Copy
Projektrapport för Destination Capacity Building in Swedish Lapland
Öppna i din webbläsare i stället

Projektet på 15 minuter!

För att du ska få en sammanfattning om vad som hittills genomförts inom det regiongemensamma samverkansprojektet Destination Capacity Building in Swedish Lapland har vi satt samman en populärversion av projektets lägesrapport. Innehållet är skrivet för dig har intresse för besöksnäringens utveckling – här får du snabbt en överblick på vad som händer inom projektet!  

Ladda ner rapporten som PDF här: DCB_rapport_nr1 (5 MB .pdf)

Rapporten sammanfattar projektet från uppstart till och med period fem, som löpte ut sista maj. Under november kommer en rapport för period sex att skickas ut. Rapporten kommer att kompletteras med ett nyhetsbrev – mer om det senare!

Destination Capacity Building in Swedish Lapland är ett regionalt samverkansprojekt som syftar till att skapa ökad tillväxt i regionens små- och medelstora besöksnäringsföretag. Projektet är finansierat av EUs Strukturfonder/Tillväxtverket, destinationens samtliga 16 kommuner, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting och Region Västerbotten. I syfte att nå näringens mål om fördubblad omsättning tillgängliggör projektet företagens produkter på den internationella resemarknaden, stödjer innovationsprocesser, tillför spetskompetens och ger tillgång till affärs- och produktutvecklings-verktyg som stärker företagens kapacitet och konkurrenskraft.
Copyright © 2016 Swedish Lapland Visitors Board, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp