Copy

Smíšená obchodní komora
Česko-tichomořská aliance

 


Newsletter listopad-prosinec 2016

Vážené dámy, vážení pánové,
srdečně vás zdravím na sklonku roku 2016, po téměř roční existenci naší komory ČESTA. Byl to rok po všech stránkách nabitý, završený seminářem představující aktuální příležitosti pro české firmy v zemích Tichomořské aliance v polovině listopadu, který jsme připravili ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Svazem průmyslu a dopravy a především s naší partnerskou Obchodní komorou Tichomořské aliance se sídlem v Limě. Hojná účast dokázala, že Latinská Amerika a v jejím rámci především Tichomořská aliance je pro české společnosti zajímavá a plná příležitostí v mnoha oborech. V polovině roku 2016 Česká republika navíc získala v rámci Aliance pozorovatelský statut a nyní tak má přístup na řadu jednání a konzultací členských států.  
S velkou radostí jsme přivítali rovněž řadu nových členů, které vám budeme v rámci našeho Newsletteru jednotlivě představovat, stejně tak se postupně můžete těšit na úvodníky všech členů Rady ČESTA.
Děkujeme za vaši podporu a těšíme se na spolupráci v roce 2017!

Georg Hotar
Prezident

Tichomořská aliance jako perspektivní trh pro české firmy v oblasti energetiky, infrastruktury, životní prostředí a zpracování vody – aktuální projekty
 

Dne 14. listopadu 2016 se v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu uskutečnil seminář: Tichomořská aliance jako perspektivní trh pro české firmy v oblasti energetiky, infrastruktury, životní prostředí a zpracování vody – aktuální projekty.
K tématu vystoupil Jorge Bravo, ředitel pro právní otázky Obchodní komory Tichomořské aliance. Seminář se uskutečnil v návaznosti na skutečnost, že se Česká republika dne 1. července 2016 stala pozorovatelským státem tohoto uskupení. Cílem akce bylo přiblížit české podnikatelské veřejnosti aktuální projekty v zemích Tichomořské aliance, a to zejména v sektorech energetiky, infrastruktury, životního prostředí a zpracování vody. Zároveň byly prodiskutovány možné výhody plynoucí pro Českou republiku ze získaného pozorovatelského statutu. V rámci akce budete také mít možnost osobních konzultací s panem Jorgem Bravem i se zástupci vybraných ambasád států Tichomořské aliance.

Fotodokumentace semináře zde.
ČESTA podepsala memorandum o spolupráci s Obchodní komorou Tichomořské aliance
14. listopadu 2016 v rámci semináře "Tichomořská aliance jako perspektivní trh pro české firmy v oblasti energetiky, infrastruktury, životní prostředí a zpracování vody – aktuální projekty", ČESTA slavnostně podepsala memorandum o spolupráci s Obchodní komorou Tichomořské aliance. Více zde.
Podnikatelská mise do Chile zaměřená na energetiku
 
Skupina českých firem navštívila v období 19.-21. října 2016 Santiago de Chile v rámci podnikatelské mise zaměřené na energetiku a návazné obory, kterou organizovalo MZV ČR a ZÚ Santiago de Chile ve spolupráci se Smíšenou obchodní komorou Česko-tichomořská aliance (Projekt ekonomické diplomacie MZV ČR tzv. PROPED). Mise se uskutečnila pod vedením Ing. Martina Tlapy, MBA,  náměstka pro řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce Ministerstva zahraničních věcí.
ČESTA podepsala Memorandum o spolupráci s obnovenou
Česko-chilskou obchodní komorou


20. října 2016 v rámci podnikatelské mise do Chile ČESTA podepsala Memorandum o spolupráci s obnovenou Česko-chilskou obchodní komorou. Hlavními tématy synergie bude výměna informací mezi oběma stranami, podpora obchodních vztahů a organizace společných akcí jak v Praze, tak v Santiagu de Chile. Více zde.
Srdečně Vás zveme na kulatý stůl Kolumbie, Ekvádor, Venezuela: aktuální ekonomické trendy
Akce se uskuteční dne 15. prosince 2016 od 14:00 v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha. Svou účast, prosím, potvrďte do 12. prosince na e-mailovou adresu sarka.stegbauerova@cesta.lat. Více zde.
SAVE THE DATE
ČESTA Vás srdečně zve na kulatý stůl s Martinem Krčmářem, ředitelem pro obchod, Amerlink, Peru, který se uskuteční 16. prosince od 11 hodin, místo bude upřesněno. Amerlink se zaměřuje na hledání nových obchodních příležitostí mezi Peru a dalšími zeměmi.
Veletrh EXTEMIN/PERUMIN
Rádi bychom Vás informovali o jedinečné možnosti aktivní účasti českých firem na veletrhu důlního průmyslu EXTEMIN/PERUMIN, který se uskuteční  v termínu 18. – 22. září 2017 v peruánské Arequipě. Více zde.

 

Člen Rady ČESTA, Ing. Petr Bratský se zůčastnil ekonomické prezentace ČR ve státech Campeche a Tabasco
V souvislosti s otevřením Honorárního konzulátu pro mexické státy Campeche, Tabasco a Chiapas se zde ve dnech 19. – 21. října 2016 představily české firmy z různých sektorů. Více zde

Ing. Petr Bratský reprezentoval ČESTA v Kolumbii v rámci mise ACRI
Ve dnech 23. – 29. října 2016 zorganizovalo Velvyslanectví ČR v Kolumbii projekt na podporu ekonomické diplomacie, v jehož rámci navštívila Kolumbii a Kostariku podnikatelská mise zástupců ACRI (Asociace podniků z oblasti železničního dodavatelského průmyslu). Více zde.
ČESTA představuje své členy


Společnost GEMEC – UNION a.s. vznikla v roce 1999 spojením několika menších firem. Své aktivity orientuje především do hornictví, výroby ocelových konstrukcí a zpracování velkoobjemových průmyslových odpadů. Dále své služby nabízí v oblasti geologie, geomorfologie, analýzy přírodních rizik a stavebnictví.
Těžištěm hornických prací a prací prováděných hornickým způsobem je zajišťování a likvidaci starých a opuštěných důlních děl, podpovrchová výstavba a zpřístupňování důlních děl pro turistické účely. Společnost dále provádí ražby v podzemí pro potřeby vodohospodářů či energetiků. V rámci kovovýroby se společnost GEMEC-UNION a.s. soustředí na výrobu ocelových konstrukcí pro stavebnictví, výrobu strojních dílů, vývoj a výrobu strojních zařízení pro zpracování průmyslových odpadů. V oblasti odpadářství se firma dlouhodobě soustředí na druhotné využití velkoobjemových průmyslových odpadů, jako jsou popílky z energetických procesů, odpady z hutních provozů, flotační hlušiny, odpady z ČOV a další. Více zde.
Ing. Zdeněk Adamec, PhD.        
předseda představenstva GEMEC-UNION a.s.


Jak vám ve vašich aktivitách pomáhá ČESTA? Jaká byla vaše motivace stát se členem?
ČESTA  pro nás především představuje zdroj velmi důležitých kontaktů a informací. Díky komoře je výrazně snazší proniknout do podnikatelského a především administrativního prostředí členských zemích aliance, než kdybychom byli odkázáni pouze na vlastní aktivity. Velký přínos členství v ČESTA rovněž vidíme v propagaci naší společnosti na místních ale především zahraničních akcích. Hlavní motivací pro vstup byla nabízená podpora ze strany ČESTA, kterou plně využíváme k naší velké spokojenosti.

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.
Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor – výběrové řízení otevřeno
Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci podpory de minimis pro „Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor“ na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce předložených subjekty soukromého sektoru pro rok 2017. Termín pro podávání žádostí je 16. leden 2017. Více zde.

ČESTA se zúčastnila podzimního Setkání těžařů 

Přednesenou prezentaci na téma Trhy Tichomořské aliance – aktuální příležitosti pro české firmy v oblasti důlního průmyslu naleznete zde.

Představení ŠKODA Octavia Scout v Chile

Dne 24.10. 2016 se v zahradě Velvyslanectví ČR v Santiagu de Chile uskutečnilo představení nové verze ŠKODA Octavia Scout. Podle Artura Schonffelda, brand manažera, má ŠKODA v Chile velké perspektivy.  Více zde

Kulturní nabídka Instituto Cervantes

Rádi bychom Vás pozvali na kulturní aktivity pořádané Institutem Cervantes v Praze. Podrobný program měsíce prosince naleznete zde
Další zajímavé informace z regionu na: www.cesta.lat
S případnými podněty se neváhejte obrátit na e-mail: sarka.stegbauerova@cesta.lat

Copyright © 2016, ČESTA, All rights reserved.

Smíšená obchodní komora
Česko-tichomořská aliance

Spálená 51, 110 00 Praha 1


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
CESTA · Uruguayská 17 · Prague 160 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp