Copy
Nieuwsbrief Netwerk Gewoon Samen | juni 2018
Bekijk deze mail in je browser.

Beste betrokkene van Gewoon Samen,

Het is alweer even geleden dat je een nieuwsbrief van ons hebt ontvangen. Intussen hebben we niet stil gezeten en is er goed nieuws te melden; Marion heeft een nieuwe collega per 1 juni: Aristha Verkaik. Zij zal zich hieronder voorstellen. 

De vrijwilligers hebben ook niet stil gezeten: er is een hoop werk verricht op allerlei manieren; met dankbare hulpontvangers!

In dit intro willen we je er meteen op wijzen dat, sinds 25 mei jl. de privacywet is aangescherpt en je je onderaan deze nieuwsbrief kunt afmelden, mochten wij je ongewenst/ per abuis aan de adressenlijst hebben toegevoegd. 

Veel leesplezier en hartelijke groet! 

Hoi!!

Mijn naam is Aristha Verkaik. Sinds 1 juni ben ik de nieuwe collega van Marion bij Netwerk Gewoon Samen.

Graag wil ik mij inzetten voor mensen die hulp nodig hebben. Het mooie aan Netwerk Gewoon Samen vind ik dat we jongeren stimuleren om om te zien naar hun medemens. Ik vind het belangrijk dat wij jongeren inzetten zodat zij zich bewust worden dat het goed is om anderen te helpen die het minder hebben dan zijzelf.

Vanaf september hoop ik de opleiding Social Work in Ede te gaan doen. Daarnaast werk ik bij Eleos als begeleider bij een woonvorm voor jongeren met autisme. En ik begeleid twee jongeren met een beperking een dag in de week. In mijn vrije tijd spreek ik graag met mijn vrienden af. Ik geniet ervan om in de bossen te wandelen. Ook lees ik af en toe een boek. Regelmatig ga ik op bezoek bij mensen in het asielzoekerscentrum in Zeist.

Het lijkt me leuk om jou binnenkort te ontmoeten!

Groetjes,

Aristha

Matches
Vanuit de vele matches willen we er weer een aantal uitlichten. Deze keer een drietal maatjescontacten. Momenteel zijn er via Gewoon Samen 20 maatjesduo's. 
Boodschappen op de tandem
Een 82-jarige blinde vrouw wordt elke zaterdag geholpen door een 19-jarige vrijwilliger. Ze gaan samen op de tandem naar de markt om boodschappen te doen. De oudere dame was zo positief verrast over de komst van de vrijwilliger dat ze hierover naar ons mailde: "De ontmoeting klikte meteen. Het rijden op de tandem ging heel vanzelfsprekend. Voor mij betekent deze mogelijkheid van ontmoeten en nuttige zaken doen werkelijk een groot geschenk. Hopelijk gaat het op deze manier een poosje duren". 

 
Taalmaatje
Een 20-jarige vrijwilliger ging voor een praktische hulpvraag naar een gezin met veel zorgen en weinig netwerk. Zij signaleerde dat de dochter moeite heeft met de Nederlandse taal en heeft op eigen initiatief aangeboden het meisje met regelmatig te helpen. Prachtig om te zien dat vrijwilligers signaleren en hiermee aan de slag gaan!   
Stage werd vrijwillig
Een 19-jarige student van de opleiding Social Work heeft haar eerstejaars stage ingevuld met een maatjescontact via Gewoon Samen. Zij is gekoppeld aan een zeer slechtziende jonge vrouw om samen leuke dingen te doen. Na haar stage is ze doorgegaan als vrijwilliger. Een erg waardevol contact voor zowel hulpontvanger als vrijwilliger! In het Infomagazine van de R.K. Woningbouwvereniging is een interview geplaatst met dit maatjesduo: https://issuu.com/rkwbv/docs/rwz_info_2018_01 (op pag. 6 en 7) 
 
Deze en nog veel meer toppers hebben in de week van 22 t/m 26 mei gecollecteerd voor het Oranje Fonds; de helft van de opbrengst is bestemd voor Gewoon Samen! Het is nog even spannend wat de opbrengst is: 2 juli wordt dit bekend gemaakt. 

 
Wat iets langer geleden is, is de ING Help Nederland Vooruit campagne. Hiermee heeft Gewoon Samen €1500 gewonnen!! Hartelijk dank voor jullie stem!

UITGELICHT:
samenwerking met Oud-Zandbergen, invulling van het programma burgerschapsvorming, door Judith Dingjan

"Toen Marion twee jaar terug contact met ons opnam om te kijken of Netwerk Gewoon Samen Zeist en onze school iets voor elkaar konden betekenen, kwam dat als geroepen. De visie van CBS Oud Zandbergen is gebouwd op de pijlers optimisme, levenskwaliteit en dienstbaarheid en we zochten naar een praktische wijze om onze lessen maatschappelijk burgerschap daar op aan te laten sluiten.  

Door met Netwerk Gewoon Samen Zeist de samenwerking aan te gaan werken we met onze leerlingen op een praktische manier aan maatschappelijk burgerschap. We vonden het daarbij belangrijk om het contact met de lokale gemeenschap te versterken.

Afgelopen jaar draaiden we een pilotproject waarbij onze bovenbouwgroepen De Voedselbank bezochten. Dit jaar bouwen we onze samenwerking verder uit en zetten we een jaarprogramma op waarbij alle groepen in ieder geval één maal een maatschappelijke activiteit ondernemen. Samen met Netwerk Gewoon Samen hebben we een mooi gevarieerd programma gemaakt.

Groep 8 heeft De Voedselbank bezocht en daar ook de handen uit de mouwen gestoken, de groepen 7 en H2 kregen een ex-dakloze op bezoek om zijn verhaal te horen, groep 2 ging knutselen met bejaarden die extra zorg nodig hebben etc. Het is ontzettend leuk en soms ook ontroerend om te zien hoeveel plezier onze leerlingen, maar ook de andere deelnemers aan de activiteiten beleven."

Gewoon Samen is afhankelijk van giften. Om het netwerk draaiende te houden zijn wij op zoek naar sponsoren. Doneren kan eenvoudig via iDEAL (klik op het logo), of door je gift over te maken naar NL98 TRIO 0391 0446 56 t.n.v. Stichting Netwerk Gewoon Samen. Hartelijk dank! 

Netwerk Gewoon Samen wordt onder andere gesteund door:
Netwerk Gewoon Samen is het jongeren-vrijwilligersnetwerk in Zeist, waar jongeren zich vrijwillig inzetten voor Zeistenaren die weinig of geen netwerk hebben. Wij geloven in een samenleving waar omzien naar elkaar – juist ook door jonge mensen – gewoon is. Bedankt voor je betrokkenheid bij Gewoon Samen!

Je ontvangt deze mail, omdat je hebt aangegeven de nieuwsbrief van Netwerk Gewoon Samen te willen ontvangen, of omdat we je zelf graag op de hoogte willen houden. Wil je de nieuwsbrief toch niet meer ontvangen? Je kunt je afmelden via de link hieronder.

Copyright © 2018 Stichting Netwerk Gewoon Samen, All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Netwerk Gewoon Samen · Slotlaan 210-E · Zeist, Ut 3701GT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp