Copy
Nieuwsbrief 2, maart 2017
Bekijk deze mail in de browser

In deze nieuwsbrief:

Nieuwe fase: het ontwerpen van het nieuwe Museum kan beginnen!

Op 7 maart heeft het College besloten dat we met de start van het ontwerp van het nieuwe museum kunnen beginnen! Dat is een belangrijke mijlpaal in de bouw van het museum. Bureau XPEX gaat nu eerst samen met ons een voorlopig ontwerp maken en als dat goedgekeurd is, kan het definitieve ontwerp vorm krijgen. In het ontwerp worden de bevindingen uit het samenspraaktraject verwerkt, waartoe de Gemeenteraad op 31 oktober 2016 besloot.

Samenspraak

Met behulp van samenspraakbijeenkomsten is het basisconcept voor het nieuwe museum getoetst. Tussen november 2016 en januari 2017 is een aantal samenspraakinstrumenten ingezet. Inwoners zijn bevraagd op voorkeuren, smaken en thema’s voor exposities en er zijn met verschillende doelgroepen voorbeeld-expo’s ontworpen. De samenspraak richtte zich op de inwoners van Zoetermeer, (potentiële) bezoekers van het museum en op andere belanghebbenden, zoals fondsen, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarnaast zijn museumdeskundigen en stakeholders uit het land bevraagd over (de haalbaarheid van) het concept. Vragen die in het samenspraaktraject zijn gesteld waren onder andere: hoe kunnen we ervoor zorgen dat het Living Museum toonaangevend wordt voor het thema lifestyle en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het Living Museum een bijdrage levert aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad? Welke thema’s zijn kansrijk?
Ook is er
Burgerraadpleging onder 3.000 Zoetermeerders gedaan. Resultaat: binnen een week tijd 1624 respondenten. Eindproduct: een uitvoerig rapport met informatie en voorkeuren van inwoners, een voorkeurs-top vijftien met expo’s en meer dan 300 nieuwe ideeën.

Het verslag van het samenspraaktraject is verwerkt in de glossy
Living.

Het meest toegankelijke museum van Nederland

De ingang van het nieuwe museum komt aan het Stadhuisplein, dat vanaf april 2017 helemaal gerenoveerd wordt. Ook de RandstadRail-halte ‘Stadhuis’ onder het plein krijgt een metamorfose en wordt een aantrekkelijk en licht station dat makkelijk toegankelijk is. Het museum wordt daarmee niet alleen zeer goed bereikbaar, maar komt ook aan het gezelligste horecaplein van Zoetermeer.

Proeftuin

De tentoonstelling Terugblikken en Vooruitkijken in het Stadsmuseum Zoetermeer die dient als proeftuin en testomgeving voor het nieuwe museum wordt zeer goed ontvangen. Al meer dan 2100 mensen hebben de tentoonstelling bezocht. Afgaande op de eerste resultaten van het publieksonderzoek trekt het Stadsmuseum zeker niet alleen senioren. Ook de kinderen tot en met 12 jaar en de volwassenen van 31 tot en met 64 jaar zijn goed vertegenwoordigd, en de jongeren van 13 tot en met 18 jaar redelijk.

Veel bezoekers komen in gezinsverband met de kinderen of kleinkinderen. Volwassenen van 31 t/m 64 jaar en senioren komen ook vaak met een andere volwassene uit dezelfde leeftijdscategorie. Sommige mensen komen alleen, en enkele jongeren t/m 18 jaar bezochten het museum met een leeftijdsgenoot.

Maar liefst een derde van de bezoekers komt van buiten Zoetermeer. Het gaat hier niet alleen om mensen uit omringende gemeenten; een deel komt van elders in Zuid Holland of uit andere provincies.

Het museum wordt dus bezocht door mensen uit verschillende leeftijdsgroepen, afkomstig uit verschillende plaatsen. Dit vormt een basis die we met het nieuwe museum hopen uit te bouwen.

Delen
Tweeten
Versturen naar vriend
Copyright ©  2016 Stadsmuseum Zoetermeer, All rights reserved.

Contact 
Stadsmuseum Zoetermeer
Dorpsstraat 7, 2712 AB Zoetermeer
Tel: 079-3164735
info@stadsmuseumzoetermeer.nl
http://www.stadsmuseumzoetermeer.nl


Deze email niet meer ontvangen?
Inschrijving bewerken - Uitschrijven


This email was sent to <<E-mailadres:>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Museum De Voorde · Zuidwaarts 2 · Zoetermeer, 2711 HA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp