Copy
Nieuwsbrief Netwerk Gewoon Samen | december 2018
Bekijk deze mail in je browser.

Beste lezers!

2018 is voorbij gevlogen er er is veel gebeurd binnen Netwerk Gewoon Samen. Zo zijn onze contacten uitgebreid, zijn er wisselingen van coördinatoren geweest en hebben we een gezellig en waardevol Ontmoetingsfeest gehad. In deze nieuwsbrief lees je de ervaringen van een hulpvrager bij Netwerk Gewoon Samen. Daarnaast geven we een impressie van het geslaagde Ontmoetingsfeest. 


Helaas is het ook tijd om afscheid te nemen van Marion als coördinator bij Gewoon Samen. We bedanken haar voor het opzetten van dit Netwerk en enthousiasme waarmee ze dit werk de afgelopen drie jaar heeft gedaan! Gelukkig hebben we een nieuwe coördinator gevonden en zal Jolien zich in deze nieuwsbrief voorstellen.

Rest ons nog om jullie hele fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar te wensen! We hopen op een fijne samenwerking in 2019!

Hartelijke groet!
Aristha & Jolien

 

Tijd om afscheid te nemen…

 

Het is hier en daar al verteld, maar in deze nieuwsbrief wil ik nog officieel schrijven dat ik Gewoon Samen ga verlaten.

Ruim drie jaar geleden heb ik het initiatief genomen om het jongeren-vrijwilligersnetwerk in Zeist op te zetten, wat ik destijds met Janien en het laatste half jaar met Aristha, uitgebouwd heb tot iets waar we trots op mogen zijn. Het opzetten en uitbouwen was een leuke en pittige klus!

Door persoonlijke omstandigheden heb ik enkele maanden geleden besloten om het stokje over te dragen aan een opvolger. Dat vond ik best een lastige keuze, maar het langzaamaan loslaten van iets wat ik zelf ben gestart, valt me tot nu toe mee :-)

Het helpt ook dat ik het volste vertrouwen heb in Aristha en Jolien! Zij gaan lekker door met alle activiteiten die er plaatsvinden, het inzetten van jongeren en zorgen dat er zoveel mogelijk mensen in Zeist geholpen worden.

Vanaf deze plaats wil ik iedereen met wie ik heb samengewerkt, bedanken! Ik heb genoten van de contacten met vrijwilligers, hulpontvangers, hulpverleners, mensen van andere organisaties, bedrijven etc. 
 

Mocht je in de gelegenheid zijn, dan zou ik het leuk vinden je te ontmoeten op mijn afscheidsborrel op 25 januari.

Marion

Op maandag 19 november hebben we een geslaagd ontmoetingsfeest gehad. 

Een aantal vrijwilligers heeft gedeeld hoe zij bij Netwerk Gewoon Samen terecht zijn gekomen en hoe zij van betekenis kunnen zijn voor hulpvragers in Zeist.
 
Ook heeft een aantal hulpvragers gedeeld hoe dankbaar ze zijn voor de inzet van vrijwilligers.

We zijn erg blij dat Bram's Pannenkoeken heerlijke pannenkoeken voor ons heeft gebakken. We hebben ervan genoten! 

"Via Kerk en Samenleving ben ik in contact gekomen met Netwerk Gewoon Samen. Sindsdien ben ik vaak door dit netwerk geholpen. 

Ik ben moeder van 4 kinderen met weinig inkomen en mijn man is niet zo technisch, vandaar dat ik een beroep doe op Gewoon Samen.

De vrijwilligers van Gewoon Samen hebben mij fantastisch geholpen. Ze hebben voor mij het hek van de voortuin gemaakt en zij hebben het tapijt in de kamer van mijn zoon gelegd. De afzuigkap van mijn keuken is gemaakt. De kraan van de wastafel is verwisseld. De achtertuin is na de winterperiode opgeruimd en schoongemaakt.

Op deze manier heeft de stichting mij enorm geholpen. Ik ben de stichting gewoon zeer dankbaar!"

Nasrin


 
Mijn naam is Jolien en ik ben sinds 1 december met enthousiasme en nieuwsgierigheid begonnen als netwerkcoördinator bij Netwerk Gewoon Samen.
 
De afgelopen 6 jaar ben ik actief geweest in een kerkelijke, wijkgerichte pioniersplek in Utrecht. Op die manier kwam ik in contact met kwetsbare mensen en heb ik ervaren dat ‘gewoon samen’ zijn of iets doen ontzettend waardevol is. Dat heeft mijn hart geopend om mij in te zetten voor maatschappelijke welzijn en ontmoeting tussen allerlei verschillende mensen. Sinds december woon ik in Zeist bij een woongroep waar het welzijn van de mensen om ons heen centraal staat.

Ik zie er naar uit om bij Netwerk Gewoon Samen waardevolle ontmoetingen mogelijk te maken tussen jongeren en mensen die hulp nodig hebben en mij zo in te zetten voor een Zeister samenleving waarin mensen naar elkaar omzien!
Vrijwilligers, bedankt voor jullie inzet in 2018!!

Om ons mooie werk te kunnen voortzetten en een structureel netwerk van jongeren te bouwen, zijn financiën nodig. Wij worden gesteund door gemeente Zeist, door kerken en enkele fondsen. Maar dit is niet voldoende om onze begroting rond te krijgen. Wil je meewerken aan een mooier Zeist, heb je een bedrijf of wil je particulier doneren? Dit kan eenvoudig via iDEAL (klik op het logo), of door je gift over te maken naar NL98 TRIO 0391 0446 56 t.n.v. Stichting Netwerk Gewoon Samen.

Netwerk Gewoon Samen wordt onder andere gesteund door:
Netwerk Gewoon Samen is het jongeren-vrijwilligersnetwerk in Zeist, waar jongeren tot 30 jaar zich vrijwillig inzetten voor Zeistenaren die weinig of geen netwerk hebben. Zij geloven in een samenleving waar omzien naar elkaar – juist ook door jonge mensen – gewoon is. Bedankt voor je betrokkenheid bij Gewoon Samen!

Je ontvangt deze mail, omdat je hebt aangegeven de nieuwsbrief van Netwerk Gewoon Samen te willen ontvangen, of omdat we je zelf graag op de hoogte willen houden. Wil je de nieuwsbrief toch niet meer ontvangen? Je kunt je afmelden via de link hieronder.

Copyright © 2018 Stichting Netwerk Gewoon Samen, All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Netwerk Gewoon Samen · Slotlaan 210-E · Zeist, Ut 3701GT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp