Copy
View this email in your browser


Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin
Plus d'informations / Meer nieuws: www.olyfran.org
Nieuwsbrief 2016-2017 / 13 - 13.02.2017


 
Inschrijvingen (een dikke proficiat!) en voorbereidselen

De 30ste editie kent een recordaantal deelnemers! Niet alleen bleven de traditionele categorieën ongeveer gelijk (een klein verlies voor JUNIOR en Handel), maar CADET werd onmiddellijk een groot succes. Dus een dikke proficiat aan iedereen die zich inzette om deelname aan olyfran te promoten en zo het vak Frans te ondersteunen!

Hierna de aantallen ingeschreven deelnemers (tussen haken de aantallen van vorig jaar):

 
  • MAX-ASO:     2964     (2856)
  • MAX-HAN      494        (538)
  • MAX-BSO      178        (214)
  • MAX-TKSO:   637        (601)
  • JUNIOR:        2693      (2808)
  • CADET:          3867        (---)

    TOTAAL:     10.833     (7017)

Ter vergelijking: tot hiertoe was het recordjaar 2014 met 7861 inschrijvingen.

De inschrijvingen werden afgesloten op 5 februari om 24u. Opnieuw waren er spijtig genoeg een tiental scholen die te laat kwamen … maar eens de deadline voorbij schiet een hele procedure in gang om alles tijdig gereed te krijgen voor de startronde (= selectieproeven). Zie aan het einde van deze nieuwsbrief.


Controle van de inschrijvingen

U kreeg begin februari al een mail om uw aantal ingeschrevenen te controleren. Maar u kunt ook zelf alle inschrijvingen controleren via de inschrijfpagina.

Ondertussen worden ook de filmtickets voor wie meer dan twintig deelnemers registreerde verzonden op de privé adressen van de PC’s.


Controle van de verzending van de vraagpakketten

De vraagpakketten worden maandag 13 en dinsdag 14 februari aan de post toevertrouwd. Ze worden naar uw school verzonden ter attentie van de PC. Controleer bij ontvangst ONMIDDELLIJK of u kreeg wat u op basis van uw inschrijvingen moest ontvangen. Indien u een probleem vaststelt, contacteer dan ONMIDDELLIJK het olyfran-secretariaat: 011 26 86 55.

Indien u op maandag 20 februari nog niets ontving, informeer dan bij uw schoolsecretariaat. Heeft u ’s anderendaags (na de postbedeling) nog altijd niets ontvangen, contacteer dan het olyfransecretariaat zodat een oplossing kan gezocht worden.

De latjes voor CADET worden verzonden op vrijdag 17 februari.


MAX en JUNIOR

Ook u vindt via de inschrijfpagina de ppt met uitleg die u eventueel kunt aanpassen voor uw school en die u kunt gebruiken om uitleg te geven aan uw deelnemers.

Ons werk na afsluiting van de inschrijvingen …

Hierna een korte samenvatting:

controle van de inschrijvingslijsten op eigenaardigheden, verwijdering van minder dan vier inschrijvingen per categorie, doorsturen van de aantallen per categorie voor het drukken van de vragenboekjes en van de antwoordformulieren, inladen van het CADET-bestand in het computerprogramma voor de startronde, bijdrukken van latjes, gereedmaken van kladformulieren en van de begeleidende brief, gereedmaken van omslagen en dozen voor verzendingen, gereedmaken van adresklevers, ronseling van instekers (vrijwilligers) voor het gereedmaken van de vragenpakketten, als het drukwerk gereed is pakjes maken van tien stuks, vervolgens de pakketten van alle scholen gereedmaken voor verzending, hun verzending, uittesten van het programma voor Cadet, uitbreiden van de vragenbank voor Cadet, parametrage van de startronde voor Cadet, verzending van de latjes voor Cadet …


Met vriendelijke olyfran-groeten

Het Interculturalis - Olyfran-Vlaanderen - DiWeF Team
Copyright © 2017 - Interculturalis vzw

Our mailing address is:
olyfranvl@olyfran.org

You can unsubscribe from this list