Copy
Senaste nytt från intresserade, engagerade och nyfikna ingenjörer!

Ett smart konverteringskoncept för ABB 800xA

För att säkerställa en långsiktig, modern, effektiv och hållbar produktionsmiljö är en övergång från ABB 450 till ABB 800xA både viktig och nödvändig. Och att modernisera till 800xA har tydliga fördelar. Som tillförlitligheten och att systemet är mycket robust. 
 
Därför har vi arbetat intensivt med att utveckla det konverteringskoncept som vi nu lanserar. En lösning som gör övergången smidig och effektiv. 

ABB 450 på väg mot vägs ände
Det finns tusentals industrier som idag använder ABB 450 och som de närmsta åren måste uppgradera till 800xA. 
 
”ABB 450 har tjänat industrin väl under väldigt många år. Men det är ingen tvekan om att det är en lösning som nu närmar sig slutet på sin livscykel.” 
Det är Anders Gidmark, systemingenjör automation på Eurocon och Hans-Jacob Aas, senior automationsingenjör på Pidab överens om. 
 
Inom bara några få år kommer vi se en situation med både högre priser, brist på reservdelar och svårighet att få service på 450. 
 
Det finns en uppenbar risk att produktionen hamnar i ett läge där man hela tiden måste lappa och laga. Vi vet att ABB garanterar stöd och reservdelar till ungefär år 2030. Och det är inte långt bort, faktiskt precis runt hörnet.
Helt klart är att 450 är på väg att bli obsolet men också att det finns ett modernt, robust och tillförlitligt alternativ i 800xA. 
 
Det var i skenet av detta scenario som vi, i en arbetsgrupp på Pidab och Eurocon, började fundera på hur vi skulle kunna förenkla och effektivisera övergången till 800xA. Och nu har vi en lösning som vi kan lansera.

Ett tillförlitligt konverteringskoncept. 
Som underlättar övergången till 800xA.


Tankeprocessen och utvecklingsarbetet vi har gjort utmynnade i, ett i alla delar, genomarbetat konverteringskoncept, som gör övergången till 800xA både smidig och effektiv. Ett koncept som vi är väldigt stolta över att ha utvecklat. 
 
800xA har ett modernare programspråk med fler funktioner och löser saker på ett annat sätt än 450. Det är därför ofrånkomligt att vissa specifika funktioner därför måste stresstestas och hanteras manuellt. Det krävs vanligtvis en viss manuell inmatning, kontroll och anpassning. 
 
Fördelen för våra kunder och projekten vi arbetar med är att vi, med hjälp av konverteringskonceptet, lägger betydligt färre konsulttimmar. Det blir kostnadseffektivt.
Helt klart är att vi kapar det antal ingenjörstimmar som vi behöver lägga. Det kan faktiskt handla om en avsevärd besparing. Och vad det betyder är säkert uppenbart för alla. 
 
Styrkan i vårt angreppssätt är den höga tillförlitligheten. Vi får med oss värden och beskrivningar från 450 och plockar direkt från den gamla miljön, genom ABB Bulk Data Manager, över data för typkretsar som är intressant. Det blir därför mer rätt från början och därmed också färre korrigeringar. 
 
Stor efterfrågan på konvertering de närmsta åren 
Vårt råd till dig som funderar på hur länge ni kan vänta med konvertering till 800xA och när ett skifte är lämpligt att göra vill vi säga; 450 är definitivt i slutet av livscykeln så sätt igång direkt! 
 
De närmsta åren kommer det att bli en allt större efterfrågan på och behov av konvertering. 
Med största sannolikhet kommer därför brist på högkompetenta konsulter och flaskhalsar att uppstå.  
 
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Eurocon eller Pidab.
 

Typgodkänt modulbibliotek för brännarstyrning

Pidab har utvecklat ett mjukvarublock som är typgodkänt av DGC, det danska kontrollorganet som är auktoriserade att typgodkänna enligt gasdirektivet. 

Produkten ingår i ett bibliotek för Siemens S7-400 och det inkluderar funktionsblock för brännarstyrning av gas- och oljebrännare, tändbrännare och täthetskontroll av säkerhetsventiler.
 
Blocken är låsta men det finns goda möjligheter att anpassa funktionerna efter sin process. Efter installation av gasbrännarens mjukvarublock uppfylls de krav som gäller för denna typ av mjukvara.
 
Kom också ihåg att kraven för hårdvara för exempelvis ventiler och instrument också måste vara uppfyllda för att få en anläggning godkänd.

Snabb felsökning, snabba åtgärder och snabbt i drift
Med Pidabs mjukvarublock går det snabbt att identifiera orsaken till driftstörningen. Brännarblockets diagnostik identifierar orsaken till avbrottet. Vi kan på så sätt snabbt sätta in rätt åtgärder och därmed snabbt få igång driften igen. 
 
Enkel konfiguration
Mjukvarublocket hanterar täthetskontroll, säker tändning och drift av brännaren.
 
Säker uppstart
Blocket utför täthetskontroll innan start och övervakar startförregleringar i uppstartskede.
 
Säker drift
Kontinuerlig övervakning av flamvakt och driftsförregleringar säkerställer säker drift av brännaren.
 
 
Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om brännarblocket och vad som krävs i anläggningen.  

Typgodkänt modulbibliotek för brännarstyrning

1. Modul för styrning av huvudbrännare (F_BrnCtr)
2. Modul för styrning av tändbrännare (F_IgnCtr)
3. Modul för automatisk täthetskontroll av gasavstängningsventiler (F_Tightn)

  • Huvudbrännarmodulen (BrnCtr) kan användas för styrning av både gas- och oljebrännare.
  • Tändbrännarmodulen (IgnCtr) som styr gaseldade tändbrännare kan anslutas till huvudbrännarmodulen.
  • Båda modulerna är typgodkända av anmält organ mot standarden EN 298.
Pidab är ABB Safety Partner och Siemens Solution Partner Safety Specialist, Honeywell System Integrator och HIMA System Integrator

Efter att ha genomgått ABB:s Safety Channel Partner Program är pidab godkänd av ABB som ”Safety Partner”. Att vi är godkända av ABB innebär att vi har möjlighet att använda ABB:s styrsystem vid implementering av funktionssäkerhetslösningar inom processindustrin.
Pidab är certifierade av Siemens som Solution Partner Safety Specialist och är det enda företaget i Sverige som är godkänd av både ABB och Siemens som ”Safety Partner”.
HIMA har valt och teckna samarbete med pidab som System Integrator för deras säkerhetssystem.

 
Pidab är dotterbolag till Eurocon Consulting.
 
LinkedIn LinkedIn
www.pidab.com www.pidab.com
Copyright © 2021 pidab AB.