Copy
HSTotaal CommunicatieTips - 12e jaargang, nr 3
View this email in your browser
5 tips voor communicatie aan huis

Drukwerk? Huis aan huis door de brievenbus? Dat is toch zó 2012! Klopt. En als je de uitstraling van de hah-folders op je deurmat bekijkt, gaat het verschijnsel hoogstwaarschijnlijk zeer binnenkort aan zijn eigen lelijkheid ten onder. De gedachte lijkt: hoe groter de letter, hoe groter de korting, hoe groter het effect. 


Maar dat kan anders. Juist omdat massaal de vlucht naar voren wordt gekozen - groter, harder, meer - ontstaat er ruimte. Ruimte voor persoonlijke communicatie. Vooral in deze tijd van veel en vluchtige scherm-informatie is persoonlijke communicatie het meest effectief. En daar gaan deze tips over.
Benader mensen persoonlijk. Met een een-op-een gesprek en een passend verhaal, met een persoonlijke brief of een thema-krant. Persoonlijk uitgesproken of aangereikt. Hoe persoonlijker en authentieker, hoe geloofwaardiger en effectiever.
Werk aan de 'gouden driehoek': 1. een eenduidige boodschap, 2. een zeer toegankelijke tekst en 3. een glasheldere vormgeving. En wat dat laatste betreft: met een opvallende, afwijkende vorm die aansluit op de huisstijl bereik je niet alleen het hoofd van de ontvanger, maar ook het hart.
Verbeeld wat je met woorden lastig kunt uitleggen. Verhelder ingewikkelde onderwerpen met een sterke set infographics, iconen, illustraties of foto's. En dat beeld-met-impact kun je ook effectief inzetten voor andere media.
Begin bij het ontwikkelen van communicatie niet achteraan, maar vooraan. Ga dus niet eerst vreselijk je best doen om een tekst te schrijven. Onze aanpak is: eerst de boodschap, dan het concept, dan het beeld. En dan pas een krachtige tekst! Want die is belangrijk!
Zorg voor zoveel mogelijk verbindingen met andere media. Zoals met persberichten in de hah-bladen, met toelichtingen op de website, posts op Facebook, foto's op Instagram en de actualiteit op Twitter. En meer. Maak daarvoor een overzichtelijk lijstje: de mediakalender.


Een gesprek over persoonlijke communicatie? Bel Joost Klinkenberg 0620-131 628 óf Bart Landman 0620-61 68 32.

Of kijk op onze website: www.hstotaal.nl
Wij zijn sterk in het vertalen van omvangrijke en complexe informatie naar concrete communicatie en vormgeving. Als het ingewikkeld is moet je dus bij HSTotaal zijn. Maar óók als het leuk is. Want we houden wel van ingewikkeld, maar we zijn het niet.
 
U ontvangt deze CommunicatieTips als gewaardeerde relatie van HSTotaal of omdat u zich hebt ingeschreven via onze website.
©HSTOTAAL 2016. Overname van deze tips wordt bijzonder op prijs gesteld. Evenals de vermelding van onze naam daarbij.


This email was sent to joost@hstotaal.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
HSTotaal Communicatie & Design · Diependaalselaan 177A · Hilversum, 1214 KB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp