Copy
WereldWijs Nieuwsblad van Brede Dorpsschool St. Jan Oosteind
View this email in your browser
Nieuwsblad van Brede Dorpsschool St. Jan Oosteind
8 februari 2017
Portfoliogesprekken
De oudergesprekken van 13 en 14 februari a.s. komen te vervallen. Deze worden vervangen door portfoliogesprekken en zullen op 6 en 7 maart a.s. worden gehouden. De gesprekken in de onderbouw duren 15 min.  De gesprekken in de bovenbouw duren 20 min. en hierbij zijn zowel ouders als kinderen uitgenodigd omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen regie leren nemen over hun eigen leerproces. De intekenlijsten voor de gesprekken hangen vanaf 20 februari bij de ingang van de school. De portfoliomappen worden op dit moment in orde gemaakt en kunnen nog voor de carnavalsvakantie mee naar huis.

Studiedag
Maandag 6 februari jl. hebben we tijdens de studiedag de eerste helft van dit schooljaar geëvalueerd. We zijn super trots dat we met elkaar al een grote stap hebben kunnen zetten om het onderwijs voor de kinderen steeds beter te laten aansluiten bij hun behoeften. We zijn ook trots dat we dit niet alleen doen, maar samen met jullie en dat we dit niet zo maar doen. We vragen ons steeds af waarom we dat doen en wat dit dat voor de kinderen en ons als volwassen betekent. We hebben ook vooruit gekeken en er zijn al een aantal ontwikkelingen in gang gezet. In de onderbouw wordt het thematisch leren op de verschillende leerpleinen verdiept door het thema vanuit verschillende 'werelden' te belichten en te koppelen aan betekenisvolle activiteiten voor alle kinderen (zie ook 'Wereldwijzer'). In de bovenbouw wordt gewerkt aan plannen voor leerpleinen voor taal en rekenen. We zijn volop in ontwikkeling!

WereldWijs AvondCafé
Afgelopen maandag hebben we ook ons eerste WerleldWijs AvondCafé gehouden. Ondanks het grote belang van het thema (veilig en gelukkig op St. Jan) was de opkomst helaas niet erg groot. Desondanks hebben we samen met de ouders een aantal gedragsverwachtingen omschreven die we graag terug zien bij onszelf en onze kinderen. Deze hebben we opgehangen bij de ingang van de school. Lees ze gerust eens door en vul ze aan ! Meedenken hierover kan ook via de MR, zie 'nieuws van de ouderteams'. De kinderen hebben hier ook aandacht aan besteed binnen hun stamgroep en zullen hun overzichten in de gang toevoegen. Uiteindelijk zullen we alle gegevens verwerken tot één overzicht van 'gouden regels'.

Carnaval 'We steke R d'n droak meej'
Bijna is het weer zover: het leutigste feest van het jaar! We gaan er een mooi feest van maken! Op vrijdag 10 februari is er 's middags om 14.30 uur in de aula tonroepen door kinderen uit de bovenbouw. Zij mogen dit ook laten horen aan alle bewoners van Oosteind op zaterdag 11 februari in het Oostquartier.
Op maandag 13 februari wordt er na schooltijd weer flink geplakt, gezaagd, geknipt, geschilderd, enz. met carnavalsclub de Kullukus in de unit van de school. Er zijn geen kosten aan verbonden. Inschrijflijst hangt bij de ingang van de school.
Op vrijdag 24 februari barst het feest los op school. De kinderen mogen de hele dag al verkleed naar school. In de ochtend zijn er verschillende activiteiten in de stamgroepen zoals een modeshow en een playbackshow. Vanaf 11.30 zijn alle ouders welkom om naar de optredens van de kinderen te komen kijken. In de middag starten we om 13.15 uur met muziek van Jac Waas. Aansluitend komt de raad van 11 met Eigenwijs en de ouderen uit het Oostquartier. De rest van de middag is het feest met hossen en dansen. Om 15.30 uur start de Carnavalsvakantie.

Hondenpoep
Regelmatig treffen we rondom de school hondenpoep aan. Dit is erg vervelend. De kinderen zien het meestal te laat, met alle 'vieze' gevolgen van dien.
Wij willen daarom alle hondenbezitters vragen om hun hond niet te laten poepen op de stoep of dan wel dit op te ruimen!!! Dank!

Kinderraad
De kinderraad heeft inmiddels al twee maal bijeengezeten en een aantal items besproken. Hoogste tijd om de leden even voor te stellen:
Alizee van 't Loo (stamgroep 4-5-6) 'ik vind het leuk om in de kinderraad te zitten, zo weet ik wat er gebeurt op school'.
Jens Stoker (stamgroep 4-5-6) 'ik vind het leuk omdat ik help de school te verbeteren'.
Martijn van Dongen (stamgroep 4-5-6) 'ik vind het fijn om mee te beslissen'.
Laurens Huijben (stamgroep 4-5-6) 'ik vind het fijn dat ik mee kan denken over nieuwe dingen'.
Jens van Pelt (stamgroep 4-5-6) 'ik denk graag mee over dingen die voor kinderen belangrijk zijn'.
Julia Kalsbeek (stamgroep 4-5-6) 'ik denk creatief en dat kan misschien van pas komen'.
Roos van Zwol (stamgroep 7-8) 'ik wil graag meedenken en meebeslissen'.
Niene van den Boom (stamgroep 7-8) 'ik wil graag meebeslissen over de school'.
Fleur Oomen (stamgroep 7-8) 'ik vind het leuk om mijn mening te geven en ik ben ook voorzitter'.
Hidde Bos (stamgroep 7-8) was helaas ziek
Elke WereldWijs belichten we een onderwerp uit de schoolgids. Deze keer belichten we over leren in leerpleinen

Ons uitgangspunt is dat kinderen van nature nieuwsgierig en leergierig zijn en dat kinderen veel van elkaar leren.
Spelen is voor jonge kinderen een natuurlijk manier om de wereld te verkennen en hun beeld van de wereld te vergroten. Via een rollenspel bijvoorbeeld. Of via experimenteren met materialen. 
Vanuit het spelgedrag van jonge kinderen pikken leerkrachten of begeleiders mogelijkheden op om het spel te verrijken. Zo verbreden en verdiepen ze hun kennis en vaardigheden. Vanuit het spelen ontstaan vaak onderzoeksvragen over de echte wereld. 
Bij de onderbouw staat spel als ontwikkelingsinstrument centraal. Niet alleen omdat jonge kinderen niets liever doen, maar ook omdat spelactiviteiten de beste kansen geven op leer- en ontwikkelingsprocessen.
Peuters en kleuters spelen om te experimenteren, te onderzoeken, te maken, te ervaren wat het is om samen te zijn, te praten en te denken met elkaar. In spel ontwikkelen jonge kinderen zich optimaal. Ze vinden wegen om zich steeds beter uit te drukken, zich dingen voor te stellen en te verbeelden, zich aan regels te houden.

We willen graag dat we spel steeds kunnen verdiepen en werken daarom thematisch in periodes van 4-6 weken. Hierbij staan thema’s centraal binnen de kerndoelen 1 t/m 16 en 23 t/m 33. 
De kinderen spelen op de verschillende pleinen: schilderen en kleien op het kunstenaarsplein, dansen en muziek maken op het theaterplein. Bewegen en gymmen op het bewegingsplein, spelen op het zand-waterplein en bouwen op het bouwplein.
Vanuit het spelgedrag van jonge kinderen pikken leerkrachten en pedagogische medewerkers mogelijkheden op om het spel te verrijken. Zo verbreden en verdiepen ze hun kennis en vaardigheden. Vanuit het spelen ontstaan vaak onderzoeksvragen over de echte wereld. Op het onderzoeksplein, lees- schrijfplein, rekenplein en kletsplein.
 
 
Reis maar mee...
In de volgende WereldWijs is op deze plaats weer nieuws uit de onderbouw te vinden, maar we zijn natuurlijk altijd ook te volgen via Facebook. 
Reis maar mee...
In de volgende WereldWijs is op deze plaats weer nieuws uit de onderbouw te vinden, maar we zijn natuurlijk altijd ook te volgen via Facebook. 
MR
Op 21 februari vanaf 15.45 uur is er weer een vergadering van de MR.
Een agenda punt is altijd de onderwijs ontwikkeling.
Hierover ging ook de ouderavond op maandag 6 februari jl. 'veilig en gelukkig op de St. Jan'.
Dit betekent het beste en mooiste uit je kind halen. Het team van de Sint Jan en de kinderen werken hieraan hard. Vooral vanuit samenwerken, respect en doen waar je goed in bent.
Maar wat merk jij als ouder? Waarover maak jij je zorgen? Of juist niet?
Laat het de MR weten! Stuur deze week je reactie naar mrvansintjan@ziggo.nl,
Of meldt je via mail aan om bij de vergadering aanwezig te zijn.

Avondvierdaagse Dongen 16 t/m 19 mei
Graag willen we ons als school weer opgeven voor de avondvierdaagse in Dongen. We mogen echter alleen mee doen als we het volgende verzorgen::
  • Iedere avond moet er 1 persoon op het veld blijven als aanspreekpunt voor de organisatie, dit mag iedere avond iemand anders zijn. Deze moet om 17.45 uur op het veld aanwezig zijn voor de bespreking.  Na terugkomst van de 10 km meldt diegene zich af bij de werkgroep scholen en lever je de aanwezigheidslijst in. (Carla den Ronden wil deze taak op zich nemen).
  • Als de school het veld heeft verlaten moet je er voor zorgen dat achtergebleven rommel opgeruimd is.
  • Op donderdag 18 mei zijn we verplicht om 2 levende pijlen te verzorgen. Deze worden op de route van de 10 km geplaatst. Wie zou dit willen doen?  Graag z.s.m. opgeven bij Carla den Ronden.
BELANGRIJKE DATA
10-02-2017                       14.30 uur tonroepen (aula St. Jan)
11-02-2017                       19.30 uur tonroepen ('t Uilennest)
13-02-2017                       15.30 - 17.00 uur knutselen met de Kullukus (unit van de school)

20-02-2017                       start intekenen portfoliogesprekken
21-02-2017                       15.45 uur MR
22-02-2017                       14.00 uur Uiltjesbal ('t Uilennest)
23-02-2017                       Peuters vrij
24-02-2017                       Carnaval op St. Jan voor alle kinderen (ouders welkom vanaf 11.30 )(aula)
25-02 t/m 5/3 2017           Carnavalsvakantie
27-02-2017                       13.30 uur start optocht
06-03 en 07-03-2017        portfoliogesprekken


 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dorpsschool St. Jan · Schoolpad 4 · Oosteind, Nederland 4904 AW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp