Copy
View this email in your browser

NYHETSBREV 2020

 

Pandemin har satt vård- och omsorgssektorn i blixtfokus

Vi skriver december månad år 2020. Hur kommer vi att komma ihåg det här året som saknar motstycke i vår moderna historia? I Sverige och globalt har vi upplevt något ingen av oss i vår vildaste fantasi trodde var möjligt. En sak är dock säker. I och med pandemin, som på olika sätt påverkar samhällets alla delar, har hela vård- och omsorgssektorn kommit i blixtfokus. Det stora intresset har fortsatt under hösten och jag är övertygad om att det håller i sig också under nästa år.

Läs Zenita Ciders VD-ord på sajten.

Ny ordförande och två nya ledamöter i styrelsen

Under året har föreningsstämman valt tre nya ledamöter till uppdrag i Vård- och omsorgscollege styrelse. Vi välkomnar ordförande Caroline Olsson, styrelseledamot Ante Dedering och ersättare Samira Lundqvist. Tre kvinnor med stor erfarenhet av ledning och kompetensförsörjning inom vård och omsorg och ett brinnande engagemang för sina nya uppdrag i föreningen.
Läs mer

Förändringar i barn- och fritidsprogrammet 1 juli 2021

Den 1 juli 2021 förändras i barn- och fritidsprogrammet och två inriktningar slås ihop till inriktningen pedagogiskt och socialt arbete. I den nya inriktningen finns en yrkesutgång till arbete inom funktionshinderområdet som kan ingå i Vård- och omsorgscollege. Det innebär i sin tur att ämnena i programmet förändras och därmed reglerna för vilka ämnen som ska ingå i diplomet.
Läs mer

Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet 1 juli 2021

 Programstrukturen i vård- och omsorgsprogrammet förändras den 1 juli 2021. Det påverkar även yrkespaketen till undersköterska och vårdbiträde samt reglerna för diplom och intyg från Vård- och omsorgscollege som anpassas till den nya programstrukturen. 

Läs mer

Uppdaterade kvalitetskriterier från 1 januari 2021

Samverkan i Vård- och omsorgscollege utgår från kvalitetskriterier som ligger till grund för utvecklingen i regionala och lokala college. Kriterierna skrevs när Vård- och omsorgscollege startade 2008. Sedan dess har de hänt en hel del inom arbetslivet och utbildningen och vi har uppdaterat kriterierna så att de fortsätter vara aktuella.
Läs mer

Språket på jobbet – en plats för alla

Arbetet med den ny webbsidan www.spraketpajobbet.se håller på att avslutas.
Den nya sidan erbjuder en plats där arbetsgivare, chefer, HR, verksamhetsutvecklare, medarbetare, politiker, utbildare med flera kan hitta information om och inspiration till hur man kan arbeta språkutvecklande på en individuell, organisatorisk och strategisk nivå.
Lanseringen av hemsidan planeras till den 27 januari och kommer hållas i form av en webbsändning. Mer information med tillhörande länk till sändningen kommer ut i början av januari.
Framtagning av hemsidan finansieras med hjälp av främjandemedel från Arbetsförmedlingen.

Norrmän nyfikna på svenska språkombud

 Konceptet språkombud börjar nu leta sig utanför Sveriges gränser. I januari 2021 börjar konceptet testas i en av Oslos stadsdelar och i dagarna besökte representanter för Norges arbetsförmedling och Oslo Vuxenutbildning Stockholm för att lära mer om Sveriges erfarenheter.

Läs mer

Validering vård och omsorg – utveckling pågår

I Vård- och omsorgscollege nationella ESF-projekt Validering vård och omsorg pågår arbetet för fullt. Delprojektledarna arbetar för högtryck med uppdatering av metodmaterialet utifrån innehållet i nya Vård- och omsorgsprogrammet. Uppdateringen sker även utifrån synpunkter som kommit fram i den enkät som besvarats av yrkeslärare, studie- och yrkesvägledare och rektorer. Många är ni som bidragit med synpunkter under hösten – stort tack för det.
Läs mer

Förslag till innehåll i nationellt likvärdig yrkeshögskoleutbildning inom äldreomsorgen  

I början av december godkände Vård- och omsorgscollege styrelse ett förslag till innehåll i nationellt likvärdig yrkeshögskoleutbildning till Undersköterska med specialistkompetens inom äldreomsorgen. Förslaget som omfattar 200 YH-poäng är skickat till Myndigheten för yrkeshögskolan. Nu är det Myndigheten för yrkeshögskolan som äger processen. Troligen kommer myndigheten skicka förslaget på remiss efter att de har granskat och kanske justerat det. Det är därför viktigt att se det som nu är inskickat som ett förslag som kan komma att ändras.
Läs mer

Julen blir kanske lite annorlunda i år men vi hoppas ni får en fin och trivsam jul. Det vi önskar mest av allt är att alla får vara friska och att 2021 kommer med glädjande besked så att vi kan träffas ingen.

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Vård- och omsorgscollege, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp