Copy
WereldWijs Nieuwsblad van Brede Dorpsschool St. Jan Oosteind
View this email in your browser
Nieuwsblad van Brede Dorpsschool St. Jan Oosteind
16 november 2016
Sint
Op 5 december komt Sint op de Sint Jan op bezoek. Sint heeft het, net als alle jaren, ongelofelijk druk en bieden we hem daarom een slaapplaats aan op onze school. Het bed staat inmiddels klaar in de aula. De slaapkamer kan natuurlijk nog wel wat gezelliger worden met spulletjes van thuis, dus als jullie iets hebben, neem het mee! Sint neemt ook iets lekkers mee voor in de schoen. Alle kinderen mogen daarom de schoen zetten deze week!

Wereldwijs-café
We zijn al een aantal weken bezig met het vernieuwde onderwijsconcept op de Sint Jan met als doel dat onze kinderen zich ontwikkelen tot hun beste en mooiste 'ik' om zo samen de toekomst vorm te kunnen geven. Hoe we dit doen, wat we ze leren en hoe we dit 'meten', willen we graag met jullie delen. We krijgen al vele positieve reacties van jullie, maar we begrijpen ook dat er vragen zijn. Daarom starten we elke laatste vrijdagochtend van de maand een Wereldwijs-café. Er is dan ruimte voor informatieve gesprekken, vragen en natuurlijk koffie en thee. Het Wereldwijs-café is geopend van 8.30 tot 9.30 uur en start op vrijdag 25 november.

Even voorstellen...
Ceres

Beste allemaal, Zoals velen al gemerkt zullen hebben loopt er sinds kort een nieuw kind op school rond. Een korte introductie. Wij wonen met veel plezier in Raamsdonk. Nadat de (reguliere) basisschool waar Ceres naartoe ging is gesloten, viel het niet mee om een nieuwe school voor mijn dochter  te vinden. Ceres heeft epilepsie en daardoor een ontwikkelachterstand opgelopen. Zij was heel verdrietig dat zij niet naar school kon en is dan ook nu heel blij dat zij de kans heeft gekregen bij de Sint Jan naar school te gaan. Vanzelfsprekend ben ik ook heel erg blij met deze kans. Ceres komt alleen op de ochtenden en wordt dan 1-op-1 begeleid door Verona. Voor Ceres is alles nog heel erg spannend. Zij is ruim drie maanden niet naar school gegaan en deze school, alle kinderen en leerkrachten, Verona en de werkwijze op school zijn allemaal nieuw en erg wennen. Zij was vorige week ook jarig en inmiddels is Sinterklaas ook nog eens aangekomen. Het totaal is Ceres soms helaas te veel. Vanaf deze week is er duidelijkheid in de begeleiding van Ceres en ik verwacht dat daardoor voor Ceres de rust en structuur ontstaat waardoor haar frustratiemomenten snel zullen afnemen en jullie kunnen ervaren dat zij een leuke vrolijke griet is. De komende tijd ben ik regelmatig bij de schoolpoort te vinden en hoop met jullie allemaal kennis te kunnen maken. Het zal voor mij wel even tijd nodig hebben om jullie namen en de kinderen die bij jullie horen allemaal te kennen; maar ik zal mijn best doen! Hartelijke groet, Sabine

Anouk
Mijn naam is Anouk Jeurissen en ben 21 jaar. Ik studeer aan de Pabo op Avans Breda. Dit jaar ga ik  afstuderen en daarvoor kom ik tot de zomervakantie stage lopen op basisschool St.Jan in groep 4-5-6. Mijn stage houd in dat ik komende 2 weken op maandag en dinsdag samen met juf Carla en juf Samantha voor de klas sta. Daarna kom ik ook op woensdag en halverwege januari ook op donderdag. Ik zal dus gedurende het jaar steeds vaker voor groep 4-5-6 staan samen met de andere leerkrachten. Ik heb deze week al mogen meemaken hoe het is om op St.jan stage te lopen. Het is een ontzettend leuke groep en ga ervanuit dat we samen een gezellige en leerzame tijd tegemoet gaan. Voor degene die mij nog niet gezien hebben kom gerust binnen lopen om even kennis te maken!

Welko
Onze school als lerende organisatie
Om te zorgen dat het concept van de brede dorpsschool Sint Jan  zich blijft ontwikkelen, is het nodig een lerende organisatie te zijn. Een organisatie die zich in hoog tempo nieuwe kennis, inzichten en bekwaamheden eigen maakt en zich daarmee verbetert. Samen ontwerpen, uitvoeren, onderzoeken en reflecteren is de professionele norm in onze school. Ieder bouw maakt eigen keuzes vanuit de visie en missie. Hierdoor ontstaat maatwerk en eigenaarschap. We streven ernaar om binnen het team onze expertise te vergroten door professionals te stimuleren zich te specialiseren. We hebben op dit moment meerder experts waaronder een cultuurcoördinator. We zien identiteitsvorming als een belangrijke opdracht en zetten cultuureducatie in als middel. Met ingang van 2017 gaat Sint Jan ook deelnemen aan het overheidsprogramma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Centrale thema’s daarin zijn doorgaande leerlijnen, aansluiten bij de culturele ontwikkeling van het kind, samenhang binnen het aanbod en duurzame samenwerking tussen school en culturele sector. Jeannette Willemse heeft de opleiding tot intern cultuur coördinator gevolgd en coördineert dit programma vanuit onze school. Hierbij is zij initiator en kartrekker voor de ontwikkeling en realisatie van de WOW-middagen.

Medewerkers met kwaliteit
Op Sint Jan beseffen we ons dat goed onderwijs gemaakt wordt door goede professionals. Binnen ons onderwijs willen we ervoor zorgen dat onze professionals leren:
 • actief afwezig zijn (waarnemen, volgen, bewust ruimte geven);
 • óf bedoeld aanwezig zijn (prikkelen, uitdagen, ondersteunen, uitleggen);
 • sámen met kinderen hun ontwikkeling volgen;
 • sámen leren en samen verantwoordelijk zijn voor de hele school;
 • het welbevinden, zelfvertrouwen, succeservaringen van alle kinderen versterken;
 • zelf onderzoekend en leergierig zijn;
 • zelf én met kinderen reflecteren op eigen handelen;
 • activiteiten, begeleiding en aanpakken afstemmen op ‘de soort kennis’ die het kind opdoet;
 • kinderen in de begeleiding richting, ruimte en ruggensteun bieden;
 • met kinderen werken aan zelfsturend leren competenties: regie nemen, reflectie, leerstrategieën, samenwerken en het leren relateren aan de werkelijkheid;
 • uitdagen tot samenwerken en samenleven
Na een prachtige herfst is het op de St. Jan in de onderbouw een gezellige drukte van belang in de maanden november en december.
Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer aangekomen in ons land. Afgelopen week hebben ouders zich weer ingezet om de aula om te toveren tot ’n gezellige ruimte waar de kinderen naar harte lust kunnen spelen. Op het theaterplein is een prachtige stoomboot, een slaapkamer voor Sinterklaas en een open haard gemaakt waar alle kinderen donderdag of vrijdag hun schoen mogen zetten. Sinterklaas wordt natuurlijk een dagje ouder en heeft meer rust nodig in deze zeer drukke tijd. Na een nacht hard werken in Oosteind kan Sint dan eens lekker uit komen rusten op de St. Jan. Dinsdagmorgen gingen de peuters ’n kijkje nemen op het plein en ze vonden het erg leuk om in de stoomboot aan het roer te staan en samen een boek te lezen in de boot. De kinderen mogen in groepjes spelen op het theaterplein. Dinsdagmiddag las Sint Wessel voor aan Pietje Liza en de 2 Pieten Nanga en Minke gingen samen slapen in het bed van Sinterklaas. Ze vertelden elkaar hele verhalen en hadden dolle pret. Piet Nanga ging ook een Pietendansje oefenen met Pietje Liza. Op het kunstenaarsplein zijn onze knutselpieten ijverig aan het plakken, verven, vouwen en knippen om mooie knutsels te maken voor het gezellige Sinterklaasfeest op maandag 5 december.
 
De kinderen mogen ook iets leuks van thuis mee brengen om de slaapkamer voor Sint nog gezelliger te maken, zoals een mooie tekening voor aan de muur, een bedlampje, een wekker of een knuffel voor in het bed van Sinterklaas en …..nu maar hopen dat Sint echt een keer komt slapen!
Wat wordt er hard gewerkt in de bovenbouw. De groepen 4/5/6 zijn bezig om een eigen onderneming te starten. De kinderen hebben zelf drie verschillende soorten ondernemingen bedacht: een winkeltje, een klussendienst en een horecabedrijf. 
Op 4 november zijn we er met de klas op uit gegaan. We zijn per groepje begonnen met één paperclip en deze zijn we gaan ruilen voor andere spullen. Het doel hiervan was dat de kinderen bewust werden gemaakt van het feit dat er vroeger nog geen geld bestond maar dat er sprake was van ruilhandel. Eén groepje is begonnen met een paperclip, dit werd geruild voor een blikje Unoxworsten, dit werd geruild voor een treinset die ze uiteindelijk hebben geruild voor een klok en een paar sjaaltjes. Aan het eind van de middag kwamen alle groepjes terug met heel veel spullen. Deze spullen kunnen we goed gebruiken om te verkopen in het winkeltje. Deze week zijn de kinderen begonnen met een sollicitatiebrief te schrijven voor één van de drie ondernemingen waar ze graag zouden willen werken.  De komende weken zullen we verder gaan met onze ondernemingen om deze verder vorm te geven. 

Groep 7/8 heeft de afgelopen week hard gewerkt aan de Drempel toets. Gelukkig is er ook tijd voor ontspanning en gaan ze a.s. vrijdagmiddag naar het Hanzecollege om te leren hoe ze een skelter moeten bouwen.

Spreekbeurten ter informatie 
De kinderen van stamgroep 4-5-6 hebben heel wat te vertellen! Velen komen uit zichzelf bij ons spreekbeurtformulieren halen om thuis mee aan de slag te kunnen. Wat prachtig om te merken dat ze zo enthousiast zijn, betrokkenheid ten top. Wanneer ze begonnen zijn met voorbereiden wordt in overleg met het kind en ons een datum gepland. Voor het houden van een spreekbeurt krijgen de kinderen geen punt. Wel maken we een kort verslagje waarin we competenties benoemen die we hebben gezien. Deze worden aan het portfolio van het kind toegevoegd.  We streven er naar elk kind als echte expert over een onderwerp te zien presenteren in de groep! 

De tafeltjes leren en automatiseren TIP
In de groep zijn we druk bezig met het leren en automatiseren van de tafeltjes. De kinderen kunnen goed aangeven welke ze al kennen en welke ze nog moeten oefenen. Wil je je kind thuis op een speelse manier helpen? Plak dan op elke traptrede een briefje met een keersom van het tafeltje dat je kind wilt oefenen. Schrijf het helemaal uit; 2 x 7 = 14, 3 x 7 = 21 enz. Elke keer als ze de trap op-of aflopen zeggen ze de keersom en het antwoord. Als ze hem kennen, mag het blaadje weggehaald worden. 

 
Ouderteam Evenementen
Intussen is de school voorzien van gezellige huisjes op de ramen en een echte “Sint slaapkamer” ! De Aula is mooi versierd dmv mooie takken (dank aan Tanja en Willem Roovers en Elena Politi!) Achter de schermen wordt er ook al flink gewerkt aan het bezoek dat de Sint en zijn gevolg gaan brengen aan onze school op 5 december. Ook blikken we even vooruit naar de kerstviering, die dit jaar op 23 december ’s morgens ‘vroeg’ van start zal gaan! Op dit moment zijn we nog op zoek naar mooie doeken/kleden/stoffen (voor versiering, evt op tafels of voor ramen.. ) En we zijn nog op zoek naar HULP om de school in kerstsferen te brengen op donderdagmiddag 8 december 13.30 Heb je zin en tijd, dan ben je van harte welkom!
 
MR Update
De MR heeft 08 november de eerste vergadering gehouden van dit schooljaar.
Nieuwe leden zijn namens de ouders Chris de Rooij, en namens het team Carla Pelkmans. Ze zijn met veel zin gestart. Margriet van Beek (ouderlid) en Gerald Dalinghaus (personeelslid) zijn gebleven in de MR. Op de agenda meteen het concept formatie plan en de begroting voor 2017. Omdat een schoolbegroting wordt gemaakt per kalenderjaar, wordt hierin ook al de formatie voor het volgend schooljaar in meegenomen. De formatie zal in grote lijnen gelijk blijven, ondanks een afnemend leerlingaantal (-10). Om de begroting financieel neutraal te krijgen, worden mogelijkheden besproken om meer kinderen binnen en buiten Oosteind te werven voor school. De schoolgids is helemaal vernieuwd, en wordt binnenkort gepresenteerd via de Nieuwsbrief. Het maakt nogmaals duidelijk met wat een grote onderwijsvernieuwing de Sint jan bezig is. Om ouders hierbij betrokken en geïnformeerd te houden, zal de locatiedirecteur een maandelijkse inloop plannen. Waarbij er ruimte is voor informatie, vragen en feedback. Hierin zal bijvoorbeeld ook ruimte zijn voor de verandering van de rapporten zoals we die al jaren gewend zijn naar een andere weergave van de leerontwikkelingen van elk kind.
Volgende vergadering is op dinsdag 20 december om 15.45 uur. Dan zal in elk geval de definitieve begroting worden besproken voor het kalenderjaar 2017. Andere MR data zijn: 20 december, 21 februari, 18 april en 6 juni. Aanvang steeds om 15.45 uur.

BELANGRIJKE DATA
18-11-2016 13.15 uur Groep 7/8 Hanze College
19-11-2016 17.15 uur Lampionnenoptocht (start vanaf parkeerplaats Sint Jan)
                                    aansluitend is er in het Oostquartier een groot feest voor Sinterklaas
25-11-2016 08.30 uur Wereldwijscafé (in de Aula van de Sint Jan)
05-12-2016                  Sint op school (meer info in volgende WereldWijs)

 

 
Copyright © 2016 Dorpsschool St. Jan, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp