Copy
SHERPA nyhedsbrev
Dit springbræt til international støtte
Ser nyhedsbrevet forkert ud?
Se det i din browser

Spring ombord

Velkommen til projekt Sherpas første nyhedsbrev. Her vil vi præsentere dig for udvalgte internationale støttemuligheder, som dit bibliotek kan få glæde af.

Projekt Sherpa er et samarbejde mellem Odense Bibliotekerne og Roskilde Bibliotekerne, der er sat i verden for at fremme viden om og brug af nordiske og europæiske støtteordninger i danske folkebiblioteker. Du kan læse mere om projektet på centralbibliotek.dk, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os.

Der er mange indgange til international støtte, og i dette nyhedsbrev stiller vi skarpt på begrebet job-shadowing som en anderledes vej til inspiration, netværk og nye kompetencer i bibliotekerne.

God fornøjelse!

 

Få nye kompetencer ud af skyggen

Med støtte fra Erasmus+ KA1 Mobilitets-puljen fik 12 af Odense Bibliotekernes medarbejdere mulighed for at opbygge nye kompetencer til at kunne formidle oplysning, services og læringsaktiviteter.

Fire bibliotekarer deltog i job-shadowing i henholdsvis Helsinkis ”Library 10” og Londons ”Idea Stores". Formålet var at sammenligne egen praksis med den service og de muligheder, som vores finske og engelske kolleager tilbyder brugerne.

Læs hele artiklen om Odenses erfaringer på centralbibliotek.dk og se de to videoer her under, hvor Karen og Eva fortæller om deres oplevelser af job-shadowing i
Helsinki og London.

Karen Korntved om job-shadowing i Helsinki
Eva Falkesgaard om job-shadowing i London

Odense Bibliotekerne fik støtte under "Erasmus+ Key Action 1: Mobilitet", hvor man foruden job-shadowing bl.a. kan få tilskud til kursusaktiviteter og undervisningsophold i Europa.

Under "Erasmus+ Key Action 2: Samarbejde" kan I søge tilskud til at indgå et strategisk partnerskab på tværs af landegrænser, sektorer og organisationstyper.

Find mere information om mulighederne for tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter i faktaarket Erasmus+ Almen voksenuddannelse og folkeoplysning.
 

Andre EU-puljer biblioteket kan søge

Europa for Borgerne

Gennem EU-programmet Europa for Borgerne kan I søge midler til projekter der fremmer medborgerskab, demokratisk deltagelse og fælles værdier på tværs af Europa.

Odense Bibliotekerne er lige nu medansøger på projekt ”Coffee Shop Conversations: Exploring Refugee issues and EU Policies” sammen med ArtReach, en nonprofit organisation fra Storbritannien, og to partnere i Italien og Tyskland.
 
Projektets omdrejningspunkt bliver afviklingen af fem Coffee Shop Conversations i 2016 og 2017 med det formål at skabe et uformelt rum for debat og diskussioner mellem flygtninge med kunstnerbaggrund, støttepersoner, policy makers, politikere og borgerne. Debatterne vil handle om flygtninge, kunst og kultur, EU's politikker og asyl-udfordringerne, som EU står overfor.
  
Projektet søger støtte i programmet Europa for Borgerne og forventer svar i juni 2016.

Læs mere om Europa for Borgerne på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside
 

Creative Europe

Creative Europe er et stort EU-program, der støtter de kunstneriske, kulturelle og kreative sektorer i Europa. Der findes en del forskellige puljer under programmet, og det kan være en god ide at starte med at deltage som partner, hvis det er første gang, I kaster jer ud i et europæisk projekt.

Efter flere ansøgningsrunder har Roskilde Bibliotekerne netop fået tilsagn om ca. 1,5 million kr. i støtte fra Creative Europe til projektet "Turn on litterature" i samarbejde med regionale biblioteker i Valcea (Rumænien) og Bergen. Projektet bygger videre på flere års arbejde med formidling af digital litteratur og sigter på at nå ud til nye målgrupper gennem workshops og udstillinger.

Læs mere om Creative Europe hos Creative Europe Desk Danmark ved Slots- og Kulturstyrelsen
 

Tak fordi du læste med

Det var alt for denne gang. Har du forslag eller en god historie til nyhedsbrevet, hører vi meget gerne fra dig. 

Husk også at sætte kryds i kalenderen den 10. november, hvor vi inviterer til en spændende temadag på KulturØen i Middelfart.

Nyhedsbrevet udkommer igen til efteråret, men i mellemtiden kan du følge med på centralbibliotek.dk

På gensyn!
 

Kontakt os

Charlotte Dale
Odense Bibliotekerne
cbd@odense.dk
tlf.: 5125 3020
Martin Zandi
Roskilde Bibliotekerne
martinz@roskilde.dk
tlf.: 2480 6905


Udvalgte
ansøgningsfrister

 Erasmus+Europa for Borgerne 

Venskabsbysamarbejde & Netværk af Venskabsbyer
1. september 2016
 


 

Creative Europe

Samarbejdsprojekter, Netværk & Platforme
5. oktober 2016

Følg projekt Sherpa på centralbibliotek.dk

 
Del
Tweet
Send

Temadag på vej

Sæt kryds i kalenderen den
10. november 2016, 
hvor vi inviterer til temadag på KulturØen i Middelfart

Projekt Sherpa er 2-årigt, 2016-2018, og er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen under Udviklingsmidler til nationale folkebiblioteksopgaver. Vi udgiver 4 nyhedsbreve i projektperioden.

Roskilde Centralbibliotek Dronning Margrethes Vej 14 Roskilde 4000 Denmark
centralbiblioteket@roskilde.dk

Du kan rette dine oplysninger eller framelde nyhedsbrevet

Email Marketing Powered by MailChimp