Copy
View this email in your browser
Nieuwsblad van Brede Dorpsschool St. Jan Oosteind
Vrijdag 02 september 2016
Klaar voor de start..
Na een heerlijke lange vakantie staat het team in de startblokken om iedereen te verwelkomen! 

Er is de afgelopen weken super hard gewerkt en we staan klaar voor een mooi nieuw schooljaar. De school ziet er fris en stralend uit! Klaar voor een nieuw start, klaar voor WereldWijs onderwijs. 

Op St. Jan doen we het SAMEN
We willen graag aanstaande maandagochtend SAMEN met leerlingen en ouders deze nieuwe start inluiden om 8.30 uur op het schoolplein met een welkomstwoordje en een wereldwijze dans. Oefenen jullie het dansje alvast? Hij is te vinden onder deze link.
 
Kennismakingskoffie
Na de gezamenlijke start op het schoolplein zijn alle ouders/verzorgers welkom in het gebouw om de vernieuwingen te bewonderen en onder het genot een kopje koffie kennis te maken met de nieuwe locatiedirecteur Nici Schwandt.

Bedankt!
De afgelopen weken hebben we veel hulp gehad bij het realiseren van een (meer) uitdagende en sfeervolle speel- en leeromgeving voor de kinderen. We willen iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan de nieuwe St. Jan bedanken. In de toekomst blijven we graag met jullie verder bouwen!  
Wijziging schoolbeltijd
Om het open karakter van onze school te benadrukken, hebben we ervoor gekozen te gaan werken met een inlooptijd. Kinderen en ouders kunnen bij de eerste bel rustig naar binnen om elkaar en de leerkracht te begroeten, werk te 'bewonderen' en een praatje te maken.

Eerste bel:
Deze gaat 10 minuten voor aanvang (om 8.20 uur en 13.20 uur)
Kinderen en ouders mogen naar binnen. 

Tweede bel:
Deze gaat om 8.30 uur en 13.30 uur.
Alle kinderen moeten binnen zijn. De lessen beginnen. Ouders gaan naar huis.

Welkom!
We verwelkomen 's morgens en 's middags alle kinderen (en ouders) voortaan bij de hoofdingang. Via deze ingang komen we dus allemaal naar binnen. 
 
Kalender
De leerlingen krijgen aanstaande maandag de schoolkalender mee naar huis.
 
Gymmen
Op donderdagmiddag gaan de groepen 3 t/m 8 met de bus naar de Oosterheidehal om te sporten met meneer Yori  (OiB), meneer Gerald, juf Samantha en juf Hennie. Super tof! Denken jullie aan passende schoenen en gymkleding?
 
Nieuwe lay-out nieuwsbrief
De nieuwsbrief heet voortaan WereldWijs en zal elke 2 weken digitaal verstuurd worden. We vullen deze nieuwsbrief met informatie over ons WereldWijs onderwijs en relevante ontwikkelingen in (en om) onze brede dorpsschool.
 
Website
De huidige website is niet meer up-to-date. Er wordt in de komende periode gewerkt aan een nieuwe site die beter past bij onze vernieuwde visie. Wij houden jullie op de hoogte via de nieuwsbrief WereldWijs.

Waar we voor gaan en staan..
De bedoelingen en uitgangspunten van ons onderwijs hebben we visueel gemaakt en zullen steeds meer terug te zien zijn in ons handelen. Zo zien we kinderen als vormgevers van onze toekomst. Dit betekent dat we ze binnen ons onderwijs de kennis, vaardigheden en inzichten moeten meegeven die ze hiervoor nodig hebben. We zetten dus in op de zogenaamde 21ste eeuwse vaardigheden.
 

Sociale media
Veel van onze activiteiten zijn direct te zien via de Facebookpagina. Volg je ons al? We zijn te vinden via deze link.
Leren in en vanuit spel
In de onderbouw staat spel als ontwikkelingsinstrument centraal. Niet alleen omdat jonge kinderen niets liever doen, maar ook omdat spelactiviteiten de beste kansen geven op leer- en ontwikkelingsprocessen.
Jonge kinderen spelen om te experimenteren, te onderzoeken, te maken, te ervaren wat het is om samen te zijn, te praten en te denken met elkaar. In spel ontwikkelen jonge kinderen zich optimaal. Ze vinden wegen om zich steeds beter uit te drukken, zich dingen voor te stellen en te verbeelden, zich aan regels te houden.
Thematisch
We willen graag dat we spel steeds kunnen verdiepen en gaan daarom thematisch werken in periodes van 4-6 weken. 

Pleinen
We hebben in de vakantie al hard gewerkt aan de inrichting van onze ruimten. We hebben gekozen voor de inrichting van Pleinen waar kinderen in heterogene groepen aan het werk kunnen.
Pleinen kunnen aan het thema worden aangepast en zijn gericht op verschillende ontwikkelfasen van kinderen van 2-6/7 jaar. De inrichting gaan we steeds verder vormgeven en is ‘werelds’. Dit betekent dat we zoveel mogelijk gebruik maken van échte spullen en materialen, zodat kinderen herkenning hebben met de echte wereld. 
Werken vanuit leerlijnen
In de bovenbouw staan in de ochtend de basisvakken taal en rekenen centraal. We werken vanuit de leerlijnen van CED (taal, spelling en rekenen) voor de doelen van ons onderwijs. We gebruiken de methodes om deze doelen te behalen. Waar mogelijk leggen we verbindingen met wereldwijs onderwijs/ levensecht/ ondernemend leren.

We maken gebruik van Snappet voor rekenen en taal.

Wereldwijs
In de middag staan de kernvakken centraal, waarbij we steeds meer kiezen voor 'wereldwijs onderwijs’ (21st century skills, wereldoriëntatie, burgerschap, cultuureducatie).
Inrichting
We willen leren zinvol maken en onze kinderen ‘wereldwijs’. Daarom kiezen we voor betekenisvol onderwijs in een uitdagende leeromgeving waar verschillende vormen van leren mogelijk zijn. We hebben in de bovenbouw de afgelopen weken dan ook een aantal pleinen gerealiseerd: een voor de stamgroep 4-5-6 en een voor de stamgroep 7-8, daarnaast een MultiMediaPlein (met computers, werkplekken, etc) en een WereldPlein (met werkplekken, techniekmaterialen, constructiematerialen, boeken, muziekinstrumenten, banken, etc). We hopen dat de kinderen zich er snel 'thuis' zullen voelen!

Mad Science op St. Jan
Aanstaande maandagmiddag komt een docent van Mad Science om de kinderen kennis te laten maken met wetenschap en techniek. Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Kinderen die het interessant vinden kunnen zich hierna aanmelden voor een naschoolse techniekcursus. Deze vindt plaats op woensdagmiddagen op onze school. Meer informatie en aanmelden via deze link.
Ouderteams
Voor de vakantie heeft de oudervereniging een nieuwe werkwijze voorgesteld waarmee het grootste deel van de ouders heeft ingestemd.

Ouders krijgen in deze nieuwe werkwijze meer ruimte om de ontwikkelingen binnen de school mee vorm te geven en de gezamenlijke ambities in het belang van een optimale en brede ontwikkeling van de kinderen waar te maken. De diverse Ouderteams zijn ondersteunend aan de nieuwe richting van St. Jan en haar bedoelingen. De Ouderteams werken vanuit de visie en missie van St. Jan en leggen waar mogelijk verbindingen tussen school en dorp (bruggenbouwers).

Ouderteams werken samen rondom een bepaald thema en hebben een hoge mate van autonomie. Daarbij wordt uitgegaan van vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Onderwijsteam en Ouderteams zijn integer en handelen op basis van vertrouwen.
 
De Ouderteams zijn:
* Evenementen
* Wereldwijs
* Wereldwijs Onderwijs
* Vormgeving en inrichting
* Buitenomgeving 

Een Ouderteam bestaat uit:
- Voorzitter (contactpersoon voor het onderwijsteam/ directie en de andere ouderteams en organiseert bijeenkomsten m.b.t. onderwerpen)
- Aanjager (ontplooit initiatieven en activiteiten m.b.t. onderwerpen)
- Meerdere leden (bieden hulp n.a.v. bijeenkomst/ vraag vanuit voorzitter en aanjager)

Aandachtspunt hierbij is dat contactpersonen voor de leerkracht uit het team evenementen/ wereldwijs onderwijs vertegenwoordigd zijn. De afspraak is dat deze opzet na 1 jaar wordt geëvalueerd. Het bestuur van de Oudervereniging is een afvaardiging vanuit de Ouderteams.

Doe je mee? 
Er is nog ruimte in de verschillende ouderteams. De oudervereniging zal tijdens de informatieavonden een kleine info- en wervingspresentatie houden. De informatiemomenten zijn gepland op:
- bovenbouw groep 7-8  op 8 september om 19.00 uur
- onderbouw op 12 september om 19.00 uur
- bovenbouw groep  4-5-6 op 12 september om 20.00 uur
 
Luizencontrole
We starten maandagochtend met een luizencontrole. Brengen jullie de luizen zakken weer mee naar school?
Copyright © 2016 Brede Dorpsschool St Jan, All rights reserved.

Our mailing address is:
STJAN@ZIGGO.NL

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dorpsschool St. Jan · Schoolpad 4 · Oosteind, Nederland 4904 AW · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp