Copy
Ett nyhetsbrev från Skånes Ess

Nyhetsbrev #1 2017

Hej!

Tiden rusar som vanligt och vi är redan inne i mars. Vid lunchpromenaden kan man få sällskap av vårtjatiga talgoxar, ivriga hackspettar, yra citronfjärilar och små späda sippor. Inte fy skam precis!
Inne på kontoret pågår förberedelserna till årets stämma. Ett antal projektansökningar är i beredning inför LAG-mötet den 5 april och några ansökningar ligger inne med sikte på följande möte den 30 maj. Vi tar emot ansökningar om projektstöd till lokal utveckling löpande. Har du en projektidé kan du alltid kontakta någon av oss på kontoret. På vår webbplats finns också mer information om ramar för vilka projekt som kan få stöd och hur ansökningsprocessen går till.

I det här nyhetsbrevet:
  • Välkommen till årets stämma
  • LUS med nationellt och internationellt perspektiv på utveckling
  • Nytt projekt: MATupphandling 80/20
  • Här stärks lokaljournalistiken

Välkommen till årets stämma

Skånes Ess bjuder in till årsstämma den 27 april kl. 19.00 i Helgehallen, Skepparslöv. Stämmohandlingar publiceras på www.skanesess.se senast 14 dagar innan eller skickas på begäran.

Efter stämmoförhandlingarna berättar Lukas Ernryd om satsningen på lokalkorrar i leaderprojektet Reportrar i landsbygdens tjänst. Lukas är förutom projektledare känd som krönikör/reporter på Kristianstadsbladet.

Då vi bjuder på lättare förtäring får du gärna meddela om du kommer samt eventuell specialkost till info@skanesess.se.

LUS med ett nationellt och internationellt perspektiv på utveckling

Lokal utveckling Sverige (LUS) är en intresseförening för organisationer som arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Föreningen arbetar för att stärka och vidareutveckla leadermetoden och Skånes Ess är självklart medlem.

LUS är en resurs för att föra fram och driva frågor gällande leadermetoden i ett nationellt och internationellt perspektiv, påverka organisationer, myndigheter och beslutande organ, samt genom att öka kunskapsutbytet mellan leaderorganisationerna.

I februari skickade LUS ett ställningstagande till Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Näringsdepartementet, Tillväxtverket, ESF samt flera av Landsbygdsnätverkets medlemmar. Både LUS och kollegor runtom i EU har märkt av en skenande byråkrati i stödprogrammen. LUS medlemmar anser att systemet idag försvårar och hindrar utvecklingen av leadermetoden i hela landet för de lokala initiativen. Leadermetoden hade under föregående programperiod utmärkta resultat och LUS medlemmar vill fortsätta att bidra till detta.

Även internationellt ryter man ifrån om risker med alltför komplicerade processer som ett hinder för utveckling genom leadermetoden i Tartu-deklarationen. Den togs fram som en vision för Leader/CLLD fram till år 2027 under  ELARD:s konferens ”Renewing LEADER/CLLD for 2020+: Celebrating 25 years of LEADER in Europe!” som anordnades de 22-23 november 2016i Tartu, Estland. 140 delegater från 25 europeiska länder representerade cirka 2000 LAG (bland dem Skånes Ess), landsbygdsnätverk, förvaltningsmyndigheter och Europeiska kommissionen.

Nytt projekt: MATupphandling 80/20

För den enskilde livsmedelsproducenten är det en stor investering att genomgå en upphandlingsprocess. Krav och utfall är stora osäkerhetsmoment i förhållande till potentiell vinst. Syftet med projektet MATupphandling 80/20 är att lösa den utmaningen.
Projektägare: Krinova AB

Läs mer

Här stärks lokaljournalistiken

Lördagen den 21 januari arrangerade leaderprojektet Reportrar i landsbygdens tjänst en utbildning för sina nya lokalkorrespondenter. Det nygamla konceptet ska förstärka tidningens kontakt med byarna i Kristianstad kommun.
Läs mer
Nästa LAG-möte är den 5 april i Bromölla

Skånes Ess arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer. Leaderområdet omfattar Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.
 
Copyright © Skånes Ess

Vill du förändra din prenumeration?
Klicka för att ändra dina uppgifter eller avprenumerera
 


This email was sent to <<E-postadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Skånes Ess · Box 9084 · Kristianstad 291 09 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp