Copy
Nieuwsbrief Netwerk Gewoon Samen | april 2017
Bekijk deze mail in je browser.
Beste lezer,

Ons tweede projectjaar is alweer een tijdje bezig; tijd voor de nieuwsbrief! In de eerste drie maanden van dit jaar hebben diverse ‘grotere’ activiteiten plaatsgevonden, waarvan we jullie graag verslag doen door middel van tekst en foto's. Ook laten we weer wat voorbeelden van mooie individuele matches zien. We willen de nieuwsbrieven dit jaar ook gebruiken om steeds één van onze samenwerkingscontacten uit te lichten. We starten met onze samenwerking met Ellen de Boom en Gertjaap Kardol, vanuit het Lindenhuis.
 
Hartelijke groet,
Janien van Wingerden en Marion Deelen
 

NLdoet
Op 11 maart is een groep vrijwilligers aan de slag geweest voor NL doet. Samen met Wegwijz in Zeist hebben wij een drietal klussen van NLdoet geselecteerd en hiervoor vrijwilligers geregeld. Wegwijz in Zeist heeft een aantal nieuwkomers gevraagd ook mee te doen en deze zijn gekoppeld aan vrijwilligers van ons. Het was erg leuk om te zien hoe goed de samenwerking verliep, dat de sfeer goed was en dat het ook nog eens heel mooi weer was! Het Lindenhuis is geverfd en gesausd, de tuin van een beschermde woonvorm van Amerpoort is opgeknapt en de Allegrotuin (centrum Zeist) is zomerklaar gemaakt. Op de foto’s is te zien hoe hard er gewerkt is! 
Oud-Zandbergen naar de Voedselbank
Zoals al genoemd in een eerdere nieuwsbrief, stond een bezoek van de leerlingen van Oud-Zandbergen aan de Voedselbank in de planning. Twee groepen zijn inmiddels geweest. Zij hebben kunnen horen en zien hoe nodig en fijn het is dat de Voedselbank bestaat. Door middel van een aantal vragen en opdrachtjes hebben zij kunnen ‘beleven’ hoe het is om met weinig rond te moeten komen en hoe moeilijk dat is. Deze groepen hebben tevens geld opgehaald voor de Voedselbank, wat als cheque werd overhandigd aan de vrijwilliger van de Voedselbank. Op de foto is de eerste groep te zien die in februari geweest is.
Bingo Amandelhof
Eind maart is de meisjesclub (9 tot 12 jaar) van wijkgemeente Bethel naar de Amandelhof geweest om met de ouderen bingo te doen. Zowel de ouderen als de meiden vonden het heel gezellig en leuk. Voor sommige meiden was het eerst even spannend, maar het was mooi om te zien hoe dat in de loop van de avond veranderde en dat ze zagen hoe leuk dit contact kan zijn. Natuurlijk was er een prijzentafel en er werd daarom ook fanatiek meegedaan. Het is voor herhaling vatbaar!
D80 Wittenberg
Dit jaar werd voor de tweede keer de D80 (Discipelschap in 80 dagen) aangeboden op de Wittenberg. Binnen deze opleiding gaan de studenten enkele dagdelen praktisch aan de slag en wij hebben opnieuw invulling mogen geven aan deze korte stage. De studenten hebben tuinen opgeknapt, opgeruimd en geklust bij mensen uit Zeist die deze hulp hard nodig hadden. Ook hebben zij geholpen met de verhuizing van het Diaconaal Loket Zeist (zie foto).

Stage Wittenberg
De stage van de Wittenbergstudenten is enkele weken geleden afgerond. Hun stage in Nederland zit erop; zij richten zich nu op een buitenlandstage. In september hopen wij wederom de stageplaatsen voor de nieuwe lichting studenten te regelen. We kregen veel positieve reacties, van zowel studenten als de plaatsen waar zij zich dienstbaar hebben gemaakt. Eén van de studenten schreef bijvoorbeeld:

“De ervaringen zijn heel positief. Mooie mensen die we helpen en ook die begeleiden. Echt genieten af en toe! Ik krijg er dan ook veel voor terug wat ik niet zo had verwacht.”
Individuele matches
Naast deze groepsactiviteiten zijn er natuurlijk allerlei koppelingen tussen 'individuele' jongeren en hulpvragers. Wij delen graag weer een aantal mooie matches met jullie:

Woning zoeken
Via de Vrijwilligerscentrale kwam een aantal maanden geleden een hulpvraag binnen van een oudere vrouw die wil verhuizen naar een woning op de begane grond. Zij zou hiervoor zelf moeten zoeken op internet en heeft niemand in haar omgeving die haar hierbij kan helpen. We hebben een jonge vrijwilliger gevonden die dit met en voor haar wilde doen. En zo'n drie weken geleden kwam er goed nieuws: er is een woning voor mevrouw gevonden!
Zij is zeer te spreken over deze vrijwilliger:

“Hij is heel vriendelijk en doet veel voor me. Je hoort wel van die negatieve verhalen over jongeren, maar dat kan ik absoluut niet zeggen!”

Zorgrobot
We kregen een heel specifieke hulpvraag binnen:
De Wijngaard in Bosch en Duin heeft sinds kort een zorgrobot in huis. Zij willen een uitbreiding in de mogelijkheden van deze robot en zochten hiervoor een vrijwilliger. Wij hebben hier iemand voor kunnen vinden. Deze vrijwilliger met een ICT-achtergrond zal de komende tijd gaan kijken hoe hij de zorgrobot kan programmeren en gebruiksvriendelijk kan maken voor de activiteitenbegeleiding.

Huis opruimen
De thuisbegeleiding van Vitras heeft een hulpvraag doorgegeven van een man op leeftijd die hulp nodig had met het opruimen van zijn huis. Door omstandigheden moet hij zijn huis uit en hiervoor moe(s)t een hoop gebeuren, waaronder het weggooien van spullen en het selecteren van spullen voor de Kringloop. Dit is een grote klus, want meneer heeft veel spullen. Een aantal van onze vrijwilligers heeft ervoor gekozen zich langere tijd hier voor in te zetten, omdat ze meneer graag willen helpen en zodat hij kan wennen aan deze vrijwilligers. Mooi om die toewijding te zien!
Onze werkplek
In de vorige nieuwsbrief hebben we al verteld dat we sinds dit jaar een werkplek op Bergweg 1 hebben, in het gebouw van Vitras. We hadden toen nog geen foto, maar hier is te zien in welk kantoor wij nu ons werk doen:
Financiën
De drie landelijke fondsen (Kansfonds, Oranje Fonds en VSBfonds) hebben ook voor dit jaar weer toegezegd ons te zullen steunen. Ook Gemeente Zeist draagt dit jaar financieel bij aan ons netwerk. En dat is goed nieuws, te meer omdat we steeds afhankelijker willen/moeten worden van lokale financiers. We zijn dan ook dankbaar voor hun bijdrage. We worden tevens ondersteund door verschillende kerken en werken verder aan steeds meer lokale inbedding.
Samenwerking uitgelicht
Al vanaf het begin van Netwerk Gewoon Samen hebben we nauw en waardevol contact met Ellen de Boom, die samen met Gertjaap Kardol vanuit het Lindenhuis (Kerk en Samenleving) 'Praktische hulp dichtbij huis' en maaltijden voor vluchtelingen organiseert.

De maaltijd met vluchtelingen vindt eens in de zes weken plaats in het Lindenhuis. Het samenzijn start aan het einde van de middag met een mini-concert in de kerk in Zeist-West. Daarna wordt er genoten van een maaltijd in het Lindenhuis; steeds een heerlijke, versbereide maaltijd uit verschillende culturen. Na de maaltijd is er ruimte voor verdere ontmoeting, koffie en thee en spelletjes. Wij zijn hierbij betrokken door elke avond twee vrijwilligers te regelen voor hand- en spandiensten. De vrijwilligers die zijn geweest, zijn elke keer enthousiast over de opzet, het eten en de gezelligheid.

Het project ‘Praktische hulp dichtbij huis’ is opgezet vanuit het Lindenhuis, om door praktische hulp aan mensen in de wijk ondersteuning te kunnen bieden en tevens een luisterend oor voor hen te kunnen zijn.
Ellen de Boom schrijft:

“De vrijwilligers die ons bij ‘Praktische hulp dichtbij huis’ ondersteunen zijn buurtbewoners; op die manier proberen wij met en voor bewoners bij te dragen aan sociale cohesie in de wijk. In de praktijk blijkt de vraag om hulp en ondersteuning vele malen groter dan het aanbod aan ondersteuning en hulp. Wij zijn dan ook buitengewoon blij met onze contacten met Netwerk Gewoon Samen en ervaren de samenwerking met hen als bijzonder verrijkend, productief en zeer waardevol. Verrijkend en productief doordat het netwerk beschikt over een andere groep vrijwilligers, veelal jongeren die zich wijk overstijgend willen inzetten en op een meer flexibele wijze kunnen helpen. Op deze wijze kunnen wij als organisaties veel meer mensen direct bereiken. Bijzonder waardevol is ook dat de jongeren op een leuke verfrissende manier de hulpvragen van de vaak ouderen mensen in ons netwerk tegemoet treden en er mooie contacten ontstaan tussen jong en oud. Als coördinator van ‘Praktische hulp dichtbij huis’ ervaar ik de samenwerking en het gesprek met het netwerk als onmisbaar door het samen kijken naar en overleggen over hulpvragen, waardoor we veel meer mensen hulp kunnen bieden.”

Aan deze woorden hoeven wij weinig meer toe te voegen. Wij zijn erg blij met deze samenwerking, die waardevol is voor onszelf en voor de mensen uit Zeist die hulp nodig hebben. Bedankt!
Netwerk Gewoon Samen wordt gesteund door
Netwerk Gewoon Samen is het jongeren-vrijwilligersnetwerk in Zeist, waar jongeren tussen de 15 en 30 jaar zich vrijwillig inzetten voor Zeistenaren die weinig of geen netwerk hebben. Zij geloven in een samenleving waar omzien naar elkaar – juist ook door jonge mensen – gewoon is. Bedankt voor je betrokkenheid bij Gewoon Samen!
Je ontvangt deze mail, omdat je hebt aangegeven de nieuwsbrief van Netwerk Gewoon Samen te willen ontvangen, of omdat we je zelf graag op de hoogte willen houden. Wil je de nieuwsbrief toch niet meer ontvangen? Je kunt je afmelden via de link hieronder.

Copyright © 2017 Stichting Netwerk Gewoon Samen, All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Netwerk Gewoon Samen · Slotlaan 210-E · Zeist, Ut 3701GT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp