Copy
Levendige Hartstocht - Ontmoetingsavond 20 april - Kinderen Speel- Leerhuis actief voor veiligheid wijk - Informatieavond: van Diaconale Stad naar Sant'Egidio Roosendaal
View this email in your browser

Levendige Hartstocht


Vrijdag 7 april was het in de namiddag druk op het Tongerloplein. Sporters die een mooie prestatie hadden geleverd, werden in De Kring in het zonnetje gezet. En buiten waren meerdere christelijke groeperingen en het Norbertuscollege doende te laten zien wat zij doen en welke hartstocht daarachter steekt. Met muziek van meerdere koren en ensembles op de achtergrond kon iedereen in standjes kennismaken met de plaatselijke kerkelijke gemeenschappen, het Leger des Heils, HIP (Hulp in Praktijk), Access, enz. Evenals vorig jaar was ook De Diaconale Stad weer aanwezig. Naast belangstellenden was het een prima moment om de onderlinge contacten te verstevigen.

Uitnodiging ontmoetingsavond

We nodigen u uit op donderdag 20 april om 18.00 uur bij elkaar te komen voor gebed in de traditie van Sant’Egidio en een broodmaaltijd met gesprek. We komen samen in onze zaal in Mariadal, Vincentiusstraat 7. Vanaf 17.30 uur staat de deur open.

De ontmoetingsavond is de plaats waar we maandelijks ervaringen en ontwikkelingen met elkaar delen. Ook belangstellenden zijn van harte welkom. De maaltijd is gratis, uw bijdrage geeft u door deel te nemen aan het gesprek en het gebed. Voortaan beginnen we met de maaltijd.
  
17.30 uur           Ontvangst
18.00 uur           Gebedsviering
18.30 uur           Soep- + broodmaaltijd
rond 19.30 uur   Afsluiting

Als u aan de maaltijd wilt deelnemen, vragen wij u uiterlijk woensdag 19 april op te geven bij: miekestroop@dediaconalestad.nl 
- 06 12 51 62 06

Kinderen Speel- Leerhuis actief voor veilige wijk

De coördinator van het buurtpreventieteam Westrand Zuidwest vroeg laatst of de kinderen waarschuwingsborden konden ontwerpen om de dertig-kilometer-zone in de wijk onder de aandacht te brengen. Zogezegd, zo gedaan. Er werden meerdere borden ontworpen en geschilderd. De buurtpreventie hing ze op belangrijke plaatsen in de wijk op. En de gemeente verfde nog eens extra ‘30 km’ op de straat. Met spectaculaire remproeven vroegen de kinderen aandacht voor hun veiligheid. Ook wethouder van Poppel was erbij. Tot slot gaven wijkagenten nog een demonstratie hoe zij de fiets gebruikten bij arrestaties. 

Informatieavond: van Diaconale Stad naar Sant’Egidio Roosendaal

De Diaconale Stad Roosendaal gaf een presentatie inzake het voornemen toe te treden tot de gemeenschap van Sant’Egidio. Dit gebeurde op 23 maart voor zo’n 25 belangstellenden in de ruimte van De Diaconale stad in Mariadal aan de Vincentiusstraat. De avond werd geopend door Henk van der Westen, lid van de stuurgroep en medeverantwoordelijk voor PR. Vervolgens gaf Cas van Beek, ook lid van de stuurgroep, een uiteenzetting over het ontstaan en de geschiedenis van De Diaconale Stad. Dirk van der Goten vertelde over ontstaan en groei van de Sant’Egidiobeweging in Antwerpen en wereldwijd. Het gaf een goed beeld van de werkwijze en achtergrond van de activiteiten zoals die ook in Roosendaal plaatsvinden. Lees meer 

Aansluiten bij het gebed in Bergen op Zoom

Een kleine groep betrokken mensen is op initiatief van vicaris/pastoor Paul Verbeek een jaar geleden gestart met het Sant’Egidiogebed in de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. Elke eerste woensdag van de maand komt men om 20.00 uur samen voor het gebed. Daarnaast wil men zich inzetten voor de hulpbehoevende naasten, zoals bijvoorbeeld ouderen en dak- en thuislozen. Aansluitend is er ontmoeting in het Cantatorium van de kerk. Ze gaan met elkaar in gesprek en laten ideeën groeien voor dit nieuwe jaar. De volgende bijeenkomst is op 3 mei om 20 uur.
Ons mailadres is: info@dediaconalestad.nl
Website: dediaconalestad.nl

U kunt het werk van De Diaconale Stad steunen door mee te werken aan één van de activiteiten. Ook een financiële bijdrage is welkom. U kunt uw gift overmaken op: NL36 RABO 0147 9828 98 t.n.v. RK parochie Sint Norbertus met vermelding van: 'ten gunste van De Diaconale Stad Roosendaal'.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gemeenschap van Sant'Egidio Roosendaal · Kade 23 · Roosendaal, Nb 4703 GA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp