Copy
Keskkonnateadliku ettevõtja infoallikas nr 33 
Veebruar 2017
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni uudiskiri on mõeldud assotsiatsiooni liikmete ning laiema üldsuse teavitamiseks EKJA tegevustest ja keskkonnajuhtimisest.
Maarja Jõe (EKJA), Jana Kelus (EKJA), Anni Turro (AS Eskaro), Tõnis Meriste (EKJA), Pille Metsik (Ensto Ensek AS), Ellen Kaasik (EKJA), Jane Änilane (Ensto Ensek AS). Foto: Jake Farra
Keskkonnaministri vastuvõtul tunnustati EKJA liikmeid. Keskkonnajuhtimise kategoorias pälvis võidu Ensto Ensek AS, keskkonnasõbraliku toote või teenuse kategoorias tunnustati AS Estkot ning EL ökomärgise kolmanda eduka taashindamise läbis AS Eskaro laevärv Primo 2.
Loe edasi ...
Juhatuse tegemisi
Mõtted keskkonnajuhi kutsestandardi elustamisest

14.12 2016 kohtus EKJA Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõu hr Andres Jagomägiga, kes on kursis ülikoolides õpetatavate keskkonnainseneri ainekavadega. Kohtumise käigus jõudsime ühisele järeldusele, et ülikoolidest saadav keskkonnaalane kõrgharidus on väga erinev ning on vajadus ühtse süsteemi järele, mis annab selge arusaama keskkonnaspetsialisti tasemest.

Õppekavadele tuleks anda sihipärased sisendid, et väljund (lõpetaja) mõistaks keskkonnaaspekte ja keskkonnahindamise kriteeriume. Selleks peab olema vähemalt üldine ettekujutus tööstuses- ja teeninduses kasutusel olevatest protsessidest. Hr Jagomägi nägemus sellise regulatsiooni kehtestamisest oleks keskkonnainseneri kutsestaatus.

Kutsesüsteemis on aastatel 2008-2013 olnud olemas Keskkonnajuhtimise spetsialist III (EKR tase 5) kutsestandard, kuid osapoolte huvi kutsestandardi uuendamise vastu jäi leigeks. See kutsestandard kirjeldab täpselt selliseid oskusi nagu ühe ettevõtte keskkonnajuht oma igapäevatöös vajab. Selliseid oskusi ei saa ülikoolist, selleks on vajalik töökogemus. Selge arusaam keskkonnaspetsialisti tasemest on vajalik nii tööandjale kui ka töötajale.

Sellest lähtuvalt planeerib EKJA juhatus läbi viia küsitluse ka liikmete hulgas ning uurida ka laiemalt turu nõudlust keskkonnaspetsialisti kutsestandardile. Kui kellelgi liikmetest on ettepanekuid või kommentaare keskkonnajuhi kutsestandardi osas, kirjutage ekja@ekja.ee või helistage 6276 115.
Kohtumine Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonnaga
 
19.12 2016 kohtus EKJA keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja  Kaupo Heinma ja peaspetsialisti Karen Siltsiga. Kohtumisel arutati energiatõhususe nõuete rakendamist suurettevõtetes. Praegusel hetkel on veel lahtine, kuidas ENMAKS-ist tulenev energiaauditi (energiatõhususe valdkond) kohustus oleks selgelt integreeritud suurettevõttes toimiva keskkonnajuhtimissüsteemiga. Selles osas on keskkonnaministeerium alustanud koostööd majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, kes on ENMAKS seaduse ja rakendusaktide väljatöötaja, et tagada keskkonnajuhtimissüsteemi audiitorite pädevus energiatõhususe valdkonna hindamiseks.

Teiseks peamiseks teemaks oli EMAS määruse kohase keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise toetamisvõimalused keskkonnaministeeriumi poolt. Ministeeriumil on plaanis välja töötada EMAS keskkonnajuhtimissüsteemi  ergutuste pakett ettevõtetele, mille osas oodatakse sisulist tagasisidet ka EKJA-lt.
EKJA kommunikatsioonistrateegia uuendamine

20.12 2016 kohtus EKJA juhatus Eesti Energia kommunikatsiooni ja turunduse direktori Monika Koptiga, et koos arutada EKJA tegevuste paremat ja efektiivsemat kajastamist ning leida võimalikke uusi kommunikatsiooni kanaleid. Saime kohtumiselt mõtteid, et milliste tegevustega alustada ning kuidas edasi tegutseda. Alustuseks vaatame veelkord üle EKJA sõnumid olemasolevatele ning uutele liikmetele. Lisaks koostame enda jaoks esmase plaani oluliste teemade osas, mida tahame avalikkuse ette tuua. Kindlasti võiksime omalt poolt kasutatavaid infokanaleid mitmekesistada ning alustuseks aktiivsemalt kasutada neid, mis juba olemas, nt. Facebooki. Jätkame ka tulevikus koostööd nii Monikaga kui ka teiste kommunikatsiooni spetsialistidega, et parandada EKJA nähtavust.
Säästva arengu komisjoni (SAK) istung toimus 18.01.2017, kus peamised teemad olid: põlevkivist väljumise riskid ja nende maandamise võimalused, SAKi  soovitused riikliku strateegia Säästev Eesti 21 ajakohastamiseks SAK 2016. aasta fookusraporti põhjal (Eesti säästva arengu strateegia „Säästev Eesti 21“ aja- ja asjakohasuse analüüs) ning SAKi 2017. aasta tegevuskava.

SAK otsustas, et koostatakse Vabariigi Valitsusele (peaministrile) ja Riigikogule (vastavad komisjonid) märgukiri, milles juhitakse tähelepanu põlevkivisektoriga seonduvate riskide kaardistamisele ning riskide maandamise meetmete vajalikkusele.

Kui kellelgi EKJA liikmetest toimub sel aastal mõni suurem sündmus, mis haakub säästva arengu teemadega või on kellelgi mõni põletav aruteluteema, mida Säästva arengu komisjon võiks oma istungitel päevakorda võtta, andke sellest teada. Ühtlasi algatati järgmise fookusraporti teemade korje. Ideed on teretulnud ekja@ekja.ee või 6276 115.

Märtsikuus toimuva SAKi istungi teemaks on lisaks Rail Balticu tasuvusanalüüsi tulemuste arutelule ka maapõuepoliitika teema. Tavapäraselt osaleb SAKi tegemistes EKJA juhatuse ase esimees Ellen Kaasik, järgmisel istungil esindab EKJAt juhatuse liige Olavi Tammemäe.
Keskkonnajuhtimise arenguid
EKJA üks asutajaliikmetest, SEI Tallinn alustas rahvusvahelist projekti EMAS määruse kohase keskkonnajuhtimissüsteemi ja ringmajanduse kontseptsiooni edukamaks rakendamiseks. Projekti nimetus on ENHANCE (EMAS as a Nest to Help and Nurture the Circular Economy) ning selle eesmärk on arendada riiklikke poliitikameetmeid, mis aitavad kaasa ettevõtete ressursitõhususe tõusule läbi EMAS määruse kohase keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise. Antud projektiga luuakse avalikule sektorile ja teistele huvirühmadele võimalused jagada, vahetada ja saada praktilisi kogemusi rahvusvahelisel tasandil EMAS süsteemi edukamaks rakendamiseks ning ringmajanduse põhimõtete levitamiseks Eestis. Ka EKJAt, kui keskkonnateadliku ettevõtjaskonna esindajat, kaasatakse antud projekti ühe olulise huvirühmana.

Projekti kestus on jaanuar 2017 kuni detsember 2020. Projekti tegevused toimuvad viies riigis, lisaks Eestile osalevad Hispaania, Itaalia, Tsehhi ning Austria.

Täpsem info projekti kohta evelin.piirsalu@seit.ee
Roheline Kontor
Veebruarikuus sai neljanda EKJA liikmena Rohelise Kontori tunnistuse Eesti Energia peakontor Tallinnas, Lelle 22. Varasemalt on tunnistusega pärjatud DHL Eesti kontor, Rödl ja Partner OÜ ning Ragn Sells AS.

Kokku on Rohelise Kontori tunnistusega organisatsioone 36.

Loe artiklit „Eesti Energia peakontor sai Rohelise Kontori tunnistuse“
                                    
Tegutsete oma kontoris keskkonnasõbralikult ning tahaksite taotleda Rohelise Kontori tunnistust? Siit saad infot!
Kalender
03.03-04.03 toimub Eesti Kvaliteediühingu talveseminar "Innovatiivsed juhtimis- ja planeerimislahendused eduka organisatsiooni igapäevatöös"

6.03 EKJA seminar "Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamise kitsaskohad ning investeerimisvõimalused ressursitõhusatesse tehnoloogiatesse"

17.03 suletakse Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi põhiankeedi täitmine
Tere tulemast uuele EKJA liikmele, Eltel Networks AS!
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon MTÜ
Lai 34, Tallinn

Our mailing address is:
ekja@ekja.ee

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon · Erika 14 · Tallinn 10416 · Estonia

Email Marketing Powered by Mailchimp