Copy
Ontmoetingsavond 15 december - Collecte en informatie over Malawi - Al drie jaar Speel- Leerhuis in West
View this email in your browser

Uitnodiging ontmoetingsavond

We nodigen u uit op donderdag 15 december om 18.00 uur bij elkaar te komen voor gebed in de traditie van Sant’Egidio en een broodmaaltijd met gesprek. Vanaf a.s. donderdag beginnen we eerst met gebed om daarna met elkaar te eten en ervaringen uit te wisselen. We komen samen in onze zaal in Mariadal, Vincentiusstraat 7. Vanaf 17.30 uur staat de deur open.

De ontmoetingsavond is de plaats waar we maandelijks ervaringen en ontwikkelingen met elkaar delen. Ook belangstellenden zijn van harte welkom. De maaltijd is gratis, uw bijdrage geeft u door deel te nemen aan het gesprek en het gebed. Voortaan beginnen we met de maaltijd.
  
17.30 uur           Ontvangst
17.55 uur           Woord van welkom
18.00 uur           Gebedsviering
18.30 uur           Soep- + broodmaaltijd
rond 19.30 uur   Afsluiting

Als u aan de maaltijd wilt deelnemen, vragen wij u uiterlijk woensdag 14 december op te geven bij: miekestroop@dediaconalestad.nl - 06 12 51 62 06

Collecte en informatie over Malawi

Zondag 11 december gaven Lilian van Elteren en Henk van der Westen informatie over de gezondheidsprojecten in Malawi. In Malawi zijn liefst 10% van de 16 miljoen inwoners besmet met het HIV-virus. Twee dochters van Lilian werden zo door de nood geraakt, dat zij een eigen project hebben opgezet. De Sant'Egidio gemeenschap aldaar is - gesteund door de wereldwijde gemeenschap - in de hoofdstad Lilongwe met meerdere projecten actief.

Meer informatie zie: adventsactie.nl

Al drie jaar Speel- Leerhuis in West

Op 15 november 2013 begonnen we met het Speel- Leerhuis in Roosendaal West. In het Huis van de Westrand zijn sindsdien elke woensdagmiddag (behalve schoolvakanties) basisschoolkinderen welkom van 13.30 - 15.30 uur. Intussen maken daar 35 of meer kinderen gebruik van. De groep is daarom gesplitst in onderbouw en bovenbouw. Beide groepen hebben een eigen ruimte. Uitbreiding van kinderen betekent ook dat we uitbreiding zoeken voor de groep begeleiders. Wilt u meewerken om kinderen goede kansen te geven? Van harte uitgenodigd om eens langs te komen. 
Ons mailadres is: info@dediaconalestad.nl
Website: dediaconalestad.nl

U kunt het werk van De Diaconale Stad steunen door mee te werken aan één van de activiteiten. Ook een financiële bijdrage is welkom. U kunt uw gift overmaken op: NL36 RABO 0147 9828 98 t.n.v. RK parochie Sint Norbertus met vermelding van: 'ten gunste van De Diaconale Stad Roosendaal'.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gemeenschap van Sant'Egidio Roosendaal · Kade 23 · Roosendaal, Nb 4703 GA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp