Copy
Ontmoetingsavond - Samen naar De Kring - We zoeken maatjes! - Sant'Egidio-bijeenkomst in A'dam - Aansluiten bij het gebed in Bergen op Zoom
View this email in your browser

Uitnodiging ontmoetingsavond

We nodigen u uit a.s. donderdag 16 februari om 18.00 uur bij elkaar te komen voor gebed in de traditie van Sant’Egidio en een broodmaaltijd met gesprek. Deze keer zal Leonard Baartmans vertellen over zijn ervaringen als vrijwillig begeleider van vluchtelingen hier in Roosendaal. We komen samen in onze zaal in Mariadal, Vincentiusstraat 7. Vanaf 17.30 uur staat de deur open.

De ontmoetingsavond is de plaats waar we maandelijks ervaringen en ontwikkelingen met elkaar delen. Ook belangstellenden zijn van harte welkom. De maaltijd is gratis, uw bijdrage geeft u door deel te nemen aan het gesprek en het gebed.
  
17.30 uur           Ontvangst
18.00 uur           Gebedsviering
18.30 uur           Soep- + broodmaaltijd
rond 19.30 uur   Afsluiting

Als u aan de maaltijd wilt deelnemen, vragen wij om u uiterlijk woensdag 15 februari op te geven bij: miekestroop@dediaconalestad.nl - 06 12 51 62 06

Samen naar De Kring 

Als voorjaarsactiviteit heeft de coördinator van het maatjesproject alle senioren en maatjes uitgenodigd om op vrijdag 3 maart om 11 uur naar De Kring te komen. Ze zijn uitgenodigd voor de voorstelling ‘Drie Maal Plankenkoorts. Op de koffie of thee bij DMP.’
Drie Maal Plankenkoorts zorgt voor een theatrale verrassing in gemoedelijke sfeer op klaarlichte dag. Samen met stadarchivaris Joss Hopstaken, vocalisten Ymke Spekman en Perry Buijel en voormalig stadsdichter René Spruijt belicht Drie Maal Plankenkoorts het thema 'kiezen of delen'. Men kijkt en luistert naar de verhalen, muziek, historische beelden en verrassende improvisaties. Natuurlijk krijgt men een kopje koffie of thee én iets lekkers.

We zoeken maatjes!

Bent u sociaal en betrokken en wilt u er zijn voor ouderen die het moeilijk hebben? Dan kunt u maatje worden. Door mensen regelmatig te bezoeken bouwt u een vertrouwensrelatie op en een vriendschapsband.
U maakt een praatje, gaat een keer wandelen en doet samen boodschappen of u speelt een spelletje. Dat is per situatie anders, maar aandacht voor de ouderen is het belangrijkste.
Omdat steeds meer mensen in een isolement raken zijn er steeds meer maatjes nodig.
Wij zijn er om te 'dienen' en dat betekent dat wij er voor anderen willen zijn. Als u zich hierin kunt vinden, dan willen we graag kennis met u maken. U kunt bellen voor een afspraak naar: Mieke Stroop, coördinator maatjesproject tel. 06-12516206. E-mail: miekestroop@dediaconalestad.nl Voor meer informatie: maatjesproject

Sant'Egidio-bijeenkomst in Amsterdam 

De Sant'Egidio gemeenschap heeft intussen op meerdere plaatsen in Nederland kleine gemeenschappen. Amsterdam is de grootste, maar ook Apeldoorn heeft al een lange geschiedenis. In december 2017 kwam een van de oprichters van de beweging Andrea Riccardi naar Amsterdam voor een ontmoeting met de gemeenschap in Nederland. Hij gaf hen een icoon van Abraham die drie vreemdelingen ontvangt.

Voor een impressie van deze ontmoeting ga naar de website: een impressie.

Aansluiten bij het gebed in Bergen op Zoom

Een kleine groep betrokken mensen is op initiatief van vicaris/pastoor Paul Verbeek een jaar geleden gestart met het Sant’Egidiogebed in de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. Elke eerste woensdag van de maand komt men om 20.00 uur samen voor het gebed. Daarnaast wil men zich inzetten voor de hulpbehoevende naasten, zoals bijvoorbeeld ouderen en dak- en thuislozen. Aansluitend is er ontmoeting in het Cantatorium van de kerk. Ze gaan met elkaar in gesprek en laten ideeën groeien voor dit nieuwe jaar. De volgende bijeenkomst is niet op woensdag 1 maart - aswoensdag - maar op woensdag 8 maart.
Ons mailadres is: info@dediaconalestad.nl
Website: dediaconalestad.nl

U kunt het werk van De Diaconale Stad steunen door mee te werken aan één van de activiteiten. Ook een financiële bijdrage is welkom. U kunt uw gift overmaken op: NL36 RABO 0147 9828 98 t.n.v. RK parochie Sint Norbertus met vermelding van: 'ten gunste van De Diaconale Stad Roosendaal'.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gemeenschap van Sant'Egidio Roosendaal · Kade 23 · Roosendaal, Nb 4703 GA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp