Copy
View this email in your browser
Nieuwsblad van Brede Dorpsschool St. Jan Oosteind
Vrijdag 07 september 2016
SAMENdag
De samendag is een dag waarop de leerlingen met hun groep en de juf/meester samen iets leuks gaan doen. Het doel is om elkaar wat beter te leren kennen en de groepsdynamiek te optimaliseren. De eerste samendag is op vrijdag 16 september! Wat we gaan doen?  Dat is nog een verassing voor de kinderen. We weten al wel dat groep 7/8 rond 16.45/17.00 uur terug op school is. De andere groepen draaien een continurooster en zijn om 14 uur uit.

Delen NAW gegevens
Door enkele ouders is gevraagd om de contactgegevens van de ouders van de leerlingen op onze school door te geven (klassenlijsten), zodat het gemakkelijk communiceren is. Wij zijn daar best toe bereid, maar niet zonder eerst bij u na te gaan of u er bezwaar tegen heeft dat uw naam, ( e-mail ) adres en telefoonnummer worden doorgegeven aan de ouders van de groep van uw zoon/dochter. Het is wel een heel gedoe om u te vragen een mail naar ons te sturen met daarop een verklaring dat uw gegevens mogen worden doorgegeven en daarom doe ik het andersom: Wilt u deze week een mail sturen naar  sintjan@ziggo.nl wanneer u NIET wil dat uw gegevens op die lijst staan. We zullen er dan zorg voor dragen dat deze niet worden opgenomen in het overzicht. Als we niets van u horen gaan we ervan uit dat u er geen probleem mee heeft dat deze gegevens gedeeld worden. Op de infoavond is er gelegenheid om na te gaan of alle gegevens up-to-date zijn. Zodra we eventuele wijzigingen hebben verwerkt krijgen de kinderen een klassenlijst mee naar huis.

1-2-3-4 formulieren
Tijdens de infoavond worden de 1-2-3-4 formulieren weer uitgedeeld. Vorig jaar is hiermee gestart en dit is bij zowel ouders als leerkrachten goed bevallen. Op de formulieren staan 4 'vragen'. Door deze te beantwoorden krijgen we extra informatie wat er speelt bij uw zoon/dochter, waar we rekening mee moeten houden en welke verwachtingen u heeft voor uw zoon/dochter. Wij kunnen dan nog beter in ons handelen aansluiten op de individuele behoeften. Tenslotte bent u als ouders de expert van uw kind en kunnen wij van u leren.

Sparen voor goede doelen
Het gaat goed met het sparen van de flessen en blikjes! We zien elke dag de bakken voller worden…super! We spekken de kas voor de nieuwe buitenomgeving van de school. Als we zo door blijven gaan kunnen we veel mooie plannen realiseren.
We sparen tevens doppen! Ook hier zien we de doos steeds voller worden. Geweldig! De doppen sparen we voor de vereniging van blinde geleide honden.
 
Luizenzakken
In het vorige nieuwsblad is er een oproep gedaan m.b.t. de luizenzakken. Daar er wetenschappelijk geen bewijs is van het effect van luizenzakken gaan we deze NIET gebruiken op St. Jan. Luizen verspreiden zich vooral via haar-haarcontact. Er zijn ook weinig aanwijzingen voor verspreiding via de omgeving. Wat u dan beter wel/niet kunt doen leest u hier.
Bieb
We hopen volgende week te kunnen starten met de bieb! Alle boeken zijn gescand en de bieb ziet er mooi uit. Dank juf Ans en Jan! Zodra de biebpasjes binnen zijn kunnen we gaan uitlenen!

Leren typen
Kinderen in deze tijd groeien op met computers en leren er al vroeg mee om te gaan. Op onze school gebruiken ze de computer ook steeds meer bij het leren. Leren typen wordt over het algemeen niet aangeboden op de basisschool. Toch is het handig voor je kind om snel te leren typen.
Wij bieden daarom de volgende mogelijkheid:

Klassikale typecursus “De Typetuin” gaat weer van start!
 
Geachte ouders/ verzorgers van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8, maar ook die al op de middelbare school zitten,
 
Leren typen is tegenwoordig net zo belangrijk voor uw kind als een mooi, leesbaar handschrift. Maar met tien vingers typen gaat niet vanzelf. Dat leert uw kind het beste via een bewezen methode, zoals De Typetuin.
 
De voordelen van jong en goed leren typen
Kinderen die al jong met tien vingers leren typen zijn in het voordeel. Zo typen ze uiteindelijk sneller dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen en er is minder kans op lichamelijke klachten door een verkeerde houding.  Snel en foutloos typen levert bovendien tijdwinst op. Hierdoor hebben kinderen meer aandacht voor hun werk, iets wat de kwaliteit ten goede komt!
Een typecursus is eigenlijk net zo vanzelfsprekend als leren schrijven met een pen.
 
Ingrediënten om kinderen het snelst te leren typen
In een groepje onder of na schooltijd, onder begeleiding van een professionele docent en in een speelse kindvriendelijke leeromgeving boekt ieder kind het snelste type-succes!
De Typetuin combineerde deze ingrediënten tot de bewezen succesvolle klassikale methode!
Startdatum: donderdag 6 oktober 2016  lestijd: 15:45 tot 16:45 uur
Leslocatie: Basisschool Sint Jan, Schoolpad 4 4909 AW OOSTEIND
 
Meer informatie en inschrijven:
Meld uw zoon/ dochter aan via www.typetuin.nl . Klik rechts bovenaan op “aanmelden”. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de woonplaats in. Klik in het kaartje op de juiste locatie. Rechts verschijnt de cursus waarna u de rest van de inschrijving kunt doorlopen. Vergeet niet de promocode “N2016“ in te vullen!
 
Heeft u vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op met ons kantoor via info@typetuin.nl of 013-5220579 . Iedere werkdag van 9 tot 12uur en van 13 tot 17uur.

Wereldkinderdag
Voor de vierde keer is het Wereldkinderdag in het centrum van Oosterhout.
Wat is Wereldkinderdag in Oosterhout?
Een spetterende, gratis, happening voor kinderen van 4 tot 12 jaar, waar plaatselijke verengingen, instellingen en organisaties voor kinderen zich op een interactieve manier presenteren. Kinderen kunnen meedoen met duiken, dansen, sporten en muziek maken, maar kunnen ook kunst en cultuur beleven en genieten van verschillende optredens. Natuurlijk komen er ook serieuzere onderwerpen aan bod, zoals de kindertelefoon, diëten en geldzaken.

Waarom Wereldkinderdag in Oosterhout?
De doelstelling van Wereldkinderdag Oosterhout is om kinderen op een ontspannende en leuke manier kennis te laten maken met Oosterhoutse verenigingen, instellingen en organisaties en om deze verenigingen, instellingen en organisaties een platform te bieden om zich te presenteren.

Zet dus in je agenda en kom ook: Zondag 25 september 2016
Meer info  lees je hier 

Sociale media
Veel van onze activiteiten zijn direct te zien via de Facebookpagina. Volg je ons al? We zijn te vinden via deze link.
Heerlijk gestart!
We zijn vol energie gestart! Via onze Facebookpagina  kun je ons volgen!
 
Heerlijk gestart!
We zijn vol energie gestart! Via onze Facebookpagina  kun je ons volgen!
Doe je mee? 
Er is nog ruimte in de verschillende ouderteams. De oudervereniging zal tijdens de informatieavonden een kleine info- en wervingspresentatie houden. De informatiemomenten zijn gepland op:
- bovenbouw groep 7-8  op 8 september om 19.00 uur
- onderbouw op 12 september om 19.00 uur
- bovenbouw groep  4-5-6 op 12 september om 20.00 uur
 
Stage
Mijn naam is Denise de Weerd en ik ben derdejaars student aan de Avans Hogeschool te Breda. Ik studeer Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) en dit jaar loop ik het hele jaar stage in Oosteind. Mijn doel is om verbinding te creëren en de buitenomgeving rondom de school vorm te geven, zodat de kinderen worden uitgedaagd om te leren door te doen. Dit wil ik onder andere in samenwerking met het ouders, het team van brede dorpsschool St. Jan, Katja Polko en andere belangstellenden gaan doen.  Als u vragen/ opmerkingen/ ideeën heeft, dan kunt u contact opnemen via buitenomgeving-st.jan@hotmail.com
Copyright © 2016 Brede Dorpsschool St Jan, All rights reserved.

Our mailing address is:
STJAN@ZIGGO.NL

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dorpsschool St. Jan · Schoolpad 4 · Oosteind, Nederland 4904 AW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp