Copy
Nieuwsbrief Nieuwbouw M.H.C De Mezen
View this email in your browser
Nieuwsbrief Nieuwbouw M.H.C De Mezen
View this email in your browser

Nieuwsbrief nummer 2: Bouwplannen goedgekeurd!

           

De gemeenteraad van Harderwijk
 heeft op 7 juli jl. het groene licht gegeven voor het project Ontwikkelstrategie Groot Sypel. Daar zijn we blij mee! Want dat betekent voor De Mezen dat er in de zomer 2017 flink verbouwd wordt. Als projectteam zijn we erg content met de medewerking van de gemeente. En nu zijn we zelf aan de beurt om de ambitie van de club te realiseren. Binnenkort zullen de acties voor de fondsenwerving starten en hier kan iedereen aan bijdragen!

Wat gaat er ook alweer gebeuren?

In 2017 zal Veld 2 worden gedraaid en worden vervangen door een waterveld. Veld 3 zal worden verlengd tot een volwaardig speelveld. Ook zullen deze velden worden voorzien van goede verlichting. Hiermee wordt een eerste stap gezet voor de grote metamorfose van onze accommodatie. Want in 2018 zal Veld 1 worden vervangen en onze nieuwe multifunctionele clubhuis een feit worden.

Jij kan helpen!

Je kunt je voorstellen dat het realiseren van al deze plannen niet vanzelf gaan. Hulp is daarom meer dan welkom! Niet alleen op het gebied van fondsenwerving kunnen we in de komende tijd hulp gebruiken. Ook op het gebied van bijvoorbeeld communicatie zoeken we ondersteuning bij het maken van nieuwsbrieven of het communiceren via social media. Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren, op welke manier dan ook!!! neem dan contact op via nieuwbouw@mhcdemezen.nl


Werkgroep Velden
De werkgroep velden is bezig met het inrichten van alles op en rondom het veld. Wat zijn de kortste en handige looproutes? Wat zijn de eisen vanuit de KNHB qua veiligheid? Welke mogelijkheden hebben we voor wat betreft de inrichting? En natuurlijk, wat willen wij eigenlijk als hockeyclub?
Tot nu toe zijn wij vooral bezig geweest met inventariseren. Wat voor type velden zijn er eigenlijk (water-veld, Semi-veld of zand-ingestrooid veld)? Welk veld wordt ons hoofdveld? Willen we extra doelen voor de trainingen of misschien wel grotere dug-outs.
De komende tijd staat op de planning om uit te zoeken welke ruimte we hebben om de velden naar onze wens in te richten en of ze dan nog steeds voldoen aan de eisen van de KNHB.
Om een goed beeld te krijgen van de totale kosten moeten we weten wie welke kosten op zich neemt.  Zo ligt een gesprek met de gemeente in de planning om rollen en verantwoordelijkheden duidelijk te maken. Zo gaan wij ons lijstje met eisen en wensen af en hopen aan het eind van de eerste seizoenshelft alles duidelijk te hebben.


Werkgroep Clubhuis
Het programma van eisen (PVE) is het uitgangspunt voor het ontwerp van ons nieuwe clubhuis. Ieder detail wordt vooraf bepaald, passend in de doelstellingen van de club: van het benodigd aantal vierkante meters tot sociale veiligheid en van onderhoud tot energie en milieu. De werkgroep clubhuis heeft zich hier intensief mee bezig gehouden, resulterend in een 15 pagina tellend document. Veel input uit de brainstormsessie met de leden is hierin meegenomen. Tijdens de brainstorm konden we vrij denken, nu is dat vertaald naar bruikbare uitgangspunten. 
Bijvoorbeeld het meervoudig gebruik van het clubhuis, wat past in de door de gemeente gestimuleerde open clubgedachte. Het gebouw moet ook in de uren dat er niet wordt gehockeyd gebruikt kunnen worden door anderen. Er wordt nu bijvoorbeeld al rekening gehouden met een buitenschoolse opvang. Door het kantinegedeelte met flexibele wanden te verdelen, kan voor deze functie plaats worden geboden zonder het reguliere gebruik van het hockey te belemmeren. 
Nu het PVE is vastgelegd kan worden gestart met het ontwerp!


Werkgroep Fundraising
De werkgroep Fundraising staat in de startblokken! Onder de motto’s ‘De Mezen, dat zijn we samen’ en ‘iedereen kan zijn steentje bijdragen’ gaan we vol goede moed aan de slag om allerlei initiatieven te bedenken en uit te gaan/laten voeren om een zo groot mogelijk bedrag bij elkaar te brengen. Binnenkort presenteren wij het plan en dan beginnen we natuurlijk zo snel mogelijk met de  uitvoering. We benaderen jullie/de coaches hiervoor en hopen op enthousiaste ideeën en actieve medewerking. 
Ga je met je team auto’s wassen? Oliebollen verkopen? Je per opbod laten kaalscheren? Kom maar door met jullie creativiteit! Natuurlijk gaan we ook proberen om extra sponsoren te vinden die de club een warm hart toedragen en op lange termijn willen investeren. Zo kunnen we bijvoorbeeld een dug-out laten sponsoren of met een mooie actie voldoende geld inzamelen voor een prachtige clubhuis inrichting. Kortom, wij hebben er zin in! En jullie?


Volg de vorderingen
Via de website en Mezen App, via de diverse social mediakanalen, via de schermen in het clubhuis en via deze periodieke nieuwsbrief kunt u de vorderingen van het project volgen. Uiteraard kunt u ook leden van het projectteam benaderen voor meer informatie.

Heeft u vragen of suggesties? Neem contact met ons op via nieuwbouw@mhcdemezen.nl.
E-mailadres afzender:
nieuwbouw@mhcdemezen.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
MHC De Mezen · Parkweg 8 · Harderwijk, Gld 3842 AD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp