Copy
View this email in your browser
Nieuwsblad van Brede Dorpsschool St. Jan Oosteind
Woensdag 19 oktober 2016
Beste ouders,
inmiddels is dit alweer de vijfde WereldWijs. Dit keer weer met nieuws uit de groepen. Mocht u een eerdere editie hebben gemist, hieronder alle links. Veel leesplezier.
WereldWijs 2/9/2016
http://eepurl.com/cdSkVT
 
WereldWijs 7/9/2016
http://eepurl.com/cejXzL
 
WereldWijs 21/9/2016
http://eepurl.com/cgK95L
 
WereldWijs 5/10/2016
http://eepurl.com/ciZgTH

Website
De huidige website is verouderd en is vanaf deze week niet meer bruikbaar. We willen ons zo spoedig mogelijk gaan oriënteren welke wensen en mogelijkheden er zijn voor een nieuwe, frisse versie. Bent u een expert op dit gebied of heeft u gewoon belangstelling, wij nodigen u graag uit om met ons mee te denken. Neem hiervoor contact op met Nici Schwandt. Op dit moment zijn veel van onze activiteiten direct te zien via de Facebookpagina. We zijn te vinden via deze link.

Gastvrouwen
inmiddels hebben we vier lieve gastvrouwen die ons helpen met allerlei klussen op school. Dank voor het aanmelden Wil, Annie, Carla en Elena!

Overblijven/Tussen Schoolse Opvang (TSO)
De Tussen Schoolse Opvang vormt het rustpunt tussen twee onderwijsblokken. Het team TSO bestaat uit een groepje enthousiaste vrijwilligers, welke een vrijwilligersbijdrage ontvangen. Dit team zorgt er dagelijks voor dat kinderen rustig kunnen lunchen. Na de lunch verzorgen zij een laagdrempelig activiteitenaanbod.
Voor de Tussen Schoolse Opvang kunnen ouders een 23-rittenkaart kopen voor € 35,00. Voor het tweede kind van het gezin kost de kaart € 32,50, voor het derde kind € 30.00 enz.  Als kinderen een incidentele keer gebruik maken van de TSO kost dit € 1,75. De rittenkaarten krijgt u van het team TSO nadat zij uw bijdrage ontvangen hebben. Dit bedrag kunt u overmaken NL 08 INGB 0704005700 t.n.v. N.K. Schwandt en/of Ans Verkooijen.

We vallen nog te weinig op in Oosteind
Maandag 10 oktober heeft Martin Thielen, onze plaatselijke fietsenmaker, gekeken of de fietsverlichting bij de kinderen in orde was. Dit gebeurde in het kader van de landelijke fietsverlichtingsactie Lichtbrigade waaraan de St. Jan natuurlijk deelnam, want het BVL hebben we niet voor niets gekregen.
Wat ons verbaasde was dat er sommige fietsen waren zonder enige vorm van verlichting. Dus konden we die ook niet controleren. Graag aandacht voor ouders om zelf de verlichting geregeld te controleren, zodat de kinderen veilig over straat kunnen fietsen, want de lange donkere avonden komen er snel aan.
Mochten er problemen zijn met de fiets: Martin Thielen is bereid om ze te repareren. Zijn adres is: Brouwerijstraat 18.

Wijziging schoolkalender
Wij willen u er alvast op attent maken dat er een wijziging is in de schoolkalender. Op 23 juni 2017 zijn de kinderen alleen in de middag vrij. In de ochtend moeten ze naar school. Op de kalender staat abusievelijk dat de kinderen de hele dag vrij zijn i.v.m. een studiedag.  

Even voorstellen
Ik ben Paulien van der Maden van het Sociaal wijkteam Oosterhout. Sinds kort ben ik namens het Sociaal wijkteam verbonden aan Basisschool St. Jan. Op verzoek van ouders en school kan ik aansluiten bij een gesprek om te bekijken wat het sociaal wijkteam voor u kan betekenen. Een collega of ikzelf gaat vervolgens samen met u kijken naar een oplossing van uw vraag.
Wat doet het sociaal wijkteam?
U heeft een persoonlijke vraag op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden of opgroeien? Of maakt u zich zorgen over een ander? We bekijken samen met u wat mogelijke oplossingen zijn. En wat uw familie, vrienden of buren daarin kunnen betekenen. Is er ook professionele hulp nodig? Dan wordt deze ingeschakeld.  Samen maken we een plan van aanpak. Als dat nodig is, krijgt u een beschikking (verwijzing). U voert uw plan van aanpak uit samen met de mensen die daarin een rol spelen.
 Het sociaal wijkteam is te bereiken op telefoonnummer 0900-1621620.

Waar we voor gaan en staan..
De bedoelingen en uitgangspunten van ons onderwijs hebben we visueel gemaakt en zullen steeds meer terug te zien zijn in ons handelen. Zo zien we kinderen als vormgevers van onze toekomst. Dit betekent dat we ze binnen ons onderwijs de kennis, vaardigheden en inzichten moeten meegeven die ze hiervoor nodig hebben. We zetten dus in op de zogenaamde 21ste eeuwse vaardigheden tijdens onze lessen.

Wereldwijs
Zoals we in de eerste nieuwsbrief al aangaven staan in de middag de kernvakken centraal, waarbij we steeds meer kiezen voor 'wereldwijs onderwijs’ (21st century skills, wereldoriëntatie, burgerschap, cultuureducatie).
We willen leren zinvol maken en onze kinderen ‘wereldwijs’. Daarom kiezen we voor betekenisvol onderwijs in een uitdagende leeromgeving waar verschillende vormen van leren mogelijk zijn. Voor de bovenbouw zijn we op zoek naar mogelijkheden om de inhouden van de kerndoelen te verbinden actieve werkvormen die actueel, betekenisvol en werelds zijn. In groep 4-5-6 is zijn de kinderen hier al volop mee bezig en is er al aan een aantal kerndoelen gewerkt. Als u vragen hierover heeft, stelt u ze gerust aan juf Carla.

 

In groep 7-8 wordt voorlopig gewerkt zoals u dat gewend bent geweest in de voorgaande jaren. De kerndoelen worden gekoppeld aan thema's (methode als bron). In de loop van dit schooljaar zal de gehele bovenbouw op dezelfde wijze vorm gaan geven aan 'wereldwijs' onderwijs.
In de afgelopen weken hebben we gewerkt rond het thema FAMILIE. Alle kinderen hebben een stamboom geschilderd en deze beplakt met foto’s van het hele gezin en oma’s en opa’s. Het zijn mooie bewaarschilderijen geworden. Ook hebben alle kinderen zichzelf in een schilderijlijst getekend en een groot schilderij met wasco gemaakt met daarop het hele gezin.


 
Op 2 vrijdagmiddagen hebben we in de groep Vincent van Gogh centraal gesteld. De onderbouwkinderen bleken echte kleine Van Goghjes te zijn met mooie zonnebloemwerkstukken als resultaat. Ook heeft iedereen op een palet kunnen experimenteren met het mengen van verfkleuren.
Tijdens de kinderboekenweek hebben de peuters en kinderen van groep 1,2 en 3 boeken over oma’s en opa’s gelezen en zijn er ook 4 oma’s op bezoek geweest om voor te lezen. Ouders, oma’s en opa’s hebben op vrijdagmiddag een hele leuke activiteiten middag georganiseerd waar aan allerlei creatieve workshops meegedaan kon worden. Verder kregen we bezoek van schrijver Eus Roovers die een zelfverzonnen verhaal voorgelezen heeft  en enkele kinderen hebben dit erg enthousiast uitgebeeld tot groot plezier van het publiek. Ook hebben de kleuters meegedaan met de ouderengym in ’t Oostquartier. Dit was voor zowel de kinderen als de ouderen een super leuke en sportieve ochtend!
 
Tijdens de afsluiting van de kinderboekenweek hebben kinderen op het Theaterplein het verhaal uit het prentenboek “Met opa in het donker” uitgebeeld en daarna de avond afgesloten met de dans waarbij iedereen heel gezellig en enthousiast meedeed.

Vrijdagmiddag 21 oktober gaan de kinderen van groep 1-2-3 in Theater De Bussel kijken naar de voorstelling FOUTJE van het MAAS THEATER. Een voorstelling met een aaneenschakeling van dans, magie, live muziek en slapstick. Dansende deuren, bewegende meubels, tekeningen die tot leven komen, konijnen die je in slaap zingen; grappige, ontroerende, leuke en bijzondere momenten zullen elkaar in rap tempo op volgen. De drie artiesten buitelen, vallen, rollen, dansen en struikelen hun weg door de droomwereld. We hebben er zin in!
Groep 4-5-6
De eerste weken in groep 4-5-6 zijn voorbij gevlogen!
We hebben al enorm veel nieuwe dingen geleerd met zijn allen.
Voordat we een instructie geven, starten we klassikaal om rond het onderwerp samen op verhaal te komen. Daarna bespreken we met de kinderen de doelen waaraan we gaan werken. En vervolgens gaat iedereen in verschillende groepjes aan de slag. Wanneer we gewerkt hebben, komen we weer als één groep bij elkaar. We bespreken samen hoe het ging; wat ging er goed? Hoe heb je het aangepakt? Tegen welke problemen liep je aan en hoe heb je die opgelost?
We vinden het bijzonder om te merken hoe goed de kinderen op hun eigen leerproces en handelen kunnen reflecteren! Kinderen worden stukje bij beetje meer eigenaar van hun eigen leerproces, JEAH!

Eus Roovers op St.Jan!
Susan en Audrey gingen foto's maken en Eus ging mee en ging vertellen. 
We gingen naar groep 1,2,3,4,5,6,7,8 op 10 oktober 2016. 
Groepen van de onderbouw moesten een voorstelling doen.
De bovenbouw ging een stukje boek schrijven.
Geschreven door Susan en Audrey


Groep 7-8  Veilig en cultureel verantwoord
Tijdens de Kinderboekenweek vormde het boek “Tonje en de geheime brief” het uitgangspunt om zelf een fantasierijk verhaal te bedenken met enkele familieleden in de hoofdrol. Het verhaal moest zich afspelen in een voor de schrijver/schrijfster bekende omgeving. Dat leverde een aantal ludieke verhalen op. Naar aanleiding van een flitsend bezoek van schrijver Eus Roovers, gingen de kinderen óf terug naar hun babytijd óf verder in de tijd als zij opa of oma zouden zijn. En schrijf dan maar eens een dagboekfragment over wat je hebt meegemaakt…
 
Voor de feestelijke middag ter ere van het behalen van het BVL hebben enkele meisjes van groep 7 twee leuke fietscircuits op het schoolplein bedacht. Drie dames van groep 8 hebben in diezelfde week onderzoek gedaan naar Groene Voetstappen en de resultaten aangeboden aan de wethouder.
Om het ook in de komende maanden veilig te houden, werd in het kader van de Lichtbrigade-actie de verlichting gecontroleerd van de fietsen van de kinderen van groep 4 tot en met 8. Waar nodig kon het een en ander onder leiding van een echte fietsenmaker gerepareerd worden. Deze kinderen kunnen nu, in de donkere dagen die eraan komen, opvallen in Oosteind!
 
De combinatie Dierendag en kerkorgel ligt niet helemaal voor de hand, maar we hebben het aangedurfd. Zo zijn we op bezoek geweest in de kerk van Oosteind en kregen een uitgebreide uitleg over de werking van het kerkorgel en hoorden we dat je met zo’n instrument dierengeluiden kunt maken.
 
Ook het jaarlijks terugkerend evenement Museumschatjes kwam voorbij. In Vincents Tekenlokaal werd verteld over Vincent van Gogh en konden de kinderen ‘ouderwets’ tekenen met potlood en papier, maar ook een digitaal schilderij maken. De resultaten hiervan hangen binnenkort in de gang op school. Omdat deze activiteiten plaatsvinden in het stadhuis/paleis van Tilburg, kregen we de uitnodiging van een van de moeders voor een unieke rondleiding door het gebouw. Het paleis is gebouwd in opdracht van koning Willem II, maar hij heeft er niet meer van kunnen genieten. Wij dus wel!
 
Deze week zijn de voorrondes voor de Voorleeswedstrijd in de klas. Iedereen leest een fragment voor en een driehoofdige jury bepaalt wie de schoolkampioen wordt en door mag gaan naar de volgende ronde. Doel van deze activiteit is dat kinderen gemotiveerd worden om te lezen (of in ieder geval eens een keer een boek van de binnenkant zien).
 
Voor de eerste keer hebben we de Talentenclub aan het werk gezet: op dinsdagmiddag waren er allerlei klusjes te doen, van prikbord verven tot biebhulp, van oud papier ophalen tot stiften en kleurpotloden controleren, enzovoort. Voor de kinderen was dit voor herhaling vatbaar.
 
En mocht de oplettende lezer zich afvragen of er ook nog ‘gewoon’ gewerkt is, dan is het antwoord daarop volmondig ‘ja’. Al met al genoeg redenen om volgende week eens even uit te puffen in de herfstvakantie.

 
Buitenomgeving
Het ouderteam binnen- en buitenomgeving is van start gegaan! De eerste bijeenkomst is een feit geweest en we hebben de eerste stappen besproken. We zullen proberen om deze stappen zo spoedig mogelijk te ondernemen, zodat de kinderen straks van het nieuwe (en groene) schoolplein kunnen genieten.
Daarnaast hebben Katja en Denise met Bibi Schuurs van de Gemeente Oosterhout gesproken over het plan (hoe het nieuwe schoolplein eruit komt te zien) en over de subsidie (hoe het zit met de subsidie, waar we nog meer subsidie kunnen krijgen, etc.). 

Evenementen
Dinsdagavond is het ouderteam evenementen van start gegaan met een gezellige bijeenkomst, waar we alvast begonnen zijn met de voorbereidingen van de evenementen:  Sinterklaas en kerst.
Er is flink gebrainstormd over een warmere manier van versieren, en er zijn al veel creatieve ideeën opgeborreld! We houden jullie op de hoogte over de plannen, en vragen misschien nog wel  om jullie hulp!Over de andere leuke plannen die er zijn bedacht omtrent deze feesten, wordt later meer prijs gegeven!

Belangrijke data
Donderdag 20/10  OiB instuifmiddag (15.30- 17.00 uur) voor groep 1 t/m 8
Vrijdag        21/10  Theatervoorstelling Foutje voor groep 1-2-3
Maandag    24/10  t/m 28/10 herfstvakantie
Vrijdag        23/10  alle kinderen de ochtend naar school, de middag vrij.
 
Copyright © 2016 Brede Dorpsschool St Jan, All rights reserved.

Our mailing address is:
STJAN@ZIGGO.NL

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dorpsschool St. Jan · Schoolpad 4 · Oosteind, Nederland 4904 AW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp