Copy
Ett nyhetsbrev från Skånes Ess

Nyhetsbrev #2

Hej!

Här kommer ett fullspäckat nyhetsbrev.:
  • Den allra första Läget Landet-dagen börjar att ta form. Boka in den 31 maj och anmäl dig! (begränsat antal platser).
  • Äntligen paraplyprojekt! I ett förenklat förfarande kan du nu söka förstudier eller ungdomsprojekt. Unga Ess är tillbaka.
  • De snackar om innovation - vad är grejen? Tillsammans med Högskolan Kristianstad och innovationsarenan arrangerar vi ett seminarium den 28 maj
  • Nya beviljade projekt
  • Besök lokala utvecklingsprojekt som deltar i kampanjen Mitt Europa
  • Stämma den 18 april

Läget Landet?!

Läget Landet ska sätta fokus på den aktuella frågan kring balansen mellan stad och land. Genom ett årligen återkommande evenemang vill vi visa på det engagemang som boende och verksamma besitter och de synergier som kopplingen mellan stad och land kan ge. Det allra första evenemanget sker den 31 maj på Pappersbruket i Östanå på temat En balanserad ekonomisk tillväxt. På programmet finns redanPo Tidholm, Terese Bengard, Göran Adlén och humorgruppen Fåfäng. Missa inte det här!
Läs mer

Äntligen paraplyprojekt!

Våra paraplyprojekt innebär att det i ett förenklat ansökningsförfarande är möjligt att söka stöd för att driva förstudier eller ungdomsprojekt som delprojekt. Stödet är lite mindre än för ett vanligt leaderprojekt och det administrativa förfarandet förenklat.

Läs mer

Unga Ess är tillbaka

Unga Ess är för dig mellan 13-25 år som bor i Bromölla, Kristianstad, Osby eller Östra Göinge och vill göra något på din hemort för andra unga. Vill du veta mer? Kontakta Veronika Ekstrand, vår ungdomscoach på veronika@skanesess.se eller 070-365 99 50.  Unga Ess finns på Facebook (@ungaess) och lanserar inom kort webbplatsen www.ungaess.se.
 

En introduktion till innovation

Den 28 maj kl. 17.00-20.00 arrangerar vi tillsammans med innovationsarenan Högskolan Kristianstad/Krinova ett seminariet De snackar om innovation - vad är grejen? Det blir en genomgång av innovationsbegreppet, tekniker och verktyg, idégenerering samt konceptualisering.

Anmälan: Senast 24 maj till info@skanesess.se. Ange eventuell specialkost.
Plats: Högskolan Kristianstad, Elmetorpsvägen 15, 291 88 Kristianstad
Frågor: Ställs till Johanna Grundström, 0727-22 99 50 eller johanna@skanesess.se

Seminariet är ett samarrangemang mellan Skånes Ess och innovationsarenan Högskolan Kristianstad/Krinova och ingår i leaderprojektet Innovativa Ess. Seminariet ingår som en del i Skåne Innovation Week.

Nya beviljade projekt
Rädda Immeln

Arbetet med att Rädda Immeln går vidare. I olika projekt har insatser för vattenvård redan gjorts. I det här leaderprojektet fortsätter åtgärdsinventering och restaurering längs ytterligare en sträcka av Ekeshultsån.
Läs mer
Miljöplansprojektet

Skånes Ess lokala miljöplan utgör en god vägledning mot en grönare ekonomi, men för att katalysera processen krävs riktade insatser. Miljöplansprojektet ska omsätta den miljöplanen till verkliga initiativ och bidra till att de kommunala, regionala, nationella och globala miljömålen uppnås.
Läs mer

Besök lokala utvecklingsprojekt

Flera leaderprojekt deltar i kampanjen Mitt Europa 5-13 maj. I vårt område kan du besöka

Brunnen i Arkelstorp på Stora Söndagen, 6 maj kl. 12.00-16.00
Blåherremölla, 5 maj kl. 11.00-15.00 under Maglehemsdagen eller 10 maj kl. 10.00-12.00 på Gökottevandring
Sliperiet Gylsboda som har sin stora invigning 12 maj kl. 11.00-15.00. Invigningstal kl. 13.00 av Eva Martinson, konstnär och dotter till nobelpristagare Harry Martinson.

Mer info om dessa aktiviteter samt de närmare hundra andra som arrangeras i Sverige under kampanjen: eufonder.se/mitteuropa.

Stämma för Skånes Ess den 18 april

Medlem i Skånes Ess kallas och allmänheten välkomnas till föreningsstämma 2018, den 18 april kl 19.00 i Skepparslöv. Anmäl gärna deltagande till info@skanesess.se. Glöm inte att uppge eventuell specialkost!

Program för kvällen:

  • Stämmoförhandling
  • Projektet ”Sliperiet Gylsboda” presenteras av föreningen Sliperiet i Gylsboda som dessutom blir Skånes representant till Årets Hembygdsförening 2018!
  • Skånes Ess bjuder på lokal mat!
Nästa LAG-möte är den 22 maj

Skånes Ess arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer. Leaderområdet omfattar Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.
 
Copyright © Skånes Ess

Vill du förändra din prenumeration?
Klicka för att ändra dina uppgifter eller avprenumerera
 


This email was sent to <<E-postadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Skånes Ess · Box 9084 · Kristianstad 291 09 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp