Copy
HSTotaal CommunicatieTips - 13e jaargang, nr 2
View this email in your browser
Vijf communicatiewaarheden als een koe

We worden vaak verrast met heel leuke, interessante vragen. Creatieve vragen, communicatievragen, technische vragen. Onze antwoorden zijn vaak verrassend eenvoudig; waarheden als een koe. Zit je nu ook met zo'n vraag, probeer dan eens een van onderstaande waarheden. Er zit vast een bruikbare tussen. En zo niet, dan horen we dat graag. Dan bedenken we er een voor je.
Geef smoel aan het leven. Grijze verf is voor lantaarnpalen, niet voor communicatie. Wil je dus mensen inspireren, geef dan vorm en kleur aan het leven en ook aan je communicatie. Dat geeft herkenning, onderscheid en herinnering. En veel plezier.
Een verhaal is pas goed, als het goed verteld wordt. Zorg voor een goede opbouw. Houd het eenvoudig, consequent en helder. Zeg luid en duidelijk wat je bedoelt. Spreek de taal van je doelgroep. En sla de juiste toon aan. Dan word je gehoord en begrepen.
Als je het niet in één zin kunt uitleggen, maak dan het idee beter. Als je een briljant idee hebt, omschrijf het dan zo beknopt mogelijk. Het idee is zo goed, als de essentie. Hoe kernachtiger, hoe beter.
Naamsbekendheid is mooi, waardering is beter. We kennen heel veel leuke merken, maar er zijn er waar we nooit mee gezien willen worden. Hoezo, naamsbekendheid? Het draait om liefde: houden de klanten een beetje van je merk, van je bedrijf, van je winkel? Zo ja, dan komen ze graag terug.
We kijken liever naar mooie dingen dan naar lelijke. Voorbeelden genoeg. En zo werkt het bij communicatie ook: een aantrekkelijke vorm brengt je verhaal vanzelf verder. Een bijzonder logo heeft langer de aandacht. Een fantastische website wordt vaker bezocht. Een verrassende brochure wordt meer gewaardeerd. En van mooie dingen gaan we vanzelf lachen. Toch?
Communicatie is kiezen. We onthouden hooguit vijf onderwerpen. Vaak minder. Welke posts herinner je je van het laatste Facebook-bezoek? Oké. Beperk je dus in communicatie tot het hoogstnoodzakelijke. Was dit nou tip nummer 6?

De koe bij de horens vatten? Bel Joost Klinkenberg 0620-131 628 óf Bart Landman 0620-61 68 32.
Of kijk op onze website: www.hstotaal.nl 
Wij geven merken, projecten en organisaties een eigen, uniek verhaal en gezicht. En vertalen dat naar identiteit, huisstijl en communicatie. In de breedste zin. Zodat u gezien, gevonden en gewaardeerd wordt. En mensen in beweging komen.
U ontvangt deze CommunicatieTips als gewaardeerde relatie van HSTotaal of omdat u zich hebt ingeschreven via onze website.
©HSTOTAAL 2017. Overname van deze tips wordt bijzonder op prijs gesteld. Evenals de vermelding van onze naam daarbij.






This email was sent to joost@hstotaal.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
HSTotaal Communicatie & Design · Diependaalselaan 177A · Hilversum, 1214 KB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp