Copy
View this email in your browser


Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin
Plus d'informations / Meer nieuws: www.olyfran.org
Nieuwsbrief 2016-2017 / 21 - 30.03.2017

 
 
Deze nieuwsbrief bevat de LAATSTE informatie voor de finaleronde van de leeftijdscategorie CADET
 
 • Er hoeft niet opnieuw 2€ inschrijvingsgeld betaald te worden.
   
 • ALLE ingeschrevenen mogen deelnemen aan de finaleronde.
   
 • De finaleronde start op woensdag 19 april 2017 om 8u30 en eindigt om 16u. Binnen die tijdsspanne kiest u vrij één uur werktijd om uw deelnemers hun proef te laten afwerken.
   
 • Ook de finaleronde loopt op concours.olyfran.org.
   
 • De inhoud van de finaleronde komt voor 90% uit dezelfde vragenbank als bij de startronde het geval was. Wel zullen vijf van de vijftig vragen betrekking hebben op Franskunde, d.i. kennis van de Franse dagdagelijkse cultuur, geschiedenis, maatschappelijk leven...
   
 • U vindt de lijst met gebruikersnamen en wachtwoorden op de gekende inschrijfsite. Absoluut gaan kijken, want enkele wachtwoorden die problemen gaven in de startronde werden vervangen. De PC’s (plaatselijke coördinatoren) van deze leerlingen werden al enige tijd geleden per mail verwittigd!
   
 • Om uw deelnemers nog eens te tonen hoe alles loopt, kunt u de ppt gebruiken die u vindt door als PC voor CADET in te loggen en de volgende PPT te openen Afdeling CADET - Voor informatie over het verloop van de competitie - concours, klik hier. 
   
 • Er wordt geen score meer berekend die het aantal juiste antwoorden en de gebruikte tijd integreert. De deelnemers zien AFZONDERLIJK hun score (= het aantal correct opgeloste vragen) en de gebruikte tijd.
   
 • ZEER BELANGRIJK!!! De deelnemers moeten afsluiten volgens de richtlijnen! Anders kunnen ze geen score krijgen. Vraag daar echt aandacht voor! Dit gebeurde bij enkele klassen … Best eens gaan kijken in de oefenmogelijkheid die momenteel openstaat.
 

Met vriendelijke olyfran-groeten

Het Interculturalis - Olyfran-Vlaanderen - DiWeF Team
 
Copyright © 2017 - Interculturalis vzw

Our mailing address is:
olyfranvl@olyfran.org

You can unsubscribe from this list