Copy

Bussum, 3 november 2016

<<Aanhef hoofdcontact>>,

Eind september stuurden wij u onze eerste Felixx.online update, de maandelijkse nieuwsbrief van de Felixx.groep. In dit november nummer delen wij graag met u het belangrijkste nieuws van onze groepsleden:
  • Felixx. Pensioen Consultants | Pensioenconsultancy van nu. Voor later
  • Felixx.HR | Optimale grip op verzuim
  • Felixx.online | Optimale grip op verzekerbare arbeidsvoorwaarden
  • Felixx.Arbeidsvoorwaarden | Arbeidsvoorwaarden. Goed geregeld!
  • Elswout AssurantieGroep | Zorgeloos goed verzekerd
Op twee onderwerpen willen wij speciale uw aandacht vestigen:

1. DGA's met een pensioen in eigen beheer willen wij graag attenderen op de stappen die zij dit jaar nog moeten zetten in verband met het belastingplan 2017.  

2. Deze maand ontvangt u als werkgever de Beschikking Werkhervattingskas (WHK). De ervaring uit andere jaren heeft ons geleerd dat een controle hiervan geld kan besparen. We bieden u deze controle kosteloos aan.

Wij willen hiermee onze relaties met actueel advies van dienst zijn maar vooral werk uit handen nemen en de rust geven dat alles goed geregeld is.

Met vriendelijke groet,

Borgert Tegel mpla, Sander Sanders mpla en George Linck

Felixx.groep

Zorgeloos goed verzekerd
van bereikbaarheid


Elswout introduceert handige verzekeringen-app

Met de Elswout App staat u via uw smartphone direct met ons in verbinding. Hierdoor heeft u niet alleen altijd onze gegevens bij u maar kunt u bovendien:

  • eventuele schade via uw smartphone aan ons doorgeven
  • op de hoogte blijven van ons laatste nieuws
  • uw Elswout contactpersonen opzoeken
  • wijzigingen aan ons doorgeven
  • handige nummers opzoeken die u verder helpen
Download de app hieronder, hij is beschikbaar voor Apple en Android smartphones
Download de APP
Download de APP

Wij hadden jarenlang iemand voor HR in dienst

"Op zich zitten wij bij een heel goede arbodienst maar vooral de uitvoering van HR-beleid wordt ieder jaar complexer en kost steeds meer tijd. Door de goede relatie met Elswout en Felixx. was het uitbesteden van alle administratie zaken en de personeelsverzekeringen aan het toen nog nieuwe Felixx.HR een logische stap." Aldus Yarmilla Koenders van NMC/Skondras tijdens ons bezoek aan hen in het kader van onze ronde langs klanten van het eerste uur.
Yarmilla Koenders

“Toen onze HR manager wegging hebben wij bijna alle HR activiteiten uitbesteed”

Yarmilla Koenders

General ManagerNMC Skondras B.V.

Pensioen in eigen beheer ontspannen beëindigen?

Op Prinsjesdag zijn de plannen van staatssecretaris Wiebes voor de pensioenopbouw in eigen beheer van de DGA dan eindelijk vertaald in het belastingplan 2017. Het wetsvoorstel hiervoor moet echter nog wel door de 2e en 1e kamer aangenomen worden. Zoals het er nu naar uitziet zal dit kort voor het Kerstreces gebeuren.
U dient wel al in 2016 actie te ondernemen!

U dient wel in 2016 al actie te ondernemen!

U hoeft dit jaar nog maar één, en in sommige gevallen twee zaken te regelen: uw pensioenbeheer in eigen beheer formeel beëindigen en maatregelen treffen indien uw pensioen (deels) herverzekerd is.

...wij kunnen u hierbij uiteraard helpen

Laat kosteloos uw beschikking Werkhervattingskas
door ons controleren

Deze maand zullen alle werkgevers in Nederland de Beschikking of Mededeling (in het geval van kleine werkgever) Werkhervattingskas (WHK) ontvangen vanuit de Belastingdienst. Op deze Beschikking of Mededeling worden de premies vermeld die de werkgever volgend jaar gaat betalen aan de Belastingdienst voor het risico van de Ziektewet en de WGA.

Klik hier als uw loonsom groter is dan € 322.000,- per jaar

Klik hier als uw loonsom kleiner is dan € 322.000,- per jaar

Het controleren van de WHK beschikking kan geld opleveren
Het is belangrijk dat u tijdig de premiecomponenten laat controleren!

Mocht u namelijk niet akkoord zijn met de premie? Dan moet u binnen 6 weken na ontvangst bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst.

 

Bevoegdheden ondernemingsraad verder uitgebreid

Bevoegdheden ondernemingsraad verder uitgebreid

Op 21 juni 2016 heeft de Eerste Kamer een gat in de pensioenwetgeving gedicht. Dit deed zij door in te stemmen met een uitbreiding van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. 
Welke gevolgen hebben de ruimere bevoegdheden voor de relatie tussen de werkgever en de ondernemingsraad?

...lees verder op Felixxpensioen

Felixx.online heeft een punt!


Bekijk in anderhalve minuut welke zorgen u uitbesteedt aan Felixx.online en waarom dit u kosten bespaart: 
 

Neem gerust contact met ons op!

Berekenen
uw besparing:


Felixx.online bespaart u veel overbodige kosten. Zodra u de rekenmodule invult krijgt u direct inzicht in uw besparing.
Besparing berekenen
 
Bereken uw besparing met Felixx.online >
 
Volg ons ook via Social Media of ga naar onze website:
Copyright © 2016 Felixx. Groep, All rights reserved.
 U ontvangt deze nieuwsbrief omdat wij u als relatie graag op de hoogte houden van de mogelijkheden die er zijn om u als werkgever de zekerheid te bieden van risicomanagement in optima forma.

Ons bezoekadres is:
Felixx. Groep Zijlweg 314 Haarlem, Nh 2015 CP Netherlands

Aanpassen contactgegevens of Uitschrijven van deze nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp