Copy
Ett nyhetsbrev från Skånes Ess

Nyhetsbrev # 3, oktober 2016

Hej!

Nu gör sig hösten märkbar i Skånes Ess. Allt fler idéer börjar ta form till projekt. På LAG-mötet den 13 september beviljades tre nya projekt. Vi passar också på att tipsa om att det först beviljade projektet för perioden, Reportrar i landsbygdens tjänst, arrangerar öppna möten på fem orter i Kristianstad kommun.

Du vet väl om att ansökan om projektstöd kan lämnas löpande under året? För att tas upp för bedömning måste er ansökan steg 2 vara fullständig sex veckor innan LAG-möte.

Innehåll i detta nyhetsbrev:
 • Nytt verktyg i lådan: projektplansguiden är här!
 • Öppna möten för ny sorts lokala nyheter
 • Tre beviljade projekt
 • Seminarieserie: Stad och land
 • Leader 20 år!

Nytt verktyg i lådan: projektplansguiden är här!

Ibland kan det kännas svårt att få ner sin idé på papper. Just därför har Skånes Ess tagit fram en projektplansguide att använda till hjälp för att beskriva vad som ska genomföras.
Läs mer

Öppna möten för ny sorts lokala nyheter

Projektet Reportrar i landsbygdens tjänst anordnar fem öppna möten i Kristianstad kommun med start nästa vecka.
 • Gamla stationshuset, Fjälkinge 18 oktober kl. 19
 • Tingshuset, Degeberga 19 oktober kl. 19
 • Medborgarhuset, Tollarp 20 oktober kl. 19
 • Brunnen, Arkelstorp 25 oktober kl. 19
 • Önnestad skola 26 oktober kl. 19
Läs mer

Tre nya beviljade projekt

Mötesplats Balsby

Projektgruppen ska rusta upp klubbstugan i Balsby för att skapa en mötesplats där olika samhällsgrupper kan träffas och utbyta erfarenheter i brytpunkten mellan stad och land.
Läs mer

Agnes gårdsmejeri

Ett projekt för att starta upp ett gårdsmejeri som ystar delikatessostar av mjölk från fjällkobesättning i Strönhult, utanför Lönsboda. Genom projektet ska nyfikenheten väckas och kunskaperna öka om både landsbygden och hantverket som mejerist.
Läs mer

Lill-Stinas café

Projektet syftar till att starta upp en caféverksamhet i Strönhult, utanför Lönsboda, på en gård intill populära Skåneleden. Caféets produkter ska så långt som möjligt vara av lokala råvaror och vara egenproducerade.
Läs mer

Seminarieserie: stad och land

Strukturbild för Skånes projekt Samspel stad och land i Det flerkärniga Skåne fokuserar på hur den fysiska planeringen kan förbättra möjligheterna för landsbygdsutveckling och stärka samspelet mellan stad och land. Under hösten startar en seminarieserie som består av sex tillfällen 2016-2017.
 • 27/10, Malmö, Koppling stad och land
 • 12/12, Tomelilla, Mobilitet och tillgänglighet
 • 25/1, Broby, Boende och livsmiljö
 • 9/3, Helsingborg, Näringsliv, kultur och turism
 • 26/4, Kristianstad, Resurser och makt
 • 8/6, Alnarp, Sammanknytande tema
Inbjudan & anmälan

Leader 20 år!

Leader har funnits i Sverige i 20 år. Det uppmärksammades på Landsbygdsnätverkets träff för leadergrupperna den 28-29 september.  Från då att leadermetoden introducerades enbart funnits i vissa delar av landet, har den spridit sig till att täcka en stor del av Sverige. Nuvarande programperiod 2014-2020 finns det 48 leaderområden med finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna.
Läs mer och se filmen
Nästa LAG-möte är den 19 oktober på Granada i Lönsboda!

Skånes Ess arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer. Leaderområdet omfattar Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.
 
Copyright © Skånes Ess

Vill du förändra din prenumeration?
Klicka för att ändra dina uppgifter eller avprenumerera
 


This email was sent to <<E-postadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Skånes Ess · Box 9084 · Kristianstad 291 09 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp