Copy
View this email in your browser

Uudiskiri
NR 59
Uudiskiri on mõeldud assotsiatsiooni liikmete ning laiema üldsuse teavitamiseks EKJA tegevustest ja keskkonnajuhtimisest.


Selle kuu uudiskirjast leiab:
  • Ringmajanduse teabevahetuse rakkerühma kohtumine
  • Jõustusid jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muudatused
  • Ringmajanduse häid praktikaid
  • EKJA liikmete tegemisi

Kalender

Sündmused:
13.05.2021 Rohetehnoloogia ettevõtluse arendamise programmi infopäev
18.05.2021 Veebiseminar "Projektijuhtimise ABC" (EKÜ)
20.05.2021 Ringmajanduse KUIDAS? sessioon
31.05.2021 Keskkonnasõbraliku kohaliku omavalitsuse konkursi tähtaeg
02.06.2021 EKJA üldkoosolek
18.07.2021 Osale konkursil: Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte

Järelvaadatav:
28.04.2021 Veebiseminar “Teabevahetuse rakkerühma I kohtumine”
12.11.2020 Online seminar “Bioplasti võimalused Eesti turul“

Ringmajandus


Ringmajanduse teabevahetuse rakkerühma
sissejuhatav kohtumine

Ringmajanduse edendamise ja selle alase teabe ning info levitamise eesmärgil kutsus Keskkonnaministeerium koostöös EKJA Ringmajanduse Foorumiga kokku teabevahetuse rakkerühma, et ringmajandust puudutav oluline info ei jääks praeguses infomüras tahaplaanile ning meil oleks süsteemne ja koordineeritud platvorm teabevahetuseks eri huvigruppide vahel. 

Teabevahetuse sihtrühmadeks on nii avalik sektor, ettevõtted kui ka avalikkus. Lisaks süsteemsele ja koordineeritud infovahetusele eri rakkerühmade ja huvigruppide vahel on töögrupi eesmärgiks erinevate ringmajandust puudutavate tegevuste sh ürituste kajastamine, samuti parimate praktikate kogumine ja tutvustamine ning eri valdkondade osapoolte eesmärkide, arvamuste ja sõnumite koondamine.

Kohtumine on järelvaadatav siit!
Jõustusid jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muudatused 
Riigikogu võttis 21.04.2021 vastu üsna mahuka jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse, millega tehti mitmeid olulisi muudatusi jäätmevaldkonna regulatsiooni kaasajastamiseks. Keskkonnaminister Tõnis Mölder on väljendanud koguni seisukohta, et vastuvõetud seaduse näol on tegemist üle aastate suurima edasiminekuga jäätmevaldkonna seadusandluses.
Seadusega kehtestatakse uued olmejäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu ning pakendijäätmete ringlussevõtu sihtarvud ning seatakse piirangud liigiti kogutud olmejäätmete ladestamisele ja põletamisele. Muudatuste tulemusel on jäätmeseaduses võrreldes varasema versiooniga ka täpsemalt selgitatud, mida loetakse olmejäätmeteks. Kohaliku omavalitsuse üksused peavad alates uuest korraldatud jäätmeveo hankest, kuid hiljemalt 2023. lõpuks korraldama biojäätmete liigiti kogumise tekkekohalt. Hiljemalt alates 2025. aastast tuleb neil korraldada oma territooriumil ka tekstiilijäätmete liigiti kogumist. Alates 2035. aastast ei tohi prügilasse ladestatavate olmejäätmete kogus ületada 10 massiprotsenti samal aastal tekitatud olmejäätmete üldkogusest. 

Loe pikemalt!
Ringmajanduse head praktikad
 
Ringmajanduse parimate praktikate kogumine toimub "Ringmajanduse ja ringdisaini parimad praktikad" projekti raames, mis on toetatud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt. Parimate praktikate tutvustamisega jätkame ka järgmistes EKJA teabelehtedes. 
 
Eesti Pandipakend OÜ

Eesti Pandipakend tõi teadaolevalt maailmas esimese pandisüsteemi katusorganisatsioonina 2019. aasta kevadel turule uudisteenuse korduskasutatavate panditopside näol. 2020. aasta uuendusena pakuvad nad täiendavalt ka korduskasutatavate panditaldrikute ja -kausside lahendust. Teenuse eesmärgiks on vältida ühekordsete joogitopside teket mistahes üritustel ja vähendada seeläbi prügistamist. 
 

 
Mayeri Industries AS

Mayeri juhtlause “Ohutu Sinule, ohutu keskkonnale!” väljendab ettevõtte vastutustundlikku tootmist ja tooteid. Nad usuvad, et pesu- ja puhastusvahendeid on võimalik toota looduskeskkonda negatiivselt mõjutamata. Samuti peab toodete keskkonnamõju olema minimaalne kõigis nende kasutamise ja ringlusse saatmise etappides.
Nende missiooniks on toota kvaliteetseid, keskkonnasäästlikke ja innovaatilisi tooteid ning luua koostöös huvigruppidega suurimat võimalikku lisaväärtust kõigile osapooltele.

Tutvu ettevõttega!
 


 

EKJA liikmete tegemisi

ABB AS tõi turule uuendusliku energiasalvestuslahenduse

ABB AS tõi turule uuendusliku energiasalvestuslahenduse, mis on mõeldud elektrivõrgu tõhususe tõstmiseks. Energia salvestamine tõstab võrgu tõhusust igal tasandil, eelkõige elektritaristu toetamises tippkoormuste ajal. Selline funktsionaalsus võimaldab kliendil investeerida alguses mõõdukamalt, võimalusega hiljem akumahtu lisada ning viia oma investeeringud vastavusse vajadustega.
 


Ragn Sells alustas põlevkivituha väärindamise tehnoloogia tööstuslike katsetega

Ragn Sells Eesti AS-i teatel saadeti aprillis 4 tonni põlevkivituhka Soome laborisse, kus alustatakse sellest kaltsiumkarbonaadi tootmise tehnoloogia tööstuslike katsetega. Tegemist on viimase teaduslike katsete eeletapiga enne tootmise alustamist, mis on praeguse ajakava alusel planeeritud 2025. aastasse.
 

Muud huvitavat lugemist

Osale konkursil: Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte

10. mail kuulutas Keskkonnaministeerium välja konkursi „Aasta keskkonnasõbralik ettevõte”, mida korraldatakse igal aastal eesmärgiga selgitada välja keskkonnasõbralikud ettevõtted, kes on oma tegevusega silmas pidanud keskkonna heaolu. Konkursi eesmärk on näidata, et keskkonnaprobleemid saab muuta ka majanduslikeks võimalusteks ning võitjate tunnustamisega innustada ka teisi ettevõtteid kasutama keskkonnast hoolivamaid lahendusi ja tarbijaid tegema keskkonnasõbralikumaid valikuid. 
 

CO2 heitkoguse ühikute uue kauplemisperioodi nõuded jõuavad seadusesse

Valitsus kiitis heaks atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise, millega viiakse seadus kooskõlla Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute kauplemise uue perioodi nõuetega. Kauplemiskord jääb uuel perioodil samaks, küll aga muutuvad ühikute eraldamise põhimõtted.
 


Eesti Kaubandus ja Tööstuskoja Teataja
Ringmajanduse veebruari infokiri

Keskkonnaõiguse aprilli uudiskiri
Põhjamaade Ministrite aprilli uudiskiri
TööstusEST veebruari uudiskiri

Tule liitu EKJA Facebook'i grupiga!


Kui Sa pole veel meie EKJA Facebooki grupiga liitunud, siis nüüd on sinu võimalus! 

Tule ja saa osa põnevatest uudistest ja üritustest, mis Eestis kui ka mujal maailmas aset leiavad!
Liitu siin!
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon facebook
EKJA koduleht
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon MTÜ
Erika 14, Tallinn

Kui tahad meiega ühendust võtta, kirjuta:
ekja@ekja.ee

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) · Lai 34 · Tallinn 10133 · Estonia

Email Marketing Powered by Mailchimp