Copy
View this email in your browser


Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin
Plus d'informations / Meer nieuws: www.olyfran.org
Nieuwsbrief 2016-2017 / 9 - 12.01.2017

 
Deze nieuwsbrief richt zich zeer in het bijzonder tot de collega’s die willen deelnemen in de nieuwe leeftijdscategorie CADET (1ste graad).

Lees eerst de informatie op www.olyfran.org > Olyfran-Vlaanderen > Olyfran-30

Olyfran-CADET bestaat uit twee ronden: de startronde (22.02) en de finaleronde (19.04) telkens tussen 9 en 16u in de eigen school en volledig via INTERNET (er worden dus geen testpakketten op papier opgestuurd). 

Alle deelnemers van een school moeten niet in dezelfde tijdsspanne deelnemen. Enige beperking: toegestane tijd: max. 1 uur en dit tussen 9 en 16u.

Wie mag deelnemen?

Aan de startronde:

Alle leerlingen van de eerste graad die vóór 5 februari om 24u correct ingeschreven zijn door hun plaatselijke coördinator.

Aan de finaleronde:

Enkel wie ingeschreven was voor de startronde, wat ook zijn/haar resultaat was.

Hoe leerlingen inschrijven?

Eén collega treedt op als plaatselijke coördinator (PC) Hij/Zij verzamelt alle inschrijvingen en registreert ze. De PC van de CADET-categorie kan dezelfde zijn als die van JUNIOR en/of MAX.

Deze collega registreert zich eerst als PC (zie boven vermelde link). Hiertoe heeft hij/zij het stamnummer van de school bij het departement onderwijs nodig. Dit nummer bestaat uit zes cijfers of vijf (in dit laatste geval een 0 in het begin toevoegen).

Om promotie te voeren kan op de inschrijfsite bijkomend gratis promomateriaal besteld worden, dit uiteraard voor zover de voorraad strekt.

Deelnameprijs per leerling: 2€, bij inschrijving onmiddellijk over te schrijven op BE51 0013 0730 7897 van Interculturalis vzw te 3590 Diepenbeek met vermelding van het hierboven genoemde stamnummer van uw school.

LET OP! De inschrijvingen worden definitief afgesloten op zondag 5 februari om 24u.

Prijzen en proclamatie

Olyfran-Cadet is geen echte wedstrijd, maar een initiatief om de Vlaamse jongeren aan te moedigen om zo goed mogelijk Frans te leren. Want kennis van Frans is nuttig voor een goede job later, om zijn horizon te verruimen, om op reis te gaan in een Franstalig land, om te corresponderen met een Franstalige pen/-chatvriend(in) … Daarenboven is Olyfran-Cadet een unieke en vrijblijvende kans om kennis te maken met een specifieke toetsvorm, m.n. multiple choice.

Er is geen formele proclamatie zoals voor JUNIOR en MAX. Er wordt geen individueel klassement opgemaakt. De resultaten van de eigen leerlingen zullen wel op de inschrijfsite beschikbaar gesteld worden. Wel zijn er beloningen voor PC’s, deelnemers en scholen. Zie de link hierboven onder “Prijzen”.

Inhoud

Elke ronde omvat vijftig schriftelijke meerkeuzevragen met elk vijf afleiders. Deze vragen handelen over de leerstof van de 1ste graad. De startronde behandelt enkel ERK-A1. De finaleronde bevat 40 vragen van ERK-A1, 5 van ERK-A2 en 5 vragen “Franskunde” (algemene kennis van Frankrijk en de Francofone wereld: aardrijkskunde, geschiedenis, toerisme, actualiteit, gewoonten, gebruiken, … )

Oefenen

Men kan nu al oefenen op “concours.olyfran.org”. Een omstandige toelichting vindt u in een ppt op bovengenoemde site op Olyfran-30 > Cadet > Oefenen. Let wel op! Daar worden ‘at random’ alle beschikbare testvragen voorgelegd, dus zowel de A1- als de A2- als de Franskunde-vragen.

Om te oefenen geeft men zijn eigen mailadres in en ontvangt men vervolgens een wachtwoord. Deze beide dienen enkel om te oefenen.

Deelnemen aan een van beide ronden

Elke PC zal na afsluiting van de inschrijvingen voor elk van zijn ingeschreven deelnemers een specifiek mailadres ontvangen in volgende format Voornaam.Familienaam@Cadet2017.be en een bijhorend wachtwoord. Enkel deze beide mogen gebruikt worden om deel te nemen aan de startronde en aan de finaleronde.

De lijst met deze gegevens wordt gepubliceerd op de inschrijfsite. Elke PC van CADET wordt per mail verwittigd wanneer deze lijst beschikbaar staat.Met vriendelijke olyfran-groeten,

Het Interculturalis - Olyfran-Vlaanderen - DiWeF Team
Copyright © 2017 - Interculturalis vzw

Our mailing address is:
olyfranvl@olyfran.org

You can unsubscribe from this list