Copy
Keskkonnateadliku ettevõtja infoallikas nr 32 
Detsember 2016
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni uudiskiri on mõeldud assotsiatsiooni liikmete ning laiema üldsuse teavitamiseks EKJA tegevustest ja keskkonnajuhtimisest.
Soovime oma liikmetele innovaatilisi ettevõtmisi uuel, 2017. aastal!
EKJA juhatus
Aktuaalset seadusandluses alates 1. jaanuarist 2017
 
Uue aastaga uuenevad nii mõnedki määrused ning täienevad seadused. Toome siinkohal lühidalt välja mõned olulisemad muutused, millega peavad EKJA liikmed arvestama.
 • Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) alustab 2017. aasta algusest (millega muudeti ka Keskkonnaseadustiku üldosa seadust ning teisi seadusi). Seejärel on võimalik KOTKASe andmebaasis esialgu keskkonnakompleksluba omavatel ettevõtetel esitada taotlusi, keskkonnatasusid ja aastaaruandeid. 2016. aasta viimase kvartali andmed tuleb esitada veel vanas süsteemis. Hoiame pöialt, et süsteem hakkab edukalt tööle ning astume sammu lähemale halduskoormuse vähendamisele! 
 • Keskkonnaamet hindas üle komplekslubadele kuluva töö ning selle tõttu tõuseb keskkonnakompleksloa esmataotlemisel riigilõiv (praeguselt 700.00-lt ca 1200.00 eurole)
 • Seoses atmosfääriõhu kaitse seaduse (AÕKS) ja selle alamaktidega on muutumas ettevõtete jaoks nii mõndagi. Toome lühidalt välja mõned olulisemad punktid:
  • Määrus „Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine taseme häiringutasemed“. Antud määruse puhul on palju arutelu tekitanud just lõhnaaine taseme määramine ja lõhnaühikud erinevatele tootmisprotsessidele. Uudsena on määruses  numbriliselt välja toodud  ühe  lõhnatunni numbriline väärtus.  Kui lõhnaaine esinemise häiringutase vastuvõtja juures ületab 15% aasta lõhnatundidest, tuleb käitajal koostada lõhnaaine esinemise vähendamise kava.  
  • Määrus „Tegevuse künnisvõimsused või saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“. Eelkõige võib välja tuua selle, et väiksematelt käitistelt ei nõuta enam õhusaasteluba (vaid registreeringut Keskkonnaametis), kuna nende tegevusest tekkida võiv keskkonnaoht või keskkonnarisk on vähetõenäoline.
Kalender
 
 • 2017.a esimeses kvartalis on oodata mitmeid EKJA seminare:
  • Novembris edasi lükatud lühiseminar rahastusvõimaluste leidmisest energia- ja ressursitõhususe saavutamiseks
  • ISO 14001:2015 rakendamise kogemustest
Roheline Kontor kogub populaarsust
Oktoobrikuu algul toimus keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS ja Rohelise Kontori konverents, kus muuhulgas anti kätte Rohelise Kontori tunnistused ning tunnustati 2016.a parimat kontorit. Tänaseks on, lihtsa kontoritele mõeldud keskkonnajuhtimissüsteemi, Rohelise Kontori tunnistuse saanud 31 avaliku- ja erasektori kontorit üle Eesti. Loe edasi
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni külastusreis Pärnu- ja Saaremaale
29-30. septembril 2016 toimus EKJA sügisene külastusreis Harjumaa, Pärnumaa ja Saaremaa ettevõtetesse tutvumaks nende tootmise ja keskkonnaalase tegevusega. Loe täpsemalt, mida põnevat kuuldi ja nähti ning millist vingerpussi mängis ilm ... Loe edasi
Keskkonnainnovatsiooni lahendustest Arvamusfestivalil
Ettevõtjad peaksid tegema keskkonnateadlikumaid valikuid ja riiklikul tasandil tõhustaks keskkonnainnovatsiooni arendamist tihedam koostöö, leidsid augusti keskpaigas Paides toimunud Arvamusfestivalil osalenud Keskkonnainnovatsiooni ala arutlejad. Loe edasi
ISO 14001 statistika Baltimaade lõikes 1999-2016

*Leedu andmed pärinevad Leedu Standardi Ühingu andmebaasist
**Läti andmed pärinevad ISO rahvusvahelise statistika kokkuvõttest
***Eesti andmed pärinevad Eesti Kvaliteedi Ühingu andmebaasist
Kõik andmed on kogutud vabatahtlikkuse alusel, mistõttu ei pruugi need peegeldada täpset olukorda ISO 14001 standardit omavatest ettevõtetest.

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon MTÜ
Lai 34, Tallinn

Our mailing address is:
ekja@ekja.ee

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon · Erika 14 · Tallinn 10416 · Estonia

Email Marketing Powered by Mailchimp