Copy
Vredeswandeling - Andere kerst - Ontmoetingsavonden - Speel- Leerhuis
View this email in your browser

Vrede en alle goeds voor 2019 

Namens de gemeenschap Roosendaal
danken wij u voor de vriendschap
en wensen wij u Vrede en alle goeds voor dit nieuwe jaar.
PAX ET BONUM

Een andere Kerst geslaagd

De gasten hadden een aangename middag in een mooi aangekleed ‘restaurant’. Het eten was heerlijk. Met het zingen van kerstliederen werd enthousiast meegedaan en er werd aandachtig geluisterd naar een kerstverhaal. Niemand kwam iets te kort. Lees meer >>>

Vredeswandeling roept reacties op!

Een selfieEvenals vorig jaar hield de Gemeenschap op 1 januari een vredeswandeling om aandacht te vragen voor de vrede in de wereld. Het was geen demonstratie tegen oorlogen, maar een vraag om meer aandacht te besteden aan het bewerken van vrede tussen mensen en volkeren. Lees meer >>>

We nodigen u uit voor de ontmoetingsavond a.s. donderdag 17 januari

We nodigen u uit op donderdag 17 januari aan te sluiten bij een of meer onderdelen van de avond:
18.00 uur Gebed in de traditie van Sant’Egidio.
18.30 uur Soep en broodmaaltijd met gesprek. 
Het adres is: Onze Lieve Vrouwekerk, Kade 23. Rechts van de kerk is de ingang en parkeergelegenheid voor fiets en enkele auto's. Buiten het kerkterrein is er alleen betaald parkeren.
Ook belangstellenden zijn van harte welkom. De maaltijd is gratis, uw bijdrage geeft u door deel te nemen aan het gesprek en het gebed.
Als u aan de maaltijd wilt deelnemen, vragen wij u uiterlijk woensdag op te geven bij: mieke.stroop@santegidio.nl - 06 12 51 62 06

Data ontmoetingsavond in 2019

 • donderdag 17 januari 18.00 uur
 • donderdag 21 februari 18.00 uur
 • donderdag 21 maart 18.00 uur
 • donderdag 18 april: Witte donderdag. Alleen broodmaaltijd in de Josephkerk en aansluitend viering om 19.00 uur
 • donderdag 16 mei 18.00 uur
 • donderdag 20 juni 18.00 uur
 • de ontmoetingsavonden in juli en augustus vervallen vanwege de zomervakantie. 
 • donderdag 19 september 18.00 uur
 • donderdag 17 oktober 18.00 uur
 • donderdag 21 november 18.00 uur
 • donderdag 19 december 18.00 uur

Speel- Leerhuis overgedragen aan Boost

Woensdag 19 december was Sant'Egidio voor het laatst verantwoordelijk voor het programma van het Speel- Leerhuis. Na meer dan vijf jaar gaat deze activiteit in het Huis van de Westrand veranderen. Lees meer >>>

Aansluiten bij het gebed in Bergen op Zoom

Een kleine groep betrokken mensen is op initiatief van vicaris/pastoor Paul Verbeek een jaar geleden gestart met het Sant’Egidiogebed in de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. Elke eerste woensdag van de maand komt men om 20.00 uur samen voor het gebed. Daarnaast wil men zich inzetten voor de hulpbehoevende naasten, zoals bijvoorbeeld ouderen en dak- en thuislozen. Aansluitend is er ontmoeting in het Cantatorium van de kerk. Ze gaan met elkaar in gesprek en laten ideeën groeien voor dit jaar. De volgende bijeenkomst is op 6 februari om 20 uur.
U kunt het werk van de Gemeenschap Sant-Egidio Roosendaal steunen door mee te werken aan één van de activiteiten. Ook een financiële bijdrage is welkom. U kunt uw gift overmaken op: NL36 RABO 0147 9828 98 t.n.v. RK parochie Sint Norbertus met vermelding van: 'ten gunste van Gemeenschap Sant'Egidio Roosendaal'.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gemeenschap van Sant'Egidio Roosendaal · Kade 23 · Roosendaal, Nb 4703 GA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp