Copy
Ett nyhetsbrev från Skånes Ess
I detta nyhetsbrev:


Är du vår nästa projektledare?!

Inom Skånes Ess har vi en miljöplan som utgör en god vägledning för lokalt miljöarbete men för att katalysera processen mot en grönare ekonomi krävs riktade insatser. I Miljöplansprojektet finns beskrivet exempel på insatser och nu söker vi en projektledare som kan arbeta med detta.
Läs mer

Fisk på land

Integrerat lant- och vattenbruk är en ganska ny näring som i dagsläget verkar i tre olika system: industri, lantbruk och vattenbruk vilket kan medföra byråkratiska hinder. Projektet ska utreda förutsättningar för tillämpliga regelverk för ett integrerat lant- och vattenbruk så att näringen kan växa och skapa nya arbetstillfällen på landsbygden.
Läs mer

Spännande ungdomsprojekt igång

Skånes Ess ungdomscoach Ellen jobbar på flitigt. Sedan november har två ungdomsprojekt beviljats och två är snart klara för bedömning. Ytterligare tre ungdomsprojekt har avslutats.

- Det är lite surr om det och finns en nyfikenhet, berättar Ellen. Jag åker gärna ut och träffar folk för att berätta mer om Unga Ess, antingen det är ungdomar som har idéer eller vuxna som ofta kommer i kontakt med unga som bara vill veta mer.

Ett av de projekt som beviljats är Spel utan el- ett socialt projekt mot utanförskap. Här vill projektet dela med sig av den glädje och gemenskap som finns inom brädspelens fantastiska värld, genom att anordna brädspelens dag. Nyligen beviljat är också Projekt Hurdal, som handlar om att bredda bilden av vad man kan göra som ung med synnedsättning. Projektgruppen ska åka på studiebesök till ett rehabiliteringscenter i Norge för personer med synnedsättning och hämta inspiration till olika aktiviteter. Därefter anordnas en dag i Glimåkra fylld med aktiviteter som t.ex. OS-grenen goalball, fotboll, showdown, klättring, matlagning mm. - anpassat för personer med synnedsättning.
Läs mer

Projektträff för leaderprojekt med socialt fokus

Leader i Skåne bjuder in till en projektträff för er som driver, eller som funderar på att starta, ett leaderprojekt med socialt fokus och/eller inom Socialfonden.

Det här är ett tillfälle för olika projektgrupper att träffa varandra, knyta kontakter och utbyta idéer, tips och erfarenheter. Vi har också bjudit in aktörer som sitter på viktig information för sociala satsningar.

Vi sätter fokus på hur projekten kan leva vidare även efter projektets slut, för att skapa en framtidstro och en framtidsro.

När: 6 mars, 11.30-16.10
Var: Prima Prima, Torggatan 3, Sösdala
Anmälan: Senast 25 februari till julia.falkman@leadersydostraskane.se. Ange deltagare och eventuell specialkost. Glöm inte att skicka med dina frågor till Coompanion, ESF-rådet och Arbetsförmedlingen!

LAG:s lokala utvecklingsarbete

LAG:s uppdrag är att leda utvecklingen i leaderområdet utifrån den lokala utvecklingsstrategin. Nu har vi kommit ungefär halvvägs in i programperioden. LAG har en löpande uppföljning med avstämning ett par gånger per året. Något som uppmärksammas är bland annat den geografiska spridningen av beviljade projekt samt fördelning av projekt inom fonderna. Här eftersträvas en jämn fördelning men i nuläget råder vissa vita fläckar.

- Det känns viktigt att våra medel får bra spridning i regionen, säger Per-Anders Green, LAG-ledamot som ingår i arbetsgruppen. Det vi kan göra är att skapa bra förutsättningar för detta genom att informera och inspirera om det spelrum som finns. Goda projektidéer ska inte falla på att man inte haft vetskap om de möjligheter vi kan erbjuda.

Tillsammans med företrädare från områdets fyra kommuner ska nu lokala handlingsplaner för informationsspridning ta form och sjösättas.

Ytterligare en arbetsgrupp inom LAG kommer att undersöka långsiktiga effekter av projekten och framarbeta modeller för utvärdering av det lokala utvecklingsarbetet.

Projektstöd går att söka fram till mitten av 2020 och projekt kan drivas fram till 2022 i nuvarande programperiod. Verksamhetsledare Kerstin Hallenborg träffas gärna och diskuterar era projektidéer och finansieringsmöjligheter.
Kontakt
Hur förhåller man sig till Leader i Skåne från kommunens och länsstyrelsens sida? Hör tidigare kommunalråden Carina Zachau och Kerstin Persson samt Kristina Larsson från Länsstyrelsen Skåne berätta utifrån sina perspektiv om Leader.
Nästa LAG-möte är den 12 mars.

Skånes Ess arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer. Leaderområdet omfattar Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.
 
Copyright © Skånes Ess

Vill du förändra din prenumeration?
Klicka för att ändra dina uppgifter eller avprenumerera
 


This email was sent to <<E-postadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Skånes Ess · Box 9084 · Kristianstad 291 09 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp