Copy

HET IS BIJNA 2018!
De laatste update van dit jaar...

UPDATE NATUURSPEELTUIN

Wat is de stand van zaken?
Er is een volledig plan voor 'Speeltuin Zeewijk Natuurlijk!'. Ja, je leest het goed...Er is een nieuwe naam en een nieuw logo. En in het plan staat onder andere beschreven wat de missie en doelstelling is en hoe het ontwerp tot stand is gekomen. 

Vrijwilligers gezocht!
Nu het businessplan voor de speeltuin klaar is en de werkgroep sponsoring/fondsen hard aan het werk is om fondsen aan te schrijven, missen zij toch tijd om een goed sponsorplan op te zetten, om gave acties te bedenken en om actief het bedrijfsleven en mogelijke sponsoren te benaderen. 

Er zijn namelijk hele mooie kansen voor bedrijven om te participeren in Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! 

Vind jij het leuk om mee te doen aan de realisatie van de speeltuin en wil je actief je steentje bijdragen? Meld je dan aan via de nieuwe website van Speeltuin Zeewijk Natuurlijk!
Veel geld nodig!
Om de nieuwe natuurspeeltuin in te richten is er veel geld nodig. 
Kun jij of wil jij iets bijdragen, dat kan in de vorm van sponsoring, maar ook door fysiek te helpen of door je als vrijwilliger aan te melden.

Je kunt het kenbaar maken aan het bestuur van Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! via info@speeltuinzeewijknatuurlijk.nl of via het vragenformulier op hun website.

Help jij ons mee?
MEER SPEELTUIN ZEEWIJK NATUURLIJK! >>>

Van Speeltuin Zeewijk naar Speeltuin Zeewijk NatuurlijK!

WAT IS NIEUW?

DRIE VRAGEN AAN...

Ken jij veel medewerkers van de gemeente en weet je wat voor werk zij doen?

Om hier verandering in te brengen en om ambtenaren meer bekend te maken bij de inwoners, is Velsen op Koers een nieuwe rubriek ‘Drie vragen aan…‘.

Weet jij bijvoorbeeld wat een directeur bij de gemeente doet of de afdelingsmanager openbare werken?

Je leest het hier >>>
GEVELTUINTJES

Eén van de ideeën die tijdens de Burgertop naar voren werd gebracht was 'meer groen in Velsen.' Dit kan bijvoorbeeld door geveltuintjes heel eenvoudig gecreëerd worden. 

Wat is de bedoeling?
Om een geveltuintje te maken, heb je echt geen groene vingers nodig. Wel plantjes die dan speciaal voor jou geschikt zijn, een positieve instelling om samen met buurtbewoners jouw straat nog fijner te maken en de wil om de plantjes te onderhouden.En dit kan natuurlijk ook gezellig met de buren of de hele straat.

In het voorjaar start de geveltuintjesroute en stelt de gemeente menskracht en materiaal beschikbaar.

Heb je interesse? Geef jezelf, jouw staart of jouw buurt hieronder op.

 

Opgeven geveltuintje >>>

Ambtenaren zijn net mensen...

MEER NIEUWS...

KUNST OP KOERS

Kunst op Koers is de verbinding tussen kunst, cultuur dans en muziek…

Doel
Het doel van het platform is dat iedereen die op zoek is naar bijvoorbeeld dans- of muziekles op de website het aanbod kan zien en kan kijken wat bij hem of haar past. Ook kan iedereen die les geeft, voorstellingen verzorgt of exposities organiseert, zich op deze website presenteren. Zo komt vraag en aanbid bij elkaar.

Er is nog wel wat hulp nodig. Hulp om een website te bouwen die voldoet aan de wensen van Kunst op Koers.

Hoe mooi is het dat via Kunst op Koers de kunst en cultuur in Velsen nog meer een podium krijgen.
Over podium gesproken... er komt een Kunst op Koers event in 2018! 

Lees hier meer >>>
INITIATIEVEN

Ken je dat gevoel? Je rijdt door je straat en je denkt, wat zou het leuk zijn om samen met mijn buren en buurtbewoners onze straat wat op te knappen of een moestuin te beginnen. Of wat zou het leuk zijn als er in de wijk een plek is waar ik andere wijkbewoners kan ontmoeten en samen een kopje koffie kan drinken. Maar waar begin je als je zo een idee hebt?

Meestal ga je over tot de orde van de dag en zakt jouw idee weer weg. Maar dat is zonde!

Dus wil je een initiatief opstarten of heb je een goed idee voor jouw buurt, wijk of de gemeente...
Maar weet je niet hoe?




 

Lees hoe je verder komt >>>

WIST U DAT...?

De gemeente ondernemers die in zwaar weer verkeren ondersteunt >>>
De gemeente ieder jaar opnieuw de strooiroute vaststelt >>>
LEIDRAAD DIENSTVERLENING

Bij de woorden dienstverlening en gemeente wordt vaak gedacht aan de gastvrijheid in de publiekshal, de telefonische bereikbaarheid van het klantcontactcentrum of het digitale loket op de website. En dat klopt inderdaad. Dat moet gewoon op orde zijn.

Alleen gaat dat gastvrijheidsdenken en een perfecte dienstverlening veel verder dan de publiekshal, via de telefoon of website. Het behoort heel simpel gezegd in de genen te zitten van de gehele organisatie.

Inwoners hebben tijdens de Burgertop Velsen opgemerkt, dat er aan deze dienstverlening best wat te verbeteren valt.

En de gemeente Velsen heeft geluisterd naar haar inwoners en gaat serieus werk maken van de dienstverlening.
In de nieuwe leidraad Dienstverlening lees je er meer over!


Het is aan ons als inwoners om de gemeente scherp te houden. Heb je nog opmerkingen op de leidraad of tips voor de dienstverlening van de gemeente? Deel deze dan op de Facebookpagina of Facebookgroep van Velsen op Koers en werk mee aan een mooier Velsen.

LEES MEER en DOWNLOAD DE LEIDRAAD >>>
Copyright © 2017 Velsen op Koers.