Copy
Senaste nytt från intresserade, engagerade och nyfikna ingenjörer!

2019 har varit intensivt och utvecklande. För oss innebär den nya ägarbilden med Eurocon som stark partner stora möjligheter. Vi ser synergier i allt vi gör. Vi vässar vår kompetens och vi ser att vår position som ledande aktör har stärkts. Vi har många pågående och intressanta uppdrag. Och i höst finns många nya utmaningar som väntar runt hörnet.
 
Under våren har vi utbildat personalen i Eurocons programsvit SiteBase
Med SiteBase effektiviseras och kvalitetssäkras informationshanteringen i och kring en anläggning eller ett projekt – från förprojekt till driftsättning till underhållsarbete.
 
Men nu tar vi ledigt. Hoppas att det samma gäller för dig! 
Så njut av varma bad, ljumma kvällar, samvaro och en skön ledighet.
 
Trevlig sommar hälsar,
vännerna på Pidab

Se filmerna om kurserna i ATEX och Ex i


Vår föreläsare Peter Nordqvist berättar om utbildningens innehåll och vilken nytta du har av det du lär dig. Se de båda filmerna här >>>

Nästa kurstillfälle: 
ATEX 1-2 oktober
Ex i den 3 oktober
Och kursanmälan kan du göra direkt på pidab.com/utbildningar/

Processriskanalys handlar om att systematisk utmana processdesignen

I de uppdrag vi arbetar med delar vi upp processen i mindre segment så att det blir begripligt. I processriskanalysen, HAZOP, och med flödesschemat som utgångspunkt utmanar vi systematiskt varje processegment och fokuserar på att identifiera hur processavvikelser som kan leda till en fara kan förhindras eller begränsas. 
 
Det här är en iterativ process som syftar till att förfina och förbättra den ursprungliga processdesignen in i minsta detalj. Genom processriskanalysen säkerställs bland annat att man identifierat alla säkerhetsfunktioner som behövs för säker drift och att de finns på plats. Allt innan designen slutgiltigt slås fast. 
 
Processdesignen behöver både vara säker och gå att köra effektivt med hög tillgänglighet. Och med arbetet vi gjort får vi på köpet svar på många operativa frågeställningar. Går det att starta anläggningen säkert utan driftsmässiga avvikelser, går det att dränera, och går det att göra underhållsstopp på ett säkert sätt? Vad kan orsaka tryck, temperatur eller flödesförändringar och hur påverkar t ex en förändrad korrosiv miljö processen? Kanske skall det installeras en analysator eller en dräneringsventil?

Processriskanalys för bestämning av SIL-nivå
Information från processriskanalysen är väsentlig för att bestämma SIL-nivå. Vi beaktar med vilken frekvens en incident kan inträffa och vilka konsekvenser den kan få på människa, miljö och ekonomi. Och vi fastställer genom LOPA hur hög riskreduktion den instrumenterade säkerhetsfunktionen behöver uppnå.
 
Det finns ingen anledning att göra designen för säker, men det är likaväl viktigt att designen inte blir för svag. Sådana beslut kan ha stor inverkan på säkerhet, drifttillgänglighet, underhåll och kostnader. Det handlar om att den slutgiltiga processdesignen är tillräckligt robust så att de satta tolerabla risknivåerna och gällande lagar uppfylls.

Det beskrivna tillvägagångssättet har utförts i många multidisciplinära uppdrag där vi fått vara med tidigt i designfasen och påverka designen.

Vill du veta mer om processriskanalys?
Kontakta Lars Axelsson på 031 334 26 15 eller lars.axelsson@pidab.com 

Pidab är ABB Safety Partner och Siemens Solution Partner Safety Specialist och HIMA System Integrator

Efter att ha genomgått ABB:s Safety Channel Partner Program är pidab godkänd av ABB som ”Safety Partner”. Att vi är godkända av ABB innebär att vi har möjlighet att använda ABB:s styrsystem vid implementering av funktionssäkerhetslösningar inom processindustrin.
Pidab är certifierade av Siemens som Solution Partner Safety Specialist och är det enda företaget i Sverige som är godkänd av både ABB och Siemens som ”Safety Partner”.
HIMA har valt och teckna samarbete med pidab som System Integrator för deras säkerhetssystem.

 
Pidab är dotterbolag till Eurocon Consulting.
 
LinkedIn
www.pidab.com
Copyright © 2019 pidab AB.