Copy
WereldWijs Nieuwsblad van Brede Dorpsschool St. Jan Oosteind
View this email in your browser
Nieuwsblad van Brede Dorpsschool St. Jan Oosteind
25 januari 2017
2 x WereldWijs Café
Vrijdag 27 januari is het WereldWijs Café weer geopend van 8.30 tot 9.30 uur. We gaan deze keer in gesprek over de nieuwe buitenomgeving van de St. Jan. De eerste fase is in de Kerstvakantie gestart, zoals jullie hebben kunnen zien. Er moet nog een hoop gebeuren en alle hulp is welkom! Heb je vragen, ideeën of tips, kom gezellig langs! De catering zorgt weer voor een lekker bakkie en een koekje.
Op 6 februari is er een WereldWijs Avondcafé. Niet iedereen is immers in de gelegenheid om op vrijdagochtend aan te schuiven.... Het thema is dan 'veilig en gelukkig op de St. Jan". We willen graag met jullie in gesprek over onze uitgangspunten voor een veilig pedagogisch klimaat. Ook willen we jullie die avond informatie verstrekken over de nieuwe portfolio map.

De Nationale Voorleesdagen
Deze week besteden we in de stamgroepen extra veel aandacht aan voorlezen i.v.m. de Nationale Voorleesdagen. Maandag heeft Ans van Hooijdonk van Theek 5 in de onderbouw voorgelezen en in alle groepen de nieuwe aanwinsten voor in onze schoolbibliotheek gepresenteerd. We zijn erg trots dat we 61 nieuwe boeken en een abonnement op het tijdschrift “Zo zit dat” kunnen toevoegen aan de collectie en dat de kinderen enthousiast hebben gereageerd op deze nieuwe materialen, welke vanaf maandagmiddag al te leen waren en ook bijna allemaal meegenomen zijn.
Op de andere dagen vinden ook in elke groep voorleesactiviteiten plaats en vrijdag lezen de kinderen van stamgroep 7-8 voor aan de kinderen van de onderbouw en vindt er in stamgroep 4-5-6 een heuse boekenruilbeurs plaats!
 
Verder hebben we het elke dag 15 minuten lekker lezen nu als doorgaande lijn in de stamgroepen 3 t/m 8 doorgevoerd.
Als een kind elke dag minsten 15 minuten leest (ook in het weekend!) leest het 1.000.000 woorden in een jaar en breidt zijn woordenschat maar liefst uit met 1000 nieuwe woorden!
En voor zowel voorlezen als zelf lezen gelden nog meer voordelen:
*Kinderen ontwikkelen een sterkere persoonlijkheid en kunnen zich beter inleven in een ander persoon
*Kinderen worden beter in taal en begrijpend lezen.
 
En uit een recent onderzoek is gebleken dat voorlezen door vaders en opa’s ook een groot positief effect heeft op het leesgedrag van kinderen!
 
We willen graag nog meer tijdschriften aanbieden in de bibliotheek en klassen:
Wie heeft nog nette recente jeugdtijdschriften die thuis niet meer gelezen worden?
Wij zijn er heel blij mee!

Overblijven
Het overblijven op de St. Jan wordt verzorgd door Ans, Maria en Wil. Deze lieve vrijwilligers zetten zich vol overgave in om het overblijven voor de kinderen steeds leuk en gezellig te maken. Hiervoor vragen zij een vrijwillige bijdrage van 1,75 euro per keer. Je kunt ook een kaart kopen voor 20x overblijven voor 35 euro. Voorheen kreeg je 3x gratis overblijven bij deze kaart. Dit is helaas niet meer mogelijk omdat er minder kinderen overblijven en de kosten gelijk blijven.
 
Elke WereldWijs belichten we een onderwerp uit de schoolgids. Deze keer belichten de binnenste kern van onze cirkel van bedoeling


Vanuit onze missie en visie geven we ons wereldwijs Onderwijs de komende jaren vorm middels spelend en ontdekkend leren, waarbij we thematisch werken. We organiseren zo dat kinderen kunnen leren door het observeren en imiteren van de wereld om hen heen. Over wat zij doen, wordt met hen door middel van taal gecommuniceerd.
Hierbij is een vorm van zelfsturing nodig. Het ontwikkelen van communicatieve zelfsturing is een belangrijk doel van ons onderwijs. Het is belangrijk voor je persoonsvorming, voor je vermogen tot samenleven en in je toekomstige beroep. Om je te kunnen ontwikkelen tot 'je mooiste en beste ik'  zijn een drie basisbehoeften essentieel (prof. dr. Luc Stevens, 1994): relatie, competentie en autonomie.

Onder de basisbehoefte relatie verstaan we dat kinderen zich geaccepteerd voelen, ze erbij horen, ze het gevoel hebben welkom te zijn, ze zich veilig voelen. Onder de basisbehoefte competentie verstaan we dat kinderen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Onder de basisbehoefte autonomie verstaan we dat ze weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen. Deze drie basisbehoeften samen bepalen het pedagogisch klimaat dat aan ons onderwijs ten grondslag ligt. Voor de leerkracht/pedagogisch medewerker, betekent dit dat zij haar gedrag afstemt op deze basisbehoeften. Dat geldt zowel voor het didactisch en organisatorisch handelen als voor het pedagogisch optreden. Op die manier wordt ons onderwijs vormgegeven waarin leerlingen gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan en waarvan ze uiteindelijk optimaal profiteren.

In praktijk betekent aandacht voor relatie bijvoorbeeld dat leerkrachten/pedagogisch medewerkers kinderen laten weten dat ze beschikbaar zijn en naar hen willen luisteren; ze de tijd nemen voor interacties met hen, ze belangstelling tonen voor de achtergrond van de kinderen, ze afspraken met kinderen nakomen, ze discreet omgaan met vertrouwelijke informatie. Zo betekent aandacht voor competentie bijvoorbeeld dat leerkrachten/pedagogisch medewerker actief beurten geven aan alle kinderen, ze ruimte geven aan verschillen in werk- en leerstijl, ze blijk geven van hoge verwachtingen, die aansluiten bij de mogelijkheden en talenten van kinderen; ze vragen stellen die tot reflectie uitnodigen. Zo betekent aandacht voor autonomie bijvoorbeeld dat docenten initiatieven van kinderen honoreren; ze ideeën van kinderen waarderen en er wat mee doen; ze kinderen uitdagen eigen oplossingen te bedenken; ze kinderen echte keuzes geven bij het maken van taken (hoe en wat); ze een aantal organisatorische zaken aan kinderen toevertrouwen.
 
 
We zijn aan het werk rond het thema winter. De gangen en lokalen zijn veranderd in een mooi winterlandschap. Ze zijn prachtig versierd door de kinderen met zelfgemaakte sneeuwkristallen, sneeuwvlokken en sneeuwmannen van klei en terracottapotten. Ook hebben we woordvelden gemaakt over winter en de letterkasten gevuld met voorwerpen met een v van vetbol en de w van wanten. Maandagmiddag hebben de kinderen de vogels verwend door zelf zaden, gelantineblaadjes en water te mengen en hier vetbollen van te maken. Natuurlijk zijn we ook de pindaslingers niet vergeten. Op het Theaterplein hebben we een  ZOMERHOEK  en WINTERHOEK  ingericht. Ieder kan daar spelen in gepaste kleding en met allerlei materialen en de kinderen maken ondertussen met de Ipad van elkaar hele leuke foto’s voor in hun portfolio.
En… het voorlezen krijgt veel aandacht n.a.v. de Nationale Voorleesdagen. We hebben al een gastvoorlezer van Theek 5 op bezoek gehad, juf Nici heeft voorgelezen bij de peuters en de kinderen uit stamgroep 7-8 gaan ons vrijdagmiddag een heel gezellig voorleeshalfuurtje bezorgen als wij op verschillende plekken in de school voorgelezen worden uit een boek dat we zelf hebben mogen kiezen!

Leerpleinen
Spelen is voor jonge kinderen een natuurlijk manier om de wereld te verkennen en hun beeld van de wereld te vergroten. Via een rollenspel imiteren de kinderen de echte wereld.. Of via experimenteren met echte materialen. Hiervoor kunnen ze bijvoorbeeld terecht op de verschillende leerpleinen zoals het  woonplein, theaterplein, kunstenaarsplein, zand-waterplein en bouwplein.
Voor de verschillende pleinen zijn wij op zoek naar echte materialen. Wij zoeken dringend voor ons woonplein een deurmat, kapstok, kleuterbed, nachtkastje, bedlampje en wekker. Wie helpt ons?

Feestwinkel
Vanaf 7 febr. toveren we het theaterplein samen om tot een echt 'feestwinkel'. In de feestwinkel zijn allerlei artikelen te koop die te maken hebben met Carnaval en feesten. Heb je thuis nog pruiken, hoeken, brillen, een paspop/dressboy etc? Breng het mee? Wil je de spullen na Carnaval terug? Dan graag even de naam erop noteren.
 
Op missie
De kinderen van stamgroep 4-5-6 hebben de afgelopen periode een aantal raadselachtige berichten ontvangen. De missies waarbij ze kennis over de wereld moeten opdoen (kerndoelen wereldoriëntatie), dagen ze uit op onderzoek te gaan en om nieuwe kennis en vaardigheden in te zetten. Aan het einde van deze themaperiode nodigen we jullie van harte uit te komen kijken en luisteren naar wat de kinderen allemaal ontdekt hebben!
 
Boekenbeurs
Aanstaande vrijdag houden we in stamgroep 4-5-6 een echte boekenbeurs. De kinderen mogen boeken meenemen die ze zelf niet meer hoeven. Bij inlevering hiervan ontvangen ze een boekenbon. Tijdens de boekenbeurs kunnen ze met deze boekenbonnen boeken “kopen” van anderen. Boeken voor de boekenbeurs mogen eerder deze week al meegenomen worden.
 
Project ‘Wat een fijne fietstunnel’
Stamgroep 7-8 is door de Gemeente Oosterhout benaderd om mee te denken over de nieuwe fietstunnel die komt onder de nieuwe verbindingsweg tussen Oosterhout en Dongen. In dit jaar worden de plannen met betrekking tot veiligheid en uiterlijk van de tunnel gemaakt en in 2020 zou deze fietstunnel in de Hoogstraat daadwerkelijk in gebruik genomen worden.
Omdat veel jongeren vanuit Oosteind regelmatig van deze fietstunnel gebruik gaan maken (naar school en bezoek aan centrum), is afgelopen dinsdagmiddag door vier medewerkers van de Gemeente Oosterhout aan onze kinderen gevraagd welke ideeën zij hebben.
De start van deze middag was in stijl: iedereen kon de klas in komen via een kartonnen tunnel. Deze was donker en niet echt veilig (maar voor dit moment wel erg leuk). In groepen werd er gediscussieerd over hoe ‘prettig’ de tunnel eruit kan komen te zien en op welke manier zowel de tunnel als de oversteek van de weg na de tunnel zo veilig mogelijk kan.
Alle ideeën en opmerkingen worden in het vervolgtraject meegenomen en men houdt stamgroep 7-8 tussentijds op de hoogte van de ontwikkelingen. Onze doelstelling was dat er straks hiervan ook echt iets terug te zien is.

Tip: Praktisch artikel over thuis rekenen
Oefen met uw kind rekensituaties uit het alledaagse leven Rekenen hoeft niet met een boekje achter het bureau. Via alledaagse situaties leert een kind heel veel, ook over rekenen. Zomaar een paar suggesties: boodschappen doen: laat uw kind eerst een lijstje maken en schatten hoeveel er nodig is. Laat het afrekenen en het teruggegeven geld natellen. Of vraag uw kind u te helpen bij het koken: een recept lezen en alles afwegen is alweer een rekenoefening. Is uw kind bezig met leren klok kijken? Stel dan regelmatig vragen over de tijd. In bad gaan: hoeveel water is daar eigenlijk voor nodig? Laat uw kind een schatting maken, doe dat zelf ook en bespreek de uitkomst met elkaar. Onderweg op vakantie: hoeveel kilometer is het nog naar de eindbestemming? Afhankelijk van de gemiddelde snelheid kunt u uw kind laten uitrekenen hoe lang het nog duurt voordat u er bent. Of laat het zelf de route bijhouden op een wegenkaart; wat is de verhouding van de afstanden op de kaart en het echte aantal kilometers? Met een ouder kind kunt u een gesprek voeren over het zakgeld en laten uitrekenen hoe lang uw kind moet sparen voordat het iets kan kopen
Verslag van het ouderteam 'buitenomgeving' van de vergadering op 18-01-2017
Vanaf de kerstvakantie is het veranderen van het plein ook echt zichtbaar geworden. In de komende maanden kunnen we verder aan de slag. Als eerste met het verplaatsen van het fietsenhok naar de buitenkant van de school. Daar wordt dan zo snel mogelijk een strook bestraat zodat de kinderen die op de fiets komen langs die kant ook het schoolplein op kunnen komen.
De volgende stap is het maken van vlechtwerk van wilgentenen. Ook dit start aan de buitenkant van de school zodat de kinderen zo lang mogelijk nog op het plein kunnen blijven spelen. Als de wilgentenen beschikbaar zijn hebben we opnieuw ouderhulp nodig om hier met de kinderen matten van te gaan vlechten. Dit is geen zwaar werk en daarom willen we dit graag met de kinderen samen doen. Via de klassen wordt hiervoor hulp gevraagd onder schooltijd als data bekend zijn.
In de komende maanden wordt er ook nog gestart met het maken van bakken voor de pluktuin, we hopen dit klaar te hebben voor het mooier weer wordt zodat we dit jaar al kunnen beginnen met het zaaien van bloemen voor in de pluktuin.
Als deze stappen klaar zijn brengen we jullie weer op de hoogte van de volgende stappen die gezet gaan worden.
Een natuurlijke-uitdagende buitenomgeving voor al onze kinderen, daar gaan we voor!
Voor meer informatie kom vrijdagochtend a.s. naar het WereldWijs Café!

BELANGRIJKE DATA
27-01-2017                  08.30 - 09.30 uur WereldWijs Café thema 'buitenomgeving'
27-01-2017                  Boekenbeurs stamgroep 4-5-6
06-02-2017                  Studiedag, alle leerlingen vrij
06-02-2017                  19.30 - 21.00 uur WereldWijs Avondcafé thema 'veilig en gelukkig op St. Jan'


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dorpsschool St. Jan · Schoolpad 4 · Oosteind, Nederland 4904 AW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp