Copy
Nieuwsbrief Netwerk Gewoon Samen | oktober 2016
Bekijk deze mail in je browser.
Beste lezer,

Bedankt voor je betrokkenheid bij Netwerk Gewoon Samen!

In onze tweede nieuwsbrief willen we weer terugblikken op de afgelopen periode en kort vooruitkijken naar wat komen gaat. Er zijn opnieuw mooie dingen gebeurd in de afgelopen maanden. Zoals in de vorige brief genoemd is, stonden er na de zomer een aantal projecten in de planning. Enkele hiervan zijn van start gegaan en daarover delen we graag wat met jullie.
 
Met hartelijke groet,
Marion Deelen en Janien van Wingerden

Na de zomervakantie zijn er twee projecten op de Wittenberg gestart.
De studenten die een vormingsjaar volgen, lopen vanaf september tot en met februari één ochtend in de week een presentiestage, waarbij ze zich inzetten voor kwetsbare Zeistenaren. In twee- of drietallen gaan ze aan de slag. Er gaat o.a. een tweetal naar een gezin met kleine kinderen waarbij beide ouders lichamelijke klachten hebben en hand- en spandiensten zeer welkom zijn. Daarnaast gaat er een aantal studenten naar de Amandelhof om mee te draaien in het programma van de activiteitenbegeleiding. En zo zijn er nog meer plekken waar de handen uit de mouwen worden gestoken.

Dat gebeurt ook eens in de zes weken door de leefgemeenschap van de Wittenberg. Zij zullen vanavond hun eerste ‘Er-op-uit’-avond hebben waarbij zij o.a. een tuin zullen opknappen en activiteiten ondernemen met de bewoners van Bartiméus.
 
Gewoon Samen zorgt voor de hulpvragen, presenteert ze aan de studenten en leefgemeenschappers en monitort hoe het op de verschillende plekken gaat. De presentiestage verzorgen we samen met de Vrijwilligerscentrale. Aan de ‘Er-op-uit’ avonden geven we samen met het Diaconaal Loket Zeist invulling.

 
Netwerk Gewoon Samen wordt gesteund door

het Kansfonds
het Oranje Fonds
het VSBfonds

Naast de grotere projecten worden er steeds meer individuele hulpvragers aan jongeren gekoppeld. Het gaat zowel om maatjescontacten als om incidentele, praktische hulpvragen. Een aantal leuke voorbeelden uit de afgelopen tijd willen we jullie niet onthouden:

Flight Simulator
We kregen een heel specifieke vraag binnen van een jongeman met een beperking. Hij zocht iemand die hem wilde helpen de Flight Simulator beter te beheersen. Op Facebook werd iemand getagd die nog niet in ons netwerk zat. Deze vrijwilliger had ervaring met vliegprogramma’s en wilde graag helpen. Hij is twee keer langs geweest, heeft de hulpvrager goed op weg geholpen en ze hebben zelfs samen gegeten!
 
Taalhulpvraag
Net voor de zomervakantie kwam een hulpvraag binnen via Kerk en Samenleving. Een jonge vrouw uit Eritrea wilde graag in de zomer de Nederlandse taal beter leren beheersen, naast de inburgeringscursus die ze volgt. De vrijwilliger die aan deze vrouw gekoppeld is, heeft hier zelf iets over geschreven:
 
“Via Netwerk Gewoon Samen help ik een Eritrese immigrante met haar Nederlandse taal. Samen doen we oefeningen, het is erg mooi om het begrip van onze (soms best lastige!) taal bij deze vrouw te zien toenemen. Ik vind het ook erg leuk dat ik op deze manier in contact ben gekomen met iemand die ik anders niet zo snel ontmoet zou hebben, het heeft mijn wereld vergroot. Ik heb zelfs al traditioneel Eritrees gegeten!”
 
Muren sauzen
Er komen ook hulpvragen binnen via Stichting HiPZeist, een van onze samenwerkingspartners. We kregen bijvoorbeeld de vraag of er bij een alleenstaande jonge moeder, die veel heeft meegemaakt, enkele muren gesausd konden worden. Hier hebben wij twee vrijwilligers voor gevonden, die hard hebben gewerkt. Zij vonden het fijn om haar te kunnen helpen en de moeder was er erg blij mee.
 
Deze voorbeelden laten zien dat het mes aan twee kanten snijdt: de hulpvragers zijn blij met de hulp en voor de jongeren voelt het als een verrijking om iets voor de ander te kunnen doen.

Zoals jullie misschien al in de Stadspers of op Facebook hebben gelezen, heeft ook het Kansfonds ons voor dit jaar een bedrag van €10.000,- toegekend. Net als het VSBfonds en het Oranje Fonds heeft dit fonds zo haar vertrouwen in Gewoon Samen laten blijken. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
'Een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken.' Daar staat Kansfonds voor. Jaarlijks steunt het fonds zo’n 600 projecten die daaraan bijdragen. Projecten van betrokken mensen die iets willen doen voor de kwetsbaren in hun omgeving.

Ook één van de Zeister kerken heeft laten zien dat zij ons willen steunen in wat we doen. We trekken al met hen op op het gebied van jongeren en hulpvragers. In september is nu ook een collecte gehouden voor Netwerk Gewoon Samen. Dit gebeurde op de zondag waarop de start van het jeugd- en jongerenwerk werd ingeluid; een mooie combinatie.

Zoals u wellicht weet, is Netwerk Gewoon Samen financieel afhankelijk van giften; daarom zijn we ook zo dankbaar als we die krijgen.
 
In dit jaar gaan we een club van 100 starten: we willen een groep mensen rondom ons verzamelen die elk €100,- per jaar willen bijdragen aan ons netwerk. We zijn een lokaal initiatief en willen daarom ook zoveel mogelijk lokaal gedragen worden.
Wat er komt...
Er gaan in het najaar nog verschillende projecten van start. Dit zijn activiteiten met tieners van (de bovenbouw van) basisschool Oud-Zandbergen, jongeren van de catechesegroepen van de Bethelwijk en de jeugd die bij de jongerenwerkers in Zeist-West komt. Verder zijn we contacten aan het leggen met de studenten in de Warande – zo’n 600! – om te kijken of en hoe we hen kunnen betrekken bij vrijwilligerswerk. Op 1 november zijn we te vinden op de Beursvloer, georganiseerd door Samen voor Zeist. En met het opzoeken, inspireren en koppelen van jongeren gaan we natuurlijk gewoon door, net als met de lopende projecten.
Genoeg te doen dus. We houden u op de hoogte!
Netwerk Gewoon Samen is het jongeren-vrijwilligersnetwerk in Zeist, waar jongeren tussen de 15 en 30 jaar zich vrijwillig inzetten voor Zeistenaren die weinig of geen netwerk hebben. Zij geloven in een samenleving waar omzien naar elkaar – juist ook door jonge mensen – gewoon is. Bedankt voor je betrokkenheid bij Gewoon Samen!
Je ontvangt deze mail, omdat je hebt aangegeven de nieuwsbrief van Netwerk Gewoon Samen te willen ontvangen, of omdat we je zelf graag op de hoogte willen houden. Wil je de nieuwsbrief toch niet meer ontvangen? Je kunt je afmelden via de link hieronder.

Copyright © 2016 Stichting Netwerk Gewoon Samen, All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Netwerk Gewoon Samen · Slotlaan 210-E · Zeist, Ut 3701GT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp