för medlemmarna och sektorn i sin helhet. 

Läs mer här.
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Vård- och omsorgscollege, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp