Copy
View this email in your browser


Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin
Plus d'informations / Meer nieuws: www.olyfran.org
Nieuwsbrief 2016-2017 / 19 - 14.03.2017


1. MAX en JUNIOR: Verbetering

Alle regelmatige formulieren zijn ondertussen verbeterd. Elke PC kan dus met zijn gebruikersnaam en paswoord op de gekende inschrijfpagina van OLYFRAN de resultaten van zijn deelnemers raadplegen.

PC’s met een finalist-toplaureaat ontvangen nog in de loop van deze week (dus vóór 18 maart) de nodige documenten (per e-mail) en worden met aandrang verzocht alles correct ingevuld onmiddellijk terug te sturen naar olyfranvl@olyfran.org. Het betreft voor iedere finalist:

•    oproep met aanduiding van het uur 
•    herbevestiging van het taalregime
•    uitnodiging voor de proclamatie-prijsuitreiking
•    document "aanvaarding van een reis of verblijf"

Voor alle duidelijkheid nog even herhalen dat er voor de Tweetalige toplaureaten GEEN mondelinge finaleronde voorzien is. Uiteraard worden zij wel uitgenodigd op de proclamatie-prijsuitreiking en verwachten wij dat ook zij ons de gevraagde documenten volledig en leesbaar ingevuld onmiddellijk terugbezorgen op hetzelfde mailadres.

2. You Tube

Momenteel staan niet minder dan dertien filmpjes op You Tube. Al meer dan 5500 kijkers werden geregistreerd. Zelfs vanuit Nederland is deelname aangekondigd!

3. CADET - Finaleronde

De resultaten van deze leeftijdscategorie zijn al twee weken beschikbaar (inloggen zoals hierboven aangegeven). Zoals eerder aangekondigd mogen voor deze eerste editie alle ingeschrevenen opnieuw deelnemen aan de finaleronde.
  • Ze gebruiken dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord als voor de startronde.
  • Hun finaleronde zal openstaan van 8u30 tot 16u.
  • De score (= het aantal juiste antwoorden) en de gebruikte tijd zal afzonderlijk meegedeeld worden.
  • Na afloop zullen de deelnemers die voor een prijs geloot werden, per mail via hun PC verwittigd worden.
  • De gebruikte vragenbank is dezelfde, maar vijf vragen zullen betrekking hebben op “Franskunde”. Men kan vanaf nu al oefenen.
4. Schoolprijzen

Zoals in het verleden zullen ook dit jaar een vijftigtal schoolprijzen bij loting toegekend worden: 
  • Tien pakketten didactisch materiaal in ontvangst te nemen op de proclamatie. 
  • Eén klas krijgt een daguitstap naar Pairi Daiza.
  • Twee klassen mogen gratis naar een Franstalige film uit het aanbod van Cinéperles.
Voor deze drie prijzen wordt een uitnodiging voor de proclamatie per mail opgestuurd.
  • Twintig abonnementen van één jaar op “Le Français dans le Monde”, het tijdschrift van de Fédération Internationale des Professeurs de Français
  • Twintig abonnementen op “Profff”, het tijdschrift van de Belgische Vereniging van Leraren Frans.
Voor de abonnementen hoeven de gelukkigen niets te doen. Zij worden verwittigd en Olyfran bezorgt hun gegevens aan de respectieve abonnementendienst.

5. Tournoi Mondial de Français par Internet

De veertiende editie van de internationale wedstrijd Frans (Tournoi Mondial de Français par Internet georganiseerd door “Les Olympiades du français et de la Francophonie”) die voortgekomen is uit de Vlaamse Olympiade van het Frans (OLYFRAN) loopt momenteel. Ga zeker eens kijken op www.olyfran.org  >  Dernières Nouvelles - Tournois. 


Olyfran wenst alle deelnemers een succesvolle en motiverende finaleronde!


 

Met vriendelijke olyfran-groeten

Het Interculturalis - Olyfran-Vlaanderen - DiWeF Team
 
Copyright © 2017 - Interculturalis vzw

Our mailing address is:
olyfranvl@olyfran.org

You can unsubscribe from this list