Copy
Ett nyhetsbrev från Skånes Ess

Hej!

Nu nalkas helgerna men dessförinnan vill vi berätta om det här:
  • Nya projekt: Mötesplats Blåherremölla och Klubb Sonya - vägen in
  • Innovativa Ess - nu kör vi!
  • Länsstyrelsen söker naturaktiviteter
  • Region Skåne bjuder in till release

Vi har haft ett fantastiskt 2017 och ser med tillförsikt fram emot ett minst lika bra 2018. Ett stort TACK till alla ni som vi mött, tjatat på, skrattat, prövat idéer och ordvrängt med. Utan er - ingen lokal utveckling. Stort TACK också till LAG som håller riktningen framåt.

Personalen tar julledigt från 22 december och leaderkontoret öppnar igen den 8 januari.

Med detta önskar vi er en riktigt god jul och gott nytt år!

Kerstin, Johanna, Petter och Annika

Nya beviljade projekt

Mötesplats Blåherremölla

I projektet ska en byggnad vid den gamla vattenmöllan Blåherremölla anpassas med nytt kök och mer ändamålsenlig samlingslokal för att kunna öppna upp verksamheten för fler besökare och över längre säsong.
Läs mer

Klubb Sonya - vägen in

Syftet med Klubb Sonya är att få fler utlandsfödda flickor/kvinnor aktiva i det svenska föreningslivet och genom dem även nå deras mödrar. Delaktighet i föreningslivet ska motverka utanförskap.
Läs mer

Innovativa Ess - nu kör vi!

Våren 2018 startar Skånes Ess satsningen Innovativa Ess. Vi kommer snart att presentera datum för en tematisk seminarieserie med utgångspunkt i den lokala utvecklingsstrategins horisontella mål: hållbar utveckling, innovativ ansats, jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering, miljö och klimat samt tillgänglighet. Vi vill belysa begreppens betydelser, för det är inte självklart alla gånger och dessutom vill vi veta hur vi konkret kan arbeta med dem för att få resultat. I seminarieserien kommer också ett pass som behandlar utvärdering och hur det går att tänka kring den för att bäst arbeta effektivt och ta tillvara på erfarenheter.

Genom Innovativa Ess kommer det även att vara möjligt för dig som har en idé att träffa en projektcoach för att förädla idén, eller delta i skrivarverkstäder för att hitta just den där rätta formuleringen. En del idéer kan bättre utvecklas genom att nya perspektiv tillförs för kreativ höjd och innovation.

Innovativa Ess är ett LAG-ägt projekt som finansieras med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats och på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

 
Läs mer

Naturaktiviteter sökes!

Nu söker Länsstyrelsen Skåne aktiviteter som kan vara med i
Naturguidningar 2018!

Vilka aktiviteter kommer ni genomföra nästa år som kan vara med i vår Naturguidningsbroschyr?
Den tryckta broschyren täcker perioden 1 april – 31 oktober 2018. Vi kommer som vanligt presentera aktiviteter i våra skyddade områden och strövområden, i tätortsnära natur eller aktiviteter som rör hotade arter.

Vi välkomnar därför föreningar, organisationer, kommuner och företag som sysslar med aktiviteter i naturen att komma in med programpunkter.

Lämna in er information senast 18 februari 2018, broschyren går i tryck en månad senare. Det går även bra att lämna in programblad så väljer vi ut de programpunkter som passar in.

Vi vill ha;
Datum och tidpunkt, samlingsplats, arrangör, kontaktperson samt ev. föranmälan och avgift. Dessutom får ni gärna ge lite information om aktiviteten. Vi välkomnar även foton som vi kan använda i marknadsföring på vår webb och på Facebook.

Skicka information om era aktiviteter – eller hela programblad till Carina Zätterström,
carina.zatterstrom@lansstyrelsen.se.

Vi försöker ju se till att alla som vill vara med kan nås, så sprid gärna information om naturguidningsbroschyren och möjligheten att delta vidare.

Ha det gott i naturen!
Carina Zätterström
Naturinformatör, Länsstyrelsen Skåne

Se broschyr

Region Skåne bjuder in till release

TemaPM:et  Fokus landsbygd - samspelet mellan stad och land i Det flerkärniga Skåne handlar om den komplexitet som finns på landsbygden såväl som i staden och om den unika närhet dem emellan som finns i Skåne.I fokus står hur samhällsplaneringen kan stärka de potentialer som finns - i Skånes alla delar.
Tid: Den 22 januari. Kl. 13.00 - 16.00. Program kommer.
Plats: Studio, Nordenskiöldsgatan 24 i Malmö, cirka 5-10 minuters promenad från Malmö centralstation.
Anmälan: senast 15 januari via länk
Läs mer
Nästa LAG-möte är den 15 februari 2018.

Skånes Ess arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer. Leaderområdet omfattar Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.
 
Copyright © Skånes Ess

Vill du förändra din prenumeration?
Klicka för att ändra dina uppgifter eller avprenumerera
 


This email was sent to <<E-postadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Skånes Ess · Box 9084 · Kristianstad 291 09 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp