Copy
WereldWijs Nieuwsblad van Brede Dorpsschool St. Jan Oosteind
View this email in your browser
Nieuwsblad van Brede Dorpsschool St. Jan Oosteind
30 november 2016
Schoolgids
De nieuwe schoolgids klaar! We zijn apetrots! Jullie kunnen de schoolgids via deze link downloaden

Sint
Op maandagochtend 5 december komt Sint op de Sint Jan op bezoek. We vieren samen met zijn pieten zijn verjaardag. We gaan liedjes zingen en naar optredens kijken. In de middag hebben de kinderen een eigen programma in de groep. De ochtend na de spannende pakjesavond, dinsdagochtend 6 december, starten we iets later, om 10.30 uur.

WereldWijs-café
Het eerste WereldWijs-café was een succes. Samen met de ouders hebben we onder het genot van koffie, thee en zelfgemaakte koekjes, genoten van onderwijsverhalen. De catering van stamgroep 4-5-6 heeft hard gewerkt. Hiervoor hartelijke dank. Het volgende WereldWijs-café is op vrijdag 27 januari 2017.

Bieb
Wij willen jullie er nogmaals aan herinneren dat vanaf 12 december de biebboeken voortaan op maandag kunnen worden ingeleverd.

Heeft u al besteld? 
We willen graag aan de slag met onze buitenomgeving. Vergeet dus niet uw bestelformulier voor de mistletoe in te leveren! 
 
Elke WereldWijs belichten we een onderwerp uit de schoolgids. Deze keer de wijze waarop we de kinderen in beeld brengen.Brede ontwikkeling van het kind
Voor ons staat de brede ontwikkeling van het kind centraal.
Bij een brede ontwikkeling gaat het erom dat kinderen zich ontwikkelen tot competente personen. Daaronder verstaan we het vermogen om te denken, te voelen en te handelen, dat kinderen helpt om greep te krijgen op de (sociale) wereld en daarin hun plaats te bepalen.
 
Het is de bedoeling dat kinderen kennis in verschillende situaties kunnen inzetten en voortdurend kunnen ontwikkelen. Op deze manier worden het creatieve mensen die zichzelf doelen kunnen stellen. Mensen die moeite doen om die doelen te halen. En mensen die weten waar je goed in bent en hoe je minder sterke kanten kunt compenseren. We denken dat kinderen later beroepen uitoefenen die wij nu nog helemaal niet kunnen bedenken. Wat moeten ze weten en kunnen om die beroepen uit te oefenen? Hoe kun je kinderen voorbereiden op een snel veranderende wereld? Alleen feitjes leren heeft geen zin meer. Bronnen bestuderen en weten wat die waard zijn wel.
 
Gestandaardiseerde toetsen
Ouders en kinderen vinden de belangrijke resultaten in de individuele portfolio's en ontwikkelplannen. Het gaat dan om werk van het kind. Deze opbrengsten vertellen ons hoe uw kind zich ontwikkelt. Dit is belangrijke informatie die we nodig hebben om behoeftes in kaart te brengen en leerdoelen te stellen. Daarnaast nemen we twee keer per jaar een Cito-toets af bij uw kind: in januari en in juni.
 
De Cito-toetsen nemen wij af bij kinderen vanaf 6 jaar. Ze gaan over de onderwerpen rekenen-spelling-lezen en begrijpend lezen. Met de toets bekijken we of uw kind scoort zoals we dit op grond van de dagelijkse resultaten verwachten. D.m.v. het maken van trendanalyses kijken we hoe we het als onderbouw en bovenbouw en als school doen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Waar nodig sturen we bij. Cito-toetsen gaan uit van het gemiddelde. Bij spelend en ontdekkend gaan we uit van de groei van een individueel kind. Tijdens het portfoliogesprek kunt u vragen om de Citoresultaten. We bespreken de resultaten dan als onderdeel van de brede ontwikkeling van uw kind.
 
Ons streven hierbij is dat de St. Jan bij alle afgenomen toetsen: rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spellen op of boven het landelijk gemiddelde scoort.
 
Krijgen kinderen een rapport?
Dit schooljaar starten we met het werken vanuit leer- en ontwikkellijnen, ontwikkelplannen en portfolio. Deze werkwijze is voor ons nieuw en maakt deel uit van een continu leerproces van het onderwijsteam. De teamleden voeren enkele keren per jaar een uitgebreid gesprek met de ouders (en het kind) over de voortgang. Daarin wordt de ontwikkeling besproken en een persoonlijk ontwikkelplan vastgesteld.
 
Persoonlijk ontwikkelplan
Een persoonlijk ontwikkelplan is gemaakt door en voor ouders, kind en de leerkracht/pedagogisch medewerker. In het ontwikkelplan evalueren we de leer- en ontwikkelroute van een kind. Als dat nodig is stellen we de route bij. Het ontwikkelplan gaat over alle activiteiten die het kind op school onderneemt. Het plan bespreken we met u in het portfoliogesprek.
 
Een ontwikkelplan voor een peuter gaat bijvoorbeeld over verzorging en veilige hechting en een zevenjarige leert klokkijken.
 
In het portfolio zit bewijslast wat laat zien wat het kind al kan. Dat geeft ons informatie over wat het kind nog kan leren en op welke manier hij dat het beste kan doen. Cijfers op een rapport geven ons die informatie niet.
 
Wat is een portfolio?
Een portfolio is een map waarin de kinderen de stukken bewaren waarop ze trots zijn en de stukken waaruit blijkt dat ze bepaalde kennis of vaardigheden hebben verworven. In het portfolio wordt de ontwikkeling van een kind zichtbaar. In het portfolio staan de Leer- en ontwikkelingslijnen.
 
Leerlijnen
In de leerlijnen is te zien waar een kind goed in is en wat een kind nog allemaal te leren of te ontwikkelen heeft. Het zijn geen traditionele, lineair opgebouwde leerlijnen, maar in kindertaal beschreven vaardigheden waaraan de leerlijnen van het CED ten grondslag liggen. spVoorbeelden voor jonge kinderen zijn: je kunnen uitdrukken, beheersing van de grove motoriek, spelen met fantasie. In latere portfolio’s gelden aspecten als: een foutloze tekst schrijven, een plan maken, informatie verzamelen en verwerken, multimedia.
 
Ontwikkelingslijnen
De ontwikkelingslijnen geven de persoonlijke ontwikkeling van kinderen weer. Voor jonge kinderen tot ongeveer 3 jaar zijn dat aspecten als samenspel en zelfredzaamheid. Voorbeelden van aspecten voor kinderen vanaf 4 jaar zijn: keuzes kunnen maken, samenwerken, doorzettingsvermogen en leren van het verleden; Kinderen verzamelen werk voor hun portfolio waarmee zij laten zien dat ze een bepaalde vaardigheid hebben bereikt. Of dat ze gegroeid zijn in een persoonlijke kwaliteit. Maar ook de leerkracht/pedagogische medewerker kan werk verzamelen en dat teruggeven aan het kind. Voor de kinderen tot 7 jaar gebruiken we hiervoor de Kijk. Dit schooljaar zullen we dit verder uitwerken voor alle leeftijden.  
 
Het portfoliogesprek
Tijdens het portfoliogesprek bespreken we zaken als:
Hoe is uw kind gegroeid? Wat kan en weet uw kind nu wat hij/zij eerst nog niet wist of kon?
Wat zijn gezamenlijke doelen voor de komende periode?
Waar is uw kind goed in? Waar geniet uw kind van? Waar is uw kind minder goed in en hoe compenseert uw kind dit? Hoe leert uw kind het best? Wat werkt goed?Hoe kunnen we uw kind het beste ondersteunen en bemoedigen?
 
Reis maar mee..
In de volgende WereldWijs is op deze plaats weer nieuws uit de onderbouw te vinden, maar we zijn natuurlijk altijd ook te volgen via Facebook
Reis maar mee..
In de volgende WereldWijs is op deze plaats weer nieuws uit de bovenbouw te vinden, maar we zijn natuurlijk altijd ook te volgen via Facebook
Extra luizen controle
Deze week volgen er een extra luizen controle door de kriebelmoeders.

Vanuit het ouderteam binnen en buitenomgeving
We gaan aan de slag met het schoolplein! Na de eerste overlegmomenten kunnen we een start gaan maken om het schoolplein om te toveren tot een plaats waar de kinderen kunnen spelen en leren en gelijk ook de wereld verder kunnen ontdekken.

We starten met het gedeelte buiten het huidige schoolplein. Daar wordt eerst het hek verwijderd en dan kan na het gelijkmaken van de grond het fietsenhok verplaatst gaan worden.

Om dit uit te voeren hebben we ouders nodig die kunnen helpen hierbij. We willen starten in de kerstvakantie op dinsdag 27 december ’s ochtends (tijd nog nader te bepalen) en denken dan aan een halve dag genoeg te hebben.

Voor het opruimen van het hek is het handig als je een aanhanger hebt waar de ijzeren palen op kunnen komen zodat we die gelijk op kunnen ruimen. (verkopen)

Als het niet vriest kan later in de week al begonnen worden met het gelijk zetten van de grond en daarna het verzetten van het fietsenhok (met bestraten) Als je hierbij wil helpen is het handig als je een kruiwagen hebt.

Wie wil en kan komen helpen in de kerstvakantie? Stuur dan een mailtje (met eventueel een 06 nummer zodat een app groepje hiervoor opgezet kan worden) naar buitenomgeving-st.jan@hotmail.com

Om verder te gaan met het plein hebben we meer geld nodig, daarom is de mistletoeactie gestart. We hopen op veel briefjes voor donderdag 8 december. Zodat we dit schooljaar nog zoveel mogelijk aan kunnen passen aan het huidige schoolplein.
 
Kerst in de kerk
Sint is nog in het land maar de voorbereidingen voor kerst zijn toch ook al begonnen.
Na de kerstviering op school is er ook een viering in de kerk rondom kerst waarbij de kinderen zeer welkom zijn. Deze viering wordt gehouden op kerstavond zaterdag 24 december om 19.00.  Het thema van de viering zal aansluiten op de kerstviering op school. In de viering gaan we op zoek naar het licht. In het kerstspel wat we spelen beelden we dit uit met sterren. Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen, vraag dan thuis of je op zaterdag naar de viering mag komen en geef je daarna op bij de werkgroep gezinsviering voor woensdag 14 december.

Als we weten hoeveel kinderen er meedoen kunnen we de teksten gaan verdelen en het oefenen verder afspreken. Opgeven kan bij Nettie de Rooij door: aan te spreken, te mailen (nettie@jozefrijen.nl) of te bellen (0162-430988).

BELANGRIJKE DATA
05-12-2016                  Sint op school
06-12-2016                  Start om 10.30 uur

 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dorpsschool St. Jan · Schoolpad 4 · Oosteind, Nederland 4904 AW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp