Copy
Nieuwsblad van Brede Dorpsschool St. Jan Oosteind
22 februari 2017
Bedankt !!!
Bedankt lieve sterke papa's!
                                 
Carnaval 'We steke R d'n droak meej'
Vrijdag barst het feest pas goed los! Dan is het weer zover: het leutigste feest van het jaar! We gaan er een mooi feest van maken!. De kinderen mogen de hele dag al verkleed naar school. In de ochtend zijn er verschillende activiteiten in de stamgroepen zoals verschillende spelletjes,  een modeshow en een playbackshow. Vanaf 11.30 zijn alle ouders welkom om naar de optredens van de kinderen te komen kijken. In de middag starten we om 13.15 uur met muziek van Jac Waas. Aansluitend komt prins Johan met zijn raad van 11 en de burgemeester van Oosterhout. Ze worden begeleid door Eigenwijs en de ouderen uit het Oostquartier. De rest van de middag is het feest met hossen en dansen. Om 15.30 uur start de Carnavalsvakantie.
 
Portfolio
Morgen gaan de portfoliomappen mee naar huis. De map zit boordevol werk waar de kinderen trots op zijn en wat ze heel graag met jullie willen delen. Om het geheel compleet te maken, willen wij jullie vragen om voor de portfoliogesprekken op 6 of 7 maart, het blad 'mijn kind' in te vullen.
De inschrijflijsten voor de portfoliogesprekken hangen in de gang, dus schrijf je in. Vanaf groep 4 mag uw kind mee.
Oh ja... willen jullie niet vergeten de kinderen een tasje mee te geven waar de portfoliomap in kan?

Schoolreis verzet
De datum van de schoolreis is verzet naar dinsdag 20 juni vanwege de deelname aan de avondvierdaagse van 16 t/m 19 mei in Dongen.

Onderzoek sociaal-emotionele ontwikkelingsleeftijd
Tijdens het WereldWijs Café heeft Rosalinde Dalinghaus een korte toelichting gegeven van haar onderzoek. Hierbij wordt u gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek vanuit de Universiteit van Tilburg, dat wordt begeleid door dr. M. Feltzer en drs. J. Gielen. Het onderzoek heeft ten doel de ontwikkeling van een nieuwe vragenlijst voor het bepalen van de sociaal-emotionele ontwikkelingsleeftijd van kinderen. Een bruikbaar meetinstrument voor sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen is van groot belang om problemen en achterstanden in de ontwikkeling tijdig te ontdekken en de kans op latere problematiek te verkleinen. Met uw deelname levert u dus een zeer waardevolle bijdrage.
 
Het verzoek aan u is om de online vragenlijst, die via onderstaande link bereikbaar is, in te vullen. Wanneer u deze link opent, ziet u de precieze instructie voor het invullen van de vragenlijst. Het invullen van de lijst duurt naar verwachting ongeveer 15 à 20 minuten.
Bij voorkeur wordt de vragenlijst ingevuld door beide ouders apart, maar als dit niet mogelijk is, door de ouders samen of door één van de ouders of iemand die wekelijks geruime tijd met uw kind doorbrengt en uw kind dus goed kent.
Zoals u zult zien, hoeft de naam van uw kind niet te worden ingevuld. De gegevens van het onderzoek worden anoniem verwerkt.

De link naar de vragenlijst is: http://www.tiu.nu/bcg 
 
Gelieve de vragenlijst vóór 1 maart 2017 in te vullen.
Bij voorbaat heel hartelijk voor uw tijd en medewerking.   
 
N.B. Wanneer u meerdere kinderen op deze school heeft zitten, mag u ervoor kiezen om de vragenlijst voor één of voor al uw kinderen in te vullen. De link is meerdere keren te gebruiken.

Even voorstellen....
Ik ben Alix Bollebakker, 4ejaars student op Avans Hogeschool. Ik ben op dit moment bezig met mijn afstudeeronderzoek op het St. Jan en ga ik een uitdagende tijd tegemoet! Voor mijn onderzoek ga ik mij richten op de transformatie van het St. Jan naar het inclusieve onderwijs en hoe de sociaal agoog/het wijkteam hierin een rol kan spelen. Ik ga voor een positieve bijdrage aan de vernieuwing binnen de school en hoop ik de professionals van het St. Jan met mijn onderzoek te kunnen helpen.
Ik ben Semiha Kanbur, 2ejaars student op Avans Hogeschool Breda.
Ik volg de opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening. Momenteel ben ik bezig met het project ‘’inclusief onderwijs’’ op Brede Dorpsschool St. Jan in Oosteind. Samen met mijn projectgenoot Margriet de Roij richten wij ons op hoe men binnen de onderbouw vorm kan geven aan inclusief onderwijs. Ik hoop dat ik tijdens dit project mijn individuele krachten en kennis vanuit mijn studie kan toepassen om naar een goed eindproduct te werken, waarmee ik de St. Jan ook kan helpen.
Ik ben Margriet de Roij en ik volg de opleiding sociaal pedagogisch hulpverlening op Avans in Breda, 2e leerjaar nu. Samen met mijn projectgenoot Semiha Kanbur, ben ik bezig met een project op de St. Jan. Dit project is er op gericht om meer kennis te krijgen over hoe inclusief onderwijs, vorm gegeven kan worden in de onderbouw van deze school. Wij gaan onderzoeken en observeren op de St. Jan, om meer kennis te krijgen over de school zelf en onderzoek doen naar het inclusief onderwijs zelf.
Elke WereldWijs belichten we een onderwerp uit de schoolgids. Deze keer belichten we over de onderwijsdroom Claire Boonstra, een inspiratie voor ons!

Claire Boonstra is sinds 1 januari niet meer actief voor haar bedrijf Layar, omdat ze een grotere droom wil najagen: het verbeteren van het onderwijs. Bekijk het filmpje van Claire hier.
Volgens Boonstra is ons huidige onderwijssysteem in een keurslijf geperst. Het systeem dat ooit bedacht is, met verplichte leerdoelen en een cito-toets, weerhoudt kinderen ervan hun eigen talenten te ontplooien. "Waarom wordt iedereen ertoe gedwongen hetzelfde te leren? Kijk naar de kwaliteiten en interesses van een kind, en stem daar je aanbod op af." Zij betwist de stelling dat de cito-toets de intelligentie van kinderen blootlegt. "Daarin stellen we gestandaardiseerde vragen, een werkwijze waar de overheid en onderwijsinstellingen al decennialang aan gewend zijn. Maar datgene wat een kind echt goed kan en leuk vind, wordt vaak helemaal niet getoetst. Denk aan iemand die niet goed kan schrijven, maar wel heel goed kan tekenen en zich daarin veel liever zou willen doorontwikkelen."

En zo realiseer je je misschien jaren later dat je niet helemaal bent wie je had willen zijn. Denk aan de manager die ondernemer had willen worden of de muzikaal getalenteerde postbezorger die hiphopleraar had kunnen worden. Sommigen van hen doen op latere leeftijd nog extra cursussen om een kleine carrièreswitch te kunnen maken. "Ik zie dat als herstelwerkzaamheden. Die cursussen waren niet nodig geweest als iemand van jongs af aan goed bij zijn persoonlijke ontwikkeling begeleid zou zijn."
Het huidige onderwijssysteem werkt volgens Boonstra ook een virtuele maatschappelijke ladder in de hand: kinderen die zich wél weten te conformeren aan de leerdoelen, komen elke keer een niveau hoger en mogen uiteindelijk naar het middelbaar of hoger beroepsonderwijs, of naar de universiteit. Een trede hoger betekent dat je de juiste mentaliteit en capaciteiten hebt, de anderen niet. Maar is dat wel zo? Ze ziet dat die lijn zich doortrekt binnen de arbeidsmarkt: wie zich het beste aan de werkwijze en de visie van een onderneming conformeert, maakt meer kans op waardering en promotie.

Tijdens de bijeenkomst zegt ze te streven naar afzonderlijke leerdoelen voor elk kind, met niet alleen begeleiding van leraren. Een groep van ouders, vrienden en meerdere experts zouden samen de ontwikkelingen van een kind kunnen volgen en gezamenlijk bepalen wat goed is voor hem. "Ten eerste kan een kind zich zo ontwikkelen op een wijze die bij hem past. Geen verplichte gestandaardiseerde leerdoelen meer." Het hoeft niet perse op bepaalde punten heel goed te presteren, maar gewoon beter worden in wat het al leuk vindt en goed kan. "Ik weet dat er in de wereld scholen zijn die al zo te werk gaan, maar het moet een breed maatschappelijk gedragen visie worden. Iedereen moet het omarmen voordat het impact krijgt. Zolang er nog verplichte leerdoelen zijn, moeten scholen zich daar aan houden."
 
Boonstra ziet het als de ideale tijd om af te stappen van een gestandaardiseerd onderwijssysteem. Ze noemt twee redenen: Eén, we hebben inmiddels goed ontwikkelde digitale middelen die ervoor zorgen dat we makkelijker onderwijs op één persoon kunnen afstemmen. "Toen ons huidige systeem bedacht werd, waren de middelen er niet voor zo'n aanpak." Twee, de wereld heeft juist nu behoefte aan mensen met hele specifieke kwaliteiten. "Kijk naar de overbevolking, de financiële crisis en de energieproblematiek. Daar moeten oplossingen voor komen."

http://claireboonstra.com/
Reis maar mee...
In de volgende WereldWijs is op deze plaats weer nieuws uit de onderbouw te vinden, maar we zijn natuurlijk altijd ook te volgen via Facebook. 
Reis maar mee...
In de volgende WereldWijs is op deze plaats weer nieuws uit de onderbouw te vinden, maar we zijn natuurlijk altijd ook te volgen via Facebook. 
MR nieuws
Op de agenda van MR stond op 22 februari de definitieve begroting en de schoolontwikkeling.
Er is ingestemd met de begroting voor 2017.
Naar aanleiding van een vraag per email aan de MR of het nieuwe leren wel genoeg rendement oplevert,
Is dit nogmaals onder de aandacht gebracht vanuit ouders. Er is vertrouwen dat het nieuwe onderwijs het beste (leren) uit het kind haalt.
In de woorden vanuit de MR traint de Sint Jan meer op (cognitieve)vaardigheden dan op feiten. Het automatiseren van rekenen en taal/spelling gebeurt deels met Snappet, waardoor veel getraind wordt en juist voor elk kind de ontwikkeling goed zichtbaar is. We nemen twee maal per jaar Cito-toetsen af, in januari en juni. Hierdoor kunnen we de ontwikkeling volgen. Dit Cito-leerlingvolgsysteem (LOVS) is dus een meetinstrument voor de lange termijn. Cito-toetsen gaan uit van het gemiddelde. Op St. Jan gaan we uit van de groei van een individueel kind.
Tijdens het portfoliogesprek bespreken we de resultaten als onderdeel van de brede ontwikkeling van uw kind. In het onderwijs blijven de kerndoelen leidend, de invulling is anders dan enkel methodevolgend.
Een duidelijke communicatie naar ouders moet onder de aandacht blijven.
Als er na de portofolio berichten nog vragen zijn, kunnen ouders voor een vervolg gesprek terecht bij de leerkracht en/of Nici.
 

Ouders gevraagd voor avondvierdaagse Dongen 16 t/m 19 mei
We hebben ouders nodig die:
  • een avond op het veld blijven als aanspreekpunt voor de organisatie, dit mag iedere avond iemand anders zijn. Deze moet om 17.45 uur op het veld aanwezig zijn voor de bespreking.  Na terugkomst van de 10 km meldt diegene zich af bij de werkgroep scholen en lever je de aanwezigheidslijst in.
  • even de achtergebleven rommel mee opruimt.
  • op donderdag 18 mei een levende pijl wil zijn. We hebben hiervoor 2 ouders nodig. Deze worden op de route van de 10 km geplaatst. 
Lijkt dit je leuk? Graag z.s.m. opgeven bij Carla den Ronden.


BELANGRIJKE DATA
23-02-2017                       Peuters vrij
24-02-2017                       Carnaval op St. Jan voor alle kinderen (ouders welkom vanaf 11.30 )(aula)
25-02 t/m 5/3 2017           Carnavalsvakantie
27-02-2017                       13.30 uur start optocht
06-03 en 07-03-2017        portfoliogesprekken
20-03 en 21-032-17          fietsvaardig (groep 7) 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dorpsschool St. Jan · Schoolpad 4 · Oosteind, Nederland 4904 AW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp