Copy
Nieuwsbrief Netwerk Gewoon Samen | juli 2017
Bekijk deze mail in je browser.
Beste lezer,

Halverwege ons tweede projectjaar nemen we je graag weer mee in wat we doen en in wat voor mooie dingen we meemaken bij Netwerk Gewoon Samen. Zo verraste een hulpvrager zijn vrijwilligers - en ook ons - met een zelfgemaakt schilderij en gedicht, hebben we sinds kort versterking op kantoor en groeit het aantal jongeren dat zich inzet. Genoeg moois om te delen dus.

Voor veel mensen breekt binnenkort de vakantietijd aan. Ook wij gaan er om beurten even tussenuit, maar Gewoon Samen blijft de hele zomer bereikbaar.
Of je nu vakantie hebt of niet, we wensen jullie in elk geval allemaal een heel goede zomer!
 
Hartelijke groet,
Janien van Wingerden en Marion Deelen
 

Matches
Via Gewoon Samen doen allerlei jongeren allerlei verschillende dingen, zowel groepsgewijs als individueel. Hiervan willen we graag weer wat voorbeelden geven:

Schuurtje slopen
Een dame met lichamelijke beperkingen had een schuurtje in haar tuin waar zij meer last dan profijt van had. Deze is door twee jongeren verwijderd. Met beleid - want slopen is ook een vak!
Jonge vrouw uit Syrië
Een aantal weken geleden kregen we een aanmelding binnen van een 19-jarig meisje. Zij wilde graag vrijwilligerswerk doen. Tijdens het eerste gesprek bleek al dat zij erg gemotiveerd is. Ze komt uit Syrië, woont nu acht maanden in Nederland, spreekt al behoorlijk goed Nederlands en wil graag ervaring opdoen in de omgang met mensen in Nederland. Zij studeerde geneeskunde in Syrië en wil dit straks graag voortzetten in Nederland. Zij heeft meerdere hulpvragen, van structurele aard, opgepakt!

Eropuit - Wittenberg
Eens in de zes weken gaan de bewoners van de leefgemeenschap op de Wittenberg ‘eropuit’ om mensen in Zeist te helpen. Een deel van de groep heeft geschilderd bij ‘Bij Johannes’, het nieuwe atelier en lunchcafé van Abrona. Het andere deel van de groep heeft een man met visuele beperking geholpen zijn schuur op te ruimen. Deze man kan ondanks zijn beperking wel schilderen en heeft als dank een schilderij aan de Wittenberg geschonken, met bijbehorend gedicht:

HELPENDE HANDEN
Helpende handen, groot en klein, dat moet een teken van vrede zijn.
Helpende handen, in vele kleuren, dan hoeven de mensen minder te treuren.
Helpende handen, in huis en tuin, besparen een fortuin.
Helpende handen en een heldere geest, maken de wereld tot een groot feest.
Deze helpende handen van God gekregen, worden te vaak door mensen verzwegen.
Omdat de wereld te veel is verpand, door geruzie om geld in elke rang en stand.
Aantallen
Het is goed om medio 2017 de stand van zaken op te maken en wat aantallen te delen in ons netwerk. Vaak wordt ons gevraagd hoeveel mensen al geholpen zijn of hoeveel jongeren wij in ons bestand hebben. Bij dezen een indruk:

In 2017 zijn tot nu toe
- 154 jongeren op pad geweest,
- die zich bijna 700 uur hebben ingezet
- en 232 hulpvragers hebben geholpen.

Naast de jongeren die via Gewoon Samen al vrijwilligerswerk doen, zijn er nog meer jongeren betrokken, vooral via sociale media. Zij zien onze hulpvragen voorbij komen, hebben er nu nog geen opgepakt, maar gaan dat waarschijnlijk nog wel doen.

Collecte Oranje Fonds
Dit jaar hebben we (voor het eerst) meegedaan met de Oranje Fonds collecte. We hebben met een gezellige groep mensen bij zo’n 2000 voordeuren aangebeld! Op dit moment weten we nog niet wat de opbrengst is, maar wel dat straks de helft voor Netwerk Gewoon Samen is. Heel fijn dat mensen zich hebben ingezet om met ons een paar uur mee te lopen!
Even voorstellen: Anne
Sinds een aantal maanden is Anne Belo vrijwilliger bij ons op kantoor. Zij ondersteunt ons in onze coördinerende taken. Anne stelt zich graag aan jullie voor:
"Aangenaam kennis te maken! Ik ben Anne Belo, 32 jaar, woonachtig in Zeist en actief binnen woongroep Ondertussen in flat De Grift. 
Vanuit de woongroep zijn we informeel actief in de flat en zijn we een goede buur voor elkaar. Wandelen en powerkiten vind ik erg leuk om te doen. Daarnaast hoop ik binnenkort mijn motorrijbewijs te halen;-) Ik heb zowel Facility Management als Maatschappelijk Werk & Dienstverlening gestudeerd. Ik heb veel ervaring opgedaan in coördineren en werk graag binnen de maatschappelijke sector. Vanuit een verjaardag is het contact met Netwerk Gewoon Samen ontstaan. Hoe leuk is netwerken! Graag zet ik mij in voor Netwerk Gewoon Samen omdat omzien naar elkaar, de krachten bundelen en mensen met elkaar verbinden mijn hart heeft. Ik geniet van de bijdrage die vrijwilligers leveren om binnen de maatschappij naar elkaar om te zien. Ik ben vanaf maart 2017 een dagdeel per week vrijwilliger. Ik heb een CRM-systeem gevuld met gegevens van vrijwilligers, hulpvragers etc. en heb de projecten ingevoerd. Nu houd ik me bezig met het ontmoetingsfeest dat Gewoon Samen organiseert voor alle relaties. Ik ben nog voor een gedeelte op zoek naar betaald werk, dus het is nog onduidelijk hoe lang ik mij kan blijven inzetten voor Netwerk Gewoon Samen."


We zijn in elk geval blij met Anne; ze is een zeer welkome aanvulling!
Jaarverslag 2016
Ons jaarverslag van 2016 staat inmiddels op onze website. Via deze link is hij te lezen.
Samenwerking uitgelicht
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd, willen we iedere keer een samenwerkingscontact eruit lichten. Deze keer is dat Vitras-thuisbegeleiding, waar we een prettige en steeds nauwere samenwerking mee hebben. Aan Marjolein Dittmar is gevraagd iets over ons contact te schrijven.

"Vanuit Netwerk Gewoon Samen kreeg ik de vraag of ik mensen wist die ondersteuning konden gebruiken bij een tuinklus. Die wist ik.
Als thuisbegeleider ondersteun ik een dame met long- en rugproblemen om haar huis te ordenen. Dit gebeurt in stapjes i.v.m. haar fysieke belastbaarheid. Ze heeft geen kinderen of mensen in de buurt die haar kunnen helpen. Deze dame was erg blij dat ze geholpen werd met haar tuin door twee studenten.

Ook had ik Marion een keer eerder benaderd of ze iemand wist om een paar klusjes voor deze mevrouw te doen, zoals lampen en brandalarm ophangen. Een jonge man heeft haar naar grote tevredenheid geholpen en ze mag hem weer bellen als ze nog een klusje heeft. Erg fijn als je in je eigen netwerk daar niemand voor hebt.

Een andere tuinklus werd verzorgd bij een alleenstaande moeder met twee kinderen die veel zorg en begeleiding vragen. Dan schiet de tuin er bij in. Bij de intake met deze moeder, waar Marion als coördinator bij was, werd ook een andere vraag opgepakt: een maatje voor de zoon met autisme, zodat hij leert vertrouwen in anderen te krijgen dan zijn moeder, samen leuke dingen te doen en om moeder even te ontlasten, zodat ze tijd heeft voor haar dochter. Deze ondersteuning is deze week gestart.

Fijn om als professional op deze manier samen te werken waar cliënten een hulpvraag hebben en vrijwilligers in te zetten waar dat mogelijk is!"
Netwerk Gewoon Samen wordt gesteund door
Netwerk Gewoon Samen is het jongeren-vrijwilligersnetwerk in Zeist, waar jongeren tussen de 15 en 30 jaar zich vrijwillig inzetten voor Zeistenaren die weinig of geen netwerk hebben. Zij geloven in een samenleving waar omzien naar elkaar – juist ook door jonge mensen – gewoon is. Bedankt voor je betrokkenheid bij Gewoon Samen!
Je ontvangt deze mail, omdat je hebt aangegeven de nieuwsbrief van Netwerk Gewoon Samen te willen ontvangen, of omdat we je zelf graag op de hoogte willen houden. Wil je de nieuwsbrief toch niet meer ontvangen? Je kunt je afmelden via de link hieronder.

Copyright © 2017 Stichting Netwerk Gewoon Samen, All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Netwerk Gewoon Samen · Slotlaan 210-E · Zeist, Ut 3701GT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp