Copy
Nieuwsblad van Brede Dorpsschool St. Jan Oosteind
5 april 2017
Schoolpoort
De meeste ouders hebben zich inmiddels aangemeld bij Schoolpoort. Dat is erg fijn! De WereldWijs nieuwsbrief zal voortaan ook via Schoolpoort worden verspreid. Mocht de inlog problemen geven, geef het even door aan de leerkracht. We kunnen dan samen even kijken hoe we het kunnen oplossen.

WereldWijs Café thema: zorgen voor en met elkaar
Op vrijdagochtend 31 maart was er een WereldWijs Café met Paulien v.d. Maden van het Sociaal Wijk Team (SWT) uit Oosterhout. Zij kwam vertellen wat het SWT doet en heeft vragen van ouders kunnen beantwoorden. Was je er niet bij, maar wil je toch nog informatie? Loop even binnen bij Nici.

Studiedag
Dinsdag 4 april was een top-studiedag. We hebben een weer stappen gemaakt m.b.t. de schoolontwikkeling. Waarbij we ons hebben verdiept in de 'growth-mindset' vanuit persoonlijke ontwikkelingen. Met als hoofdvraag: 'Wat hebben de kinderen nodig en wat vraagt dit van ons'? vanuit een cultuur van openheid, 'echt' naar elkaar luisteren en samen ontwikkelen. Meer hierover lees je bij 'Wereldwijzer'. De portfolio's zijn tevens geëvalueerd en worden voorzien van kleine aanpassingen. Tenslotte hebben we het buitenspelen nader bekeken vanuit onze visie en menen hierin mooie ontwikkelingen te kunnen maken. Zie bericht hieronder.

Buitenspelen op het groene schoolplein
Dit actuele onderwerp is volop in het nieuws. Dit sluit prachtig aan bij onze nieuwe plannen voor de buitenomgeving die al in volle gang zijn, zoals het vlechten van de wilgentakken aan de achterkant van de school. We zijn daarnaast druk bezig met de crowdfunding-actie die nog voor de meivakantie wordt gestart.
We willen ook op het grote plein alvast een start maken. Dit heeft geleid tot een oproep via Facebook voor diverse materiaal om de kinderen meer te laten ontdekken en onderzoeken tijdens het buitenspelen.

Schoolbel
Wij willen iedereen er nogmaals aan herinneren om ervoor te zorgen dat alle kinderen bij de tweede schoolbel om 8.30 uur in de klassen zijn. De deur gaat om 8.20 uur open, zodat iedereen de tijd heeft om op tijd te komen! We gaan ervoor!

Afsluitende tentoonstelling culturele activiteiten
Maandag 10 april van 15.10 t/m 16.00 uur is de afsluitende tentoonstelling van de creatieve activiteiten rond ”Down in Town” en “Ik, jij, wij, samen MENS”. Ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn van harte welkom!!
Op de flyer hieronder is alle verdere informatie te lezen.

 
Down in Town
Vanaf 23 april gaat in Oosterhout het project Down in Town van start en worden daar ook verschillende activiteiten georganiseerd. Meer hierover lees je hier.


H19
Het centrum voor de kunsten H19 heeft een aantal mooi, waardevolle activiteiten in de planning staan meer hierover weten? Klik hier.


 
Elke WereldWijs belichten we een onderwerp uit de schoolgids. Deze keer belichten we over
de verschillen tussen fixed-mindset - growth-mindet en wat dat betekent voor de ontwikkeling van je kind

Liggen menselijke capaciteiten vast, of kunnen ze ontwikkelen? Dit vraagstuk is al eeuwen oud. Vandaag de dag zijn de meeste deskundigen het erover eens dat het een wisselwerking is tussen nature (aanleg) en nurture (opvoeding). De visie die je hebt op de mogelijkheid van het ontwikkelen van kwaliteiten heeft belangrijke consequenties voor je leerhouding. Er zijn twee overtuigingen:

Fixed-mindset
Iemand met deze mindset gaat ervan uit dat intelligentie vast staat. Dit zorgt ervoor dat hij graag slim wil over komen. Hij vermijdt uitdagingen, want dan kun je fouten maken. Hij zoekt steeds bevestiging zijn intelligentie, persoonlijkheid of karakter. Het draait om succes hebben, slim overkomen, geaccepteerd worden en een winnaar voelen. De grote angst is falen, dom overkomen, afgewezen worden en een verliezer voelen. Hij gedraagt zich defensief bij belemmeringen en geeft het al gauw op. 

 
Growth-mindset
Iemand met een op groei gerichte mindset is blij met uitdagingen en geeft niet op bij tegenslag. Inspanning is de weg tot meesterschap. De liefde om jezelf volledig in te zetten en vol te houden stelt mensen in staat om zich door de moeilijkste perioden van hun leven heen te slaan. 
Iemand met een op groei gerichte mindset leert van kritiek en laat zich inspireren door het succes van anderen. Het resultaat van deze mindset is dat je een steeds hoger niveau bereikt.


Als je de mindsets begint te begrijpen, zie je hoe het een tot het ander leidt: als je gelooft dat je capaciteiten vast staan, leidt dat tot bepaalde gedachten en handelingen. Terwijl de overtuiging dat je capaciteiten ontwikkelbaar zijn, zorgt voor een grote diversiteit aan gedachten en handelingen.

Van mindset veranderen
Mindsets maken een belangrijk deel van je persoonlijkheid uit, maar ze zijn te veranderen. Alleen al als je weet dat ze bestaan, kan dat ervoor zorgen dat je anders denkt en reageert. Je kunt jezelf aanpakken als je merkt dat je in de greep bent van de fixed-mindset, bijvoorbeeld als je kansen om te leren laat schieten of ontmoedigd raakt als iets veel inspanning kost. Schakel dan over naar de op groei gerichte mindset: pak kansen, leer van fouten, blijf moeite doen.

Hoe?
Sommige opvoeders denken dat ze een kind zelfvertrouwen kunnen geven door hun verstand en talent te prijzen. Helaas heeft dat het tegenovergestelde effect, want kinderen gaan aan zichzelf twijfelen als iets moeilijk is of fout gaat. Opvoeders kunnen hun kind beter leren om te houden van uitdagingen, nieuwsgierig te zijn naar fouten, te genieten van inspanning en te blijven leren. Dan zijn ze onafhankelijk van beloningen en kunnen ze hun eigen zelfvertrouwen versterken en herstellen.Meer over fixed en growth-mindset vind je hier.
 
Reis maar mee...
In de volgende WereldWijs is op deze plaats weer nieuws uit de onderbouw te vinden, maar we zijn natuurlijk altijd ook te volgen via Facebook
MUZIKAAL HET SCHIP IN?!
In stamgroep 7/8 zijn we deze week gestart met twee projecten. Het eerste project “Biesbosch onder vuur” geeft een indruk wat er zoal gebeurde in de Biesbosch tijdens de Tweede Wereldoorlog. Naast onderduikers bevonden zich in dit gebied ook verzetsstrijders en koeriers, op de hielen gezeten door de Duitse soldaten. Een lesbrief en een speciale film in de klas gebruiken we als voorbereiding op het bezoek aan de Biesbosch. Op donderdag 13 april worden we door een gids meegevoerd op de schoolboot langs interessante locaties en zullen daar de bijpassende verhalen horen.
 
Het tweede project is van een heel andere orde. Alle muzikale talenten kunnen tot uiting komen tijdens het Jazzproject. Dit jaar doet de St. Jan daar voor het eerst aan mee. In zes lessen op school krijgen de kinderen te horen hoe en waar jazz is ontstaan, welke (afgeleide) vormen er zijn en natuurlijk gaan zij ook zelf muzikaal en creatief aan de slag. Op maandag 15 mei zijn we aanwezig bij de eindvoorstelling in het Chassétheater in Breda.
Creatieve hulp gezocht voor de WOWmiddagen na de meivakantie
Op 4 vrijdagmiddagen na de meivakantie vinden er weer culturele activiteiten plaats in zowel onder- als bovenbouw, nu met het thema “Ik, jij, wij, samen IN BEWEGING”
Tijdens de WOWmiddagen van de bovenbouw, op 12 en 19 mei en 2 en 9 juni mogen de kinderen van gr. 4 t/m 8 kiezen uit een reeks van workshops over:
*Fenomeen film
*Mode; pimp je kleding
*3Dconstructies
Meer willen we op dit moment nog niet verklappen. Wel weten we dat we al die middagen hulp van volwassenen goed kunnen gebruiken. Welke ouders, opa’s, oma’s, bekenden kunnen helpen? Graag even doorgeven bij welke workshop en op welke data je beschikbaar bent.
Opgeven kan via Schoolpoort bij Margriet van Beek of Juf Jeannette

Buitenspeeldag 2017
In een eerder bericht is gezegd dat de buitenspeeldag landelijk op 14 juni is. Op onze school is groep 8 dan op kamp. In overleg met de gemeente mag de buitenspeeldag een week verzet worden. Deze wordt dus gehouden op woensdag 7 juni 2017 (zoals ook al op de kalender stond)
In overleg met de kinderen uit de leerlingenraad zijn we het programma aan het samenstellen waarbij we dus voor iedereen op school (van voorschool tot groep 8) er een gezellige speelmiddag ervan willen maken.
We starten direct uit school met wat te eten en sluiten rond 4 uur af. Tijdens de middag zullen er verschillende spelonderdelen zijn waar de kinderen aan mee kunnen doen.
Op deze dag zelf is het nodig om wat extra handen te hebben om de kinderen te begeleiden bij de verschillende spellen.  Daarom alvast het verzoek om extra hulp tijdens deze middag. Kun je meehelpen? Laat het dan even weten aan Elise, Elena, Anika, Sandra of Nettie.
Namens de voorbereidingsouders
Nettie de Rooij

Koningsdag 2017
We hebben besloten vanuit het oranje comite dat het fietsversieren dit jaar niet meer op school gedaan wordt. Voorgaande jaren hebben we gezien dat het versieren ook veel thuis gebeurd en we willen kijken of dit ook het geval is. Dus versier er samen gerust flink op los!!!  Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers voor de dag zelf en het oranje comité. Als je interesse hebt, stuur een email naar  elena81@live.nl

BELANGRIJKE DATA
10-04-2017       15.10 - 15.30 drumsessie aansluitend tentoonstelling Culturele activiteiten (tot 16 uur)
14-04-2017       Goede vrijdag, kinderen vrij
17-04-2017       Tweede Paasdag, kinderen vrij
18+19-4-2017   Eindtoets groep 8
20-04-2017        Peuters van de voorschool vrij
21-04-2017        8.30 - 14.00 uur Koningsspelen (voorschool tot 11 uur)
15+16-5-2017    Peuters naar school (gewijzigd i.v.m. schoolreis)
14-06-2017        12.15 - 16.00 uur Buitenspeeldag 2017
19-06-2017        Peuters vrij (gewijzigd i.v.m. schoolreis)
20-06-2017        Schoolreis
22-06-2017        20.00 uur Info-avond OV voor alle ouders en team  

 
Copyright © 2017 Dorpsschool St. Jan, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp