Copy
Informatie en nieuws van de Felixx.Groep

Bussum, 17 december 2016

<<Aanhef hoofdcontact>>,

U bent vooral van ons gewend dat wij samen met u vooruit kijken. In deze laatste Felixx.online nieuwsbrief van 2016 willen wij met u terugblikken op 2016 en graag bij enkele zaken even stilstaan:

Op 14 oktober van dit jaar is Anneke Gascard ons ontvallen. Na een lange loopbaan bij Post Assurantiën en Hypotheken in Hilversum is zij op 1 januari 2014 bij de Felixx.Groep in dienst getreden. We hebben haar leren kennen als een competente en bijzonder fijne collega. Wij zullen haar dan ook erg missen. 

In 2016 hebben wij er hard aan gewerkt om de communicatie over onze gezamenlijke diensten als Felixx.Groep  te verbeteren. Denkt u hierbij aan deze nieuwsbrief en de vernieuwing van onze websites. Vol vertrouwen zien wij dan ook het nieuwe jaar tegemoet. 

In deze nieuwsbrief treft u nog enkele onderwerpen aan waarop wij uw bijzondere aandacht willen vestigen.

En last but not least: langs deze weg willen wij u graag bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar. Wij wensen u en uw dierbaren een heerlijke Kersttijd toe en een zeer voorspoedig maar vooral gezond 2017!

Met vriendelijke groet,

Borgert Tegel mpla, Sander Sanders mpla en George Linck

Felixx.Groep

Pensioenfonds voor de Accountancy gaat sluiten

Het bestuur van het Pensioenfonds voor de Accountancy heeft een besluit voorgenomen ten aanzien van de toekomst van dit fonds. Lees er meer over op Felixxpensioen.nl.
 

Heeft u als DGA de beëindiging van het pensioen in eigen beheer al in gang gezet?

Wanneer u deze nieuwsbrief leest wordt het wetsvoorstel waarschijnlijk in de 2e en 1e kamer behandeld (en aangenomen). Er zal waarschijnlijk drie maanden extra tijd worden gegeven om het één en ander te regelen. 
Onderneem al actie in 2016!

Maak het u gemakkelijk en doe enkele handelingen nog in 2016!

U hoeft dit jaar nog maar één, en in sommige gevallen twee zaken te regelen: uw pensioenbeheer in eigen beheer formeel beëindigen en maatregelen treffen indien uw pensioen (deels) herverzekerd is.

...wij kunnen u hierbij uiteraard helpen

Toegespitste PensioenKennisMiddag

 
Speciaal voor accountants, fiscalisten, assurantietussenpersonen, salaris- administrateurs en pensioenadviseurs hadden wij in december twee middagen georganiseerd. Toegespitst op het beëindigen pensioenbeheer in eigen beheer voor DGA's. Er was hiervoor veel belangstelling. Wij zijn daarom van plan in het nieuwe jaar nog een extra middag in te plannen. Waar gaat uw voorkeur naar uit?
 
Klik hier voor januari of hier voor februari.

Kosteloze controle beschikking Werkhervattingskas

Vorige maand hebben alle werkgevers in Nederland de Beschikking of Mededeling (in het geval van kleine werkgever) Werkhervattingskas (WHK) ontvangen vanuit de Belastingdienst. Op deze Beschikking of Mededeling worden de premies vermeld die de werkgever volgend jaar gaat betalen aan de Belastingdienst voor het risico van de Ziektewet en de WGA.

Klik hier als uw loonsom groter is dan € 322.000,- per jaar

Klik hier als uw loonsom kleiner is dan € 322.000,- per jaar

Het controleren van de WHK beschikking kan geld opleveren

Controleer tijdig de WHK beschikking, het kan u geld opleveren!

Mocht u namelijk niet akkoord zijn met de premie? Dan moet u binnen 6 weken na ontvangst bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst.

 

Zorgeloos goed verzekerd
van bereikbaarheid


Heeft u de kosteloze app al gedownload?

Met de Elswout App staat u via uw smartphone direct met ons in verbinding. Hierdoor heeft u niet alleen altijd onze gegevens bij u maar kunt u bovendien:

  • eventuele schade via uw smartphone aan ons doorgeven
  • op de hoogte blijven van ons laatste nieuws
  • uw Elswout contactpersonen opzoeken
  • wijzigingen aan ons doorgeven
  • handige nummers opzoeken die u verder helpen

Download de app hieronder:

Download de APP
Download de APP

De Felixx.Groep:

Samen voorzien wij onze relaties steeds van actueel advies en zijn we ze van dienst om vooral werk uit handen nemen. Hierbij staat steeds voorop dat wij vooral de rust willen bieden dat alles goed geregeld is.
 
Volg ons ook via Social Media of ga naar onze website:
Copyright © 2016 Felixx. Groep, All rights reserved.
 U ontvangt deze nieuwsbrief omdat wij u als relatie graag op de hoogte houden van de mogelijkheden die er zijn om u als werkgever de zekerheid te bieden van risicomanagement in optima forma.

Ons bezoekadres is:
Felixx. Groep Zijlweg 314 Haarlem, Nh 2015 CP Netherlands

Aanpassen contactgegevens of Uitschrijven van deze nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp