Copy
Nieuwsbrief Netwerk Gewoon Samen | juni 2016
Bekijk deze mail in je browser.

De eerste nieuwsbrief


Beste lezer,

Bedankt voor je betrokkenheid bij Netwerk Gewoon Samen!

In deze eerste nieuwsbrief willen we je een beeld geven van wat er de afgelopen maanden gebeurd is - de maanden waarin we, na een tijd van voorbereiden en veel werk achter de schermen, praktisch aan de slag gingen en stap voor stap zijn uitgebreid en ontwikkeld.

We kijken natuurlijk ook al weer vooruit. Na de zomer bezoeken we verschillende groepen jongeren om Gewoon Samen aan hen voor te stellen en om samen na te denken over waarom jongeren belangrijk zijn en over wat zij voor een ander kunnen doen. Er staan ook mooie, structurele projecten gepland, waarbij we met de kinderen en jongeren van scholen en kerken op pad gaan, naar mensen in Zeist die hulp kunnen gebruiken. Daarover hopen we in een van de volgende nieuwsbrieven meer te vertellen.

Hartelijke groet,
Marion Deelen en Janien van Wingerden

De afgelopen maanden zijn er allerlei jongeren en hulpontvangers aan elkaar gekoppeld. Om ervoor te zorgen dat er voor elke jongere iets is wat hij of zij kan doen, en om zoveel mogelijk Zeistenaren de mogelijkheid te geven een hulpvraag in te dienen, kunnen er bij Gewoon Samen allerlei soorten hulpvragen ingediend worden. We zijn blij dat dit in de praktijk ook zo uitpakt. De eerste maatjescontacten zijn gelegd: enthousiaste meiden zijn als een soort 'kleindochter' gekoppeld aan oudere dames. Daarnaast werd - en wordt - er door onze jonge vrijwilligers gesjouwd, computerhulp geboden, boodschappen gedaan, geklust, schoongemaakt, opgepast, gesausd en in de tuin gewerkt. En één van onze vrijwilligers maakt leuke tekeningen bij onze hulpvragen, zoals de tekening hierboven.

Niet alleen de hulpontvangers zijn dankbaar als een jongere wat voor hen heeft gedaan; ook de jongeren zelf vinden het fijn dat ze iets kunnen betekenen voor een ander. 

Er is steeds meer contact met jongeren en met verschillen-de maatschappelijke organisaties. Zo breidt het netwerk steeds meer uit. 

In februari hebben we onze eerste inspiratiebijeenkomst gehad. Een inspirerende avond voor de jongeren, maar ook voor onszelf. (Lees hier het verslag van die avond.) We zijn blij dat steeds nieuwe jongeren iets willen doen. Dat we Netwerk Gewoon Samen hebben opgericht, kent als belangrijkste reden dat jongeren nog niet zo in beeld/actief zijn als vrijwilliger, terwijl ook zij veel kunnen betekenen. Dat is ook de uitdaging van ons werk: we willen zoveel mogelijk jongeren uit Zeist betrekken. Dat is uiteraard een zoektocht voor ons. Tot nu toe is onze ervaring dat persoonlijke benadering het beste werkt. En contact met sleutelfiguren, die andere jongeren dan weer stimuleren, geeft ook positieve reacties.

Het aantal samenwerkingspartners is uitgebreid. Daarnaast weten organisaties en dergelijke Netwerk Gewoon Samen steeds meer te vinden. Samenwerking met andere organisaties en dergelijke vinden we van groot belang, om elkaar aan te vullen en te versterken. We zijn dankbaar dat dat nu zo goed loopt. Gewoon Samen is sinds deze maand ook aangesloten bij Samen voor Zeist.

 

Er was in de afgelopen tijd ook in financieel opzicht goed nieuws: het Oranje Fonds en het VSBfonds hebben besloten Netwerk Gewoon Samen drie jaar te steunen. In 2016 geeft elk fonds €10.000,- Door dit geld kan de uitbreiding van het jongerennetwerk gerealiseerd worden. Uit deze toezeggingen blijkt ook het vertrouwen van de fondsen in Gewoon Samen en dat is iets waar we heel blij mee zijn.

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk, die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien.

Ook diverse kerken uit Zeist en een kleiner fonds steunen Netwerk Gewoon Samen.
Netwerk Gewoon Samen is het jongeren-vrijwilligersnetwerk in Zeist, waar jongeren tussen de 15 en 30 jaar zich vrijwillig inzetten voor Zeistenaren die weinig of geen netwerk hebben. Zij geloven in een samenleving waar omzien naar elkaar – juist ook door jonge mensen – gewoon is. Bedankt voor je betrokkenheid bij Gewoon Samen!

Je ontvangt deze mail, omdat je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief van Netwerk Gewoon Samen. Wil je de nieuwsbrief toch niet meer ontvangen? Je kunt je afmelden via de link hieronder.

Copyright © 2016 Stichting Netwerk Gewoon Samen, All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Netwerk Gewoon Samen · Albert Plesmanring 10 · Huis ter Heide (Zeist), Ut 3712 DA · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp