Copy
View this email in your browser

Uudiskiri
Uudiskiri on mõeldud assotsiatsiooni liikmete ning laiema üldsuse teavitamiseks EKJA tegevustest ja keskkonnajuhtimisest.

Mis on tulemas?

07.10.2020 INNOVATION VILLAGE: säästva arengu, ringmajanduse ja aruka energia teemaline kontaktkohtumiste üritus (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda)
13.10.2020 Green EST Summit 2020
14.10.2020 Baltic Carbon Forum 2020
26.-27.11.2020 Nordic Circular Summit

Ringmajandus

2020. aastal on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus (SEI Tallinn) koostöös Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooniga korraldanud mitmeid veebiseminare, mille raames käsitleti ringmajanduse rakendamist erinevates tegevusvaldkondades. 

Lisaks korraldati EMAS'i edendamise projekti ENHANCE raames lõpuseminar, millest saab samuti järgnevalt lühidalt lugeda.

Veebiseminar "ENHANCE - EMAS ja ringmajandus"

Üleeuroopalise Interreg Europe programmi projekti “ENHANCE – EMAS ja ringmajandus“ raames on viimase nelja aasta jooksul koostöös SEI Tallinna, Keskkonnaministeeriumi, Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni ja teiste huvirühmadega ette valmistatud terve rida regulatiivseid ja majanduslikke meetmeid, et motiveerida Eesti ettevõtteid ja organisatsioone EMAS määruse kohast keskkonnajuhtimissüsteemi rakendama. Tänaseks on osa meetmetest Keskkonnaministeeriumi eestvõttel rakendatud ja selle tulemusel on huvi EMAS rakendamise osas hüppeliselt kasvanud. Samas on EMAS rakendamine tekitanud osapooltes terve rea küsimusi.

11. septembril viidi läbi SEI Tallinna ja EKJA koostöös lõpuseminar, mille raames anti lühiülevaade EMAS edendamise tegevuskava rakendamise hetkeseisust ja võimalikest edasistest sammudest. Lisaks arutati koos osapooltega võimalikke samme ja lähenemisi, mis aitaks EMAS rakendamist ja selle tõendamisprotsessi nõuetele vastavuses läbi viia.

Seminari videosalvestuse leiab siit.

ENHANCE projekti ja EMAS meetmete kohta saab täiendavat infot SIIT.

Lisaks leidis 17. septembril aset ENHANCE (EMAS as a Nest to Nurture the Circular Economy) projekti rahvusvaheline lõpuseminar, mille kohta saab samuti täpsemalt lugeda SIIT.

29. septembril toimus ettevõtjatele ja disaineritele suunatud veebiseminar teemal KUIDAS? disainida ringmajandusel põhinevaid tooteid ja ärimudeleid


Eesti Disainikeskus koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse ja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooniga korraldas veebipõhise seminari, kus rääkisid oma kogemusest ringmajandusliku ettevõtte/ärimudeli arendamisel ja juhtimisel Kristjan Maruste Comodule-ist ja Kadrian Jaagund Lindströmist. Esinejad rääkisid miks nende ettevõtetes hakati rakendama ringmajandusel põhinevaid lahendusi, kuidas selle arendamine käis (mis oli lihtne, põnev, raske) ning kuhu on tänaseks päevaks jõutud. Sessiooni eesmärk on aidata teistel ettevõtjatel õppida ja inspireeruda teiste kogemusest.

Järgmine sessioon toimub novembrikuu alguses. Kuulutus ürituse kohta saadetakse EKJA liikmetele paar nädalat enne ürituse algust.

Uus uuring toob välja võimalused tekstiilitoodete ringluse suurendamiseks Baltikumis


Äsja valminud uuringust selgub, et Balti riikidel on koostöös Põhjamaadega suur potentsiaal ringse tekstiilisüsteemi loomiseks, kuid selle realiseerimiseks on poliitikakujundajatel ja tekstiilitööstusega seotud sidusrühmadel tarvis astuda mitmeid olulisi samme. Uuringu viisid läbi Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus Eestis, PlanMiljø Taanis, Green Liberty Lätis ning Textale ja KTU APINI Leedus. Uuringut rahastas Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Uuringu raames valmisid kaks aruannet: eestikeelne aruanne keskendub Eestisiseste tekstiilivoogude kaardistamisele. Ingliskeelne aruanne võtab kokku kolme Balti riigi tekstiilisüsteemi olukorra.

-    Ingliskeelne aruanne „Post-consumer textile circularity in the Baltic countries“ on kättesaadav siit
-    Eestikeelne aruanne ”Eesti tarbimisjärgsed rõiva- ja tekstiilivood” on kättesaadav siit.

Täiendavat informatsiooni leiab SIIT!
Roheline Kontor

Koolitus "Roheline Kontor - mis ja milleks?"


EKJA korraldas 23. septembril järjekordse Rohelise Kontori koolitust "Roheline Kontor - mis ja milleks?", mille eesmärk oli anda hea ülevaade Rohelise Kontori süsteemist ning jagada näpunäiteid, kuidas oma kontoris keskkonnahoidlikult ja tervislikult tegutseda.

Koolituspäev osutus väga edukas. Kokku osales 27 inimest 20 erinevast ettevõttest. Tulenevalt COVID-19 olukorrast võimaldasime huvilistele ka veebipõhist osalemist. 

Siinkohal täname ka SEI Tallinna eksperte Harri Moorat ning Evelin Piirsalu, kes taaskord korraldasid Rohelise Kontori huvilistele väga informatiivse ning sisutiheda koolituspäeva. Samuti täname  Stelli kvaliteedijuht Jaanika Tõnnissoni, kes rääkis osalejatel jätkusuutlikest puhastusteenustest.

 

Mis kasu toob Rohelise Kontori põhimõtete järgimine ettevõttele?
 • Võimaldab vähendada kontoripõhise tegevuse üldkulusid energia- ja ressursikasutuse ning jäätmetekke vähendamise kaudu;
 • motiveerib töötajaid ning tõstab nende tööviljakust;
 • tõstab ettevõtte mainet.
Täna on Rohelise Kontori tunnistuse saanud enam kui 50 organisatsiooni, nende seas näiteks Eesti Energia, Statistikaamet, JCDecaux Eesti, Raidla Ellex Advokaadibüroo, Tallinna Linnateater, Tallinna Haridusamet jpt.

Roheline kontor

- mis see tegelikult on ja kuidas selleks kvalifitseeruda?
Vaata lisa!

EKJA juhatus tegutseb

 • 24. septembril toimus järjekordne juhatuse koosolek, kus tulid arutlusele mitmed asjakohased teemad:
  • Seoses koroonaviiruse levikuga jääb sel aastal külastusreis ära;
  • EKJA ja Kem kohtumine;
  • sügisesed seminarid;
  • EKJA ja keskkonnaministeeriumi esindajatega kohtumine;
  • õigusloome protsessis kaasarääkimine.
 • 7. oktoobril toimub Säästva Arengu Komisjoni istung, kus ka EKJA on esindatud.

Muud huvitavat lugemist

Ringmajanduse juuni infokiri
Eesti Kaubandus ja Tööstuskoja Teataja

Keskkonnaõiguse semptembri uudiskiri
Põhjamaade Ministrite septembri uudiskiri

 
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon facebook
EKJA koduleht
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon MTÜ
Erika 14, Tallinn

Kui tahad meiega ühendust võtta, kirjuta:
ekja@ekja.ee

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) · Lai 34 · Tallinn 10133 · Estonia

Email Marketing Powered by Mailchimp